Skip to Content

یزدبانو / یاداشت سیاسی

12 فروردین 58 تثبیت رسمی حکومت الله در ایران


12 فروردین 1358 اعلام و تأیید رسمی ملت ایران به جهانیان به تأسی امامشان بود که ما تنها جمهوری اسلامی ایران را می خواهیم نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر

ابه گزارش خبرنگاریزدبانو، اکنون پس ازفصل داغ  یاس کبود، اولین عید با همه زیباییش جلوه گرشده است و درصبحگاه دل انگیز و حماسه ساز یوم الله 12 فروردین؛ سالروزتشکیل حکومت جمهوری اسلامی ایران و فروپاشی کنگره های قصر2500 ساله حکومت طاغوتی درسال 58 حقیقت عید را به نظاره می نشینیم به امید آمدن روز بزرگی که حقیقت عید و شادی با تمام چهره تجلی نماید.
 

«صبحگاه 12 فروردین که روز نخستین حکوت الله است ازبزرگترین اعیاد ملی و مذهبی است وملت ما باید این روز بزرگ را عید بگیرند وزنده نگهدارند روزی که کنگره های قصر2500 ساله حکومت طاغوتی فرو ریخت و سلطه شیطانی برای همیشه رخت بربست وحکومت مستضعفین جانشین آن گردید.»

* مصونیت نهال انقلاب درصحنه همه پرسی رسمی 

این کلمات گهرباربنیانگذارانقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) دروصف این روزباشکوه است؛ وقتی نهال انقلاب اسلامی که با خون بهترین فرزندان این امت رشد کرده  بود و در22 بهمن 1357 به بارنشست و با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل دولت موقت ازسوی امام (ره) زمینه مهمترین همه پرسی تاریخ ایران زمین برای تعیین نوع حکومت فراهم شد.
 

دراین روزساختارجدید سیاسی اجتماعی بر مبنای آرای اکثریت 98/2 تثبیت، ونظام جمهوری اسلامی رسما به تأیید ملت مسلمان ایران رسید.


* فراست الهی امام ، انقلاب را تثبیت کرد

چیزی که غالبا انقلابهای مردمی ازآن غفلت می کنند و به محض پیروزی همه چیزرا تمام شده می پندارند بحث ثبیت انقلاب است؛ اما فراست الهی امام خمینی (ره) با درک این حقیقت که  سرمایه گرانقدرانقلاب مردم آنهم انقلابی به این عظمت و وسعت که اینگونه با شجاعت دربرابر استعمارطاغوتیان قد علم کرده است درآغاز راه  برای مصونیت ازدستبرد به تضمینی قوی نیازدارد درکوتاهترین فرصت تصمیم به برگزاری رفراندوم می کنند.
 

امام (ره) درتاریخ 12 فروردین 1358، طی پیامی فرمودند: خداوند تعالی وعده فرموده است که مستضعفین ارض را به امید و توفیق خودش، به مستکبرین غلبه دهد و آنها را امام و پیشوا قرار دهد.
 

وعده خداوند تعالی نزدیک است؛ من امیدوارم که ما شاهد این وعده باشیم ومستضعفبن بر مستکبرین غلبه کنند چنانکه تاکنون غلبه کردند..من ازعموم ملت ایران تشکرمی کنم که دراین رفراندوم شرکت کردند و رأی قاطع خودشان را که باید گفت صد درصد پیروزی بوده است دادند و به جمهوری اسلامی هم رأی دادند..جمهوری اسلام است که احکام مترقی او بر تمام احکامی که درسایرقشرها و سایر مکتبهاست تقدم دارد.


و نیزدرسخنانی فرمودند: ...احتیاج به رفراندوم هم نیست؛ برای اینکه مردم آرای خودشان را درایران اعلام کردند با فریادها، با دادها اعلام کردند...
 

و درادامه علت همه پرسی را اتمام حجت برای دیگران و بسته شدن راه اگرها و مگرها عنوان کرده و فرمودند:...اینجانب به جمهوری اسلامی رأی می دهم واز شما هم می خواهم که  به آن رأی دهید.

* جمهوری اسلامی نه  یک کلمه بیشتر و نه کمتر

دقیقا درهمین زمان وسوسه های خناسان شروع شد ازجمله اینکه مطرح کردند که حکومت بر اساس«جمهوری» بدون قید دیگری یا  اینکه  جمهوری دموکراتیک و..باشد.


لذا امام امت (ره) با احساس خطرانحراف فرمودند:« رأی بدهید به جمهوری اسلامی، نه یک حرف زیادتر و نه یک حرف کمتر.
 

و مردم درروزهای دهم  و یازدهم فروردین 1358 با حضوری آگاهانه درپای صندوقهای رأی، پیروزی نهایی انقلاب اسلامی را با آرای عظیم و باورنکردنی خود تحقق بخشیدند.

* تحقق عدالت اسلامی ازاهداف عالیه انقلاب اسلامی ایران
این روز پربرکت تولد نظامی است که نوراسلام عزیز را پس ازگذشت قرنها؛ نه تنها درایران که درسراسردنیا جلوه گرکرد و شعار اصلی اش استقلال، آزادی  و جمهوری اسلامی بود؛ همان شعاری که ازحلقوم میلیونها انسان آزاده  و مسلمان و زجر کشیده ایرانی درطول مبارزات فریاد شد و حکومتی را پایه ریزی کرد که عدالت اسلامی ازاهداف عالیه آن بود.
 

امام خمینی (ره) به شکرانه این پیروزی عظیم درپیام خود فرمودند: ...من به دنیا اعلام می کنم که درتاریخ ایران چنین رفراندومی سابقه ندارد که سرتا سرمملکت با شوق و شعف و عشق و علاقه  به صندوقها هجوم آورده  و رأی مثبت خود را درآن ریخته و رژیم طاغوتی را برای همیشه به زباله دان تاریخ دفن کنند..


...من ازاین همبستگی بی مانند که همه به ندای آسمانی « واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا..» لبیک گفتند  و به اتفاق آرا  به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند ورشد سیاسی و اجتماعی خود را به شرق و غرب ثابت کردند، تقدیرمی کنم.


اکنون این نهال درخت تنومندی شده است و این بالندگی طمع دشمنان را بیشترکرده است نه تنها حراس ازتأسی دیگرانقلابها ازاین بالندگی عزتمندانه که حالا دیگرغارت  یکجای ثمراتش به اهداف دشمن اضافه شده است امروزبیش ازگذشته هم ما دربرابر این انقلاب مسدولیم.

انتهای پیام/
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری