Skip to Content

Content with tag تعطیلی پنج شنبه ها.

تعطیلی پنج‌شنبه‌ها طرحی منطقی، کارشناسی شده و قابل بررسی
شهردار یزد تاکید کرد
تعطیلی پنج‌شنبه‌ها طرحی منطقی، کارشناسی شده و قابل بررسی
شهردار یزد گفت: تعطیلی پنجشنبه‌ها طرحی منطقی، کارشناسی شده و قابل بررسی است.
تعطیلی پنج‌شنبه‌ها طرحی منطقی، کارشناسی شده و قابل بررسی
شهردار یزد تاکید کرد
تعطیلی پنج‌شنبه‌ها طرحی منطقی، کارشناسی شده و قابل بررسی
شهردار یزد گفت: تعطیلی پنجشنبه‌ها طرحی منطقی، کارشناسی شده و قابل بررسی است.
دولت؛ مخالف جدی تعطیلی پنج‌شنبه‌ها
مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد اعلام کرد
دولت؛ مخالف جدی تعطیلی پنج‌شنبه‌ها
فاطمی با بیان اینکه موافقت با تعطیلی پنج‌شنبه‌ها بزرگ‌ترین کمک به اقتصاد کشور است، گفت: دولت تا به امروز مخالف اجرایی شدن این طرح بوده است.

یادداشت یادداشت

Content with tag تعطیلی پنج شنبه ها.

There are no results.

گفتگو گفتگو

Content with tag تعطیلی پنج شنبه ها.

There are no results.

ویژه زنان ویژه زنان

Content with tag تعطیلی پنج شنبه ها.

There are no results.

نکات خانه داری نکات خانه داری

Content with tag تعطیلی پنج شنبه ها.

There are no results.