Skip to Content

یزدبانو/اخبار وبلاگی(11)

"شهید عزادار نمی خواهد رهرو می خواهد.."


مادر پیری که قاب عکس فرزندش رادر آغوش گرفته بود و مراسم راهمراهی می کرد عشق به فرزندش و عشق به شهدا او را به اینجاکشانده بود.

به گزارش یزدبانو، بلاگ مادران پرواز نوشت : 
"شهید عزادار نمی خواهد رهرو می خواهد.."
ای مردم استان یزد قدم فرزندان فاطمه(س)برشما مبارک باد.
شهدامایه ی برکت اند، ومردم غیور استان یزد باحضور خود و تجمع درمیدان امیرچخماق به تمام مسؤولین و دست اندر کاران فهماندند که ما پذیرای استخوان شهدای والامقام هستیم و قدمشان روی دیده گان ماست...
جایی برای ایستادن نبود...
نیازی هم برای رفتن نبود...
آن چیزی که مردم را برای تشییع پیکر راهی می کرد عشق به شهدا و موج جمعیت بود.
مادر پیری که قاب عکس فرزندش را در آغوش گرفته بود و مراسم را همراهی می کرد عشق به فرزندش و عشق به شهدا او را به اینجا کشانده بود.
حال و هوای دارالعباده حال و هوای دیگری است، وجود شهدای گرانقدر تلنگری است برای همه ی هموطنان یزدی..
دفن پیکر پاک شهدا در استان یزد حداقل سبب آرام گرفتن دل مادران شهدای مفقودالاثر شد، و وجودشهدای گمنام در میدان امیرچخماق جوانان را متوجه این می سازد که اگر در سرزمینی از آرامش و امنیت زندگی می کنند مدیون دلیر مردانی هستند که از همه ی دارایی خود مایه گذاشتند و باشجاعت پیش رفتند.
                                                                  شهید عزادار نمیخواهد رهرو میخواهد..
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری