سایت خبری زنان - یزد بانو
Skip to Content

محتوا با برچسب مدیر تعاون استان یزد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مدیر تعاون استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مدیر تعاون استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مدیر تعاون استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اخبار شهرستان ها اخبار شهرستان ها

محتوا با برچسب مدیر تعاون استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اخبار ایران و جهان اخبار ایران و جهان

محتوا با برچسب مدیر تعاون استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویِژه ها ویِژه ها

محتوا با برچسب مدیر تعاون استان یزد.

اشتغالزایی 30 هزار و 600 نفری تعاونی‌های استان یزد/ وجود 20 شرکت تعاونی دانش بنیان در یزد
مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد عنوان کرد
اشتغالزایی 30 هزار و 600 نفری تعاونی‌های استان یزد/ وجود 20 شرکت تعاونی دانش بنیان در یزد
مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد اظهار داشت: در کل استان یزد در حدود 5 هزار و 700 تعاونی وجود دارد که از این تعداد، حدود سه هزار و 100 تعاونی با اشتغال‌زایی 30 هزار و 600 نفر فعال هستند و مابقی غیرفعال هستند.

خبر زنان خبر زنان

محتوا با برچسب مدیر تعاون استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

هنر خانه‌داری هنر خانه‌داری

محتوا با برچسب مدیر تعاون استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

آشپزی آشپزی

محتوا با برچسب مدیر تعاون استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

بهداشت زنان بهداشت زنان

محتوا با برچسب مدیر تعاون استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

دخترانه دخترانه

محتوا با برچسب مدیر تعاون استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

تربیت فرزند تربیت فرزند

محتوا با برچسب مدیر تعاون استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ازدواج ازدواج

محتوا با برچسب مدیر تعاون استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد