Skip to Content

یزدبانو/موج وبلاگی 9 و12 دی(21)


نه دی در تقویم دلها می ماند و 9دی به ما درس های زیادی هم آموخت این که دشمن همه جا هست، حتی در داخل، حتی نزدیکی های من و تو و همیشه بیدار است و یک چیز را هم برای همیشه به خاطر بسپاریم، دشمنان ما همیشه هدفشان این است من و تو نباشیم .

به گزارش یزدبانو، وبلاگ یادگاری در یادداشتی به مناسبت 9 دی نوشته است : 9 دی همیشه در تقویم دلها می ماند.نه دی نامی آشنا ست برای همه ی کسانی که هنوز هم با عشق به ولایت نفس می کشند،نه دی برای همیشه در تقویم دلها می ماند و تاریخ هرگز اتفاقی را که در آن روز رخ داد فراموشنمی کند.

در نه دی بار دیگر حماقت و نادانی دشمن آشکار شد و این که این مردم بی صاحب نیستند و امام زمانمان ارواحنا فداه  هر لحظه

ما را می نگرد و به فکر ماست.

اما نه دی به ما درس های زیادی هم آموخت این که دشمن همه جا هست، حتی در داخل، حتی نزدیکی های من و تو و همیشه بیدار است

و یک چیز را هم برای همیشه به خاطر بسپاریم، دشمنان ما همیشه

هدفشان این است من و تو نباشیم ،یادمان باشد برای این که ناکام

کردن این دشمن زبون باید بیدار بود و با بصیرت جلو رفت.

نه دی یعنی امام حسین علی السلام گزینه ی انتخابی و همیشگی

قلب های عاشق است و اگر کسی بخواهد عشقمان را از ما بگیرد با

شدیدترین حالت با او مقابله خواهیم کرد.

نوشته ی : م . ی
 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری