Skip to Content

گزارش مشروح/ کارشناس برنامه قرار جمعه های شبکه یک:

یک فرد منتظر افراد را از خود نمی راند


کارشناس برنامه قرار جمعه های این هفته شبکه یک سیما، رفتار یک انسان منتظر با دیگران را دارای متانت و عدم تحقیر دانست و گفت : یک فرد منتظرشخصیت و جایگاه یک انسان را بزرگتر از ظاهرش تبیین کرده و او را از خود نمی راند .

به گزارش خبرنگار یزدبانو، دکترفاطمه عظیم زاده اردبیلی دربرنامه این هفته قرارجمعه  پیرامون راه های نزدیک شدن به دوستی امام عصر(عج) گفت : اگر بخواهیم به امام زمان(عج) نزدیک شویم باید در هدف و روحیه با ایشان سنخیت پیدا کنیم .

عظیم زاده اردبیلی به نظرمستشرقان در مورد فاکتورهای سلامت روانی جامعه پرداخت و گفت : آنان سه فاکتور را برای سنجش سلامت جامعه  از جمله : خانواده، نظام آموزشی و اسطوره ها و الگوها را در نظرگرفته اند و البته دشمنان درمجموعه برنامه های خود ضد این سه فاکتورعمل می کنند .

وی  تصریح کرد : دشمنان می گویند اگر بخواهیم خانواده را متزلزل کنیم باید منزلت زن را ازطریق گرفتن هویتش با ایجاد افراط و تفریط رفتاری در او ازبین ببریم زیرا وقتی زن ناسالم شد نمی تواند به وظایفش درست عمل کند .

کارشناس برنامه قرار جمعه افزود : دشمنان گفتند اگربخواهیم نظام آموزشی را از کاربرد بیندازیم باید ارزش معلم را مخدوش کرده و منزلتش را پایین بیاوریم  و اگر بخواهیم مقدسات و اولیای الهی را از بین ببریم باید با هجمه به علماء و دانشمندان منزلتشان را بشکنیم تا جامعه از آنان دور شود.

عظیم زاده اردبیلی تصریح کرد : با توجه به این مقدمات دشمن برای نرسیدن مردم به امام زمان که تصرف و ولایت بر روح و روان ما را دارد می خواهد او را الگویی دست نیافتنی کند به نحوی که قدر و منزلتی برای وی قائل نباشیم تا دور شویم و با دور شدن ازشاخصه های سلامت روان که دربردارنده  رفتار سالم  و درنتیجه همسنخ شدن  با امام عصر است دشمن به هدفش می رسد.

وی سلامت معنوی  را سیستمی ازتوازن  روان  و رفتار دانست وگفت : سلامت روان  موجب دریافت های منطقی  و درنتیجه ایجاد بازتاب های  رفتاری سالم است  که قرآن شاخصه سلامت معنوی را ایمان  و فطرت الهی می داند که وقتی درفرد تجلی یافت ضریب تحمل بالا می رود و ما ازضریب مقاومت در برابر مشکل به ضریب سلامت روانی فرد پی می بریم.

عظیم زاده اردبیلی گفت : قرآن ازسلامت روانی به قلب سلیم یاد می کند که مردم و مسئولان می توانند همینگونه میزان سلامت روانی خود را محک بزنند راستی چقدرقلب سلیم داریم؟ چقدردر مسیرخدمت صادقانه به دیگران برای رسیدن به جامعه سالم هستیم ؟ آیا کار را برای جلب توجه مردم انجام می دهیم  یا برای رضایت خداوند؟

*رفتار یک انسان منتظر دارای متانت و عدم تحقیر است

 

وی  رفتار یک انسان منتظر با دیگران  را دارای متانت و عدم تحقیر دانست و تصریح کرد : یک فرد منتظرشخصیت و جایگاه  یک انسان را بزرگتر از ظاهرش تبیین کرده  و او را از خود نمی راند .

وی  خلأ جامعه دینی ما  را رفتار وعمل نامیزان  در عین  باور و آگاهی خوب  دانست و اظهار کرد : اینکه برای دیگران حرف می زنیم  ولی خودمان عمل درستی نداریم  همان رفتار نامیزان درعین آگاهی است که رفتارهای نادرست و توقعات نابجا را درجامعه ایجاد می کند.

این کارشناس خاطرنشان کرد : کسانی که همواره به دنبال حفظ  منافع خودشان هستند امامشان را ازدست می دهند و اینچنین جاده را بد می روند وعناصری که آنان را به سوی رسیدن به مودت سوق می دهد را ازدست می دهند زیرا کلید مودت یک مقوله باطنی است  و البته درمجموعه ارتباطاتی شکل می گیرد که  با نگاه غایتگری داشتن به دست می آید .

عظیم زاده اردبیلی  اظهار کرد: قلب سلیم یعنی دگردوستی، اعتماد به خدا و ولی خدا و پذیرش حق و اگر فردی گفتارش دروغ باشد و رفتارش فرد گرا یانه باشد چگونه  می تواند سلیم باشد؟

وی  پیرامون ماهیت معنویت گفت : معنویت  وسلامت معنوی در روح تجلی می یابد  و دررفتار صادر می شود همان چیزی که درضرب المثل می گوییم « ازکوزه همان تراود که دراوست » و یکی ازمؤلفه های سلامت روانی مؤلفه شناختی است .

کارشناس برنامه قرار جمعه تصریح کرد : شناخت ازخود، محیط، روستان وهمراهان، افراد مقدس، امام خود و.. اینها پایه های شناختی برای رسیدن به سلامت معنوی است که دررسیدن من به امامم نقش دارد درست مثل کسی که جواهری را می شناسد چگونه ازآن مراقبت می کند.

عظیم زاده اردبیلی گفت : شناخت انسان از جایگاه امام معصوم  و شناخت نسبت به  ظرفیت ها و توانایی های  خود در نزدیکی به امام عصر(عج) و سازندگی خود و جامعه  بسیار مؤثر است.

وی به بیان روانشناسان درمورد انسان جاهل ازخویش پرداخت و گفت : آنان می گویند انسان جاهل مثل کسی است که روی بالش نرمی خوابیده است  و فکرمی کند دارد به آرامش می رسد ولی لحظه لحظه اضطرابش بیشتر می شود و نه به خود و نه به مردم فایده ای نمی رساند .

وی علم درکنار تقوا و صداقت را محور تعالی و رسیدن انسان به اوج دانست  وتصریح کرد : اگر اینها درکنارهم نباشد؛ فردعلامة هم باشد ثمراتش به دستش نمی آید  و برای خود و جامعه اش  فایده ای ندارد.

*جایگاه تشویق در تربیت دینی مهم است
کارشناس برنامه قرار جمعه راه ایجاد دغدغه برای شناخت را ایجاد عشق و انگیزه اولیه دانست و گفت : اینجاست که نقش والدین ومربیان خود را نشان می دهد زیرا درتربیت دینی تشویق جایگاه مهمی دارد حتی اگرمادی باشد خصوصا برای کودکان علاقه وعشق برای حرکت اولیه را ایجاد می کند .

عظیم زاده اردبیلی افزود : تشویق برای کودکان برای اعمال دینی حتی مادی اش لازم است زیرا بچه ها درمراحل اولیه حتی کاری را برای اینکه فلان کس را دوست دارند انجام می دهند واین هدایت الگویی مربیان برای جذب دلها و ایجاد امید  و امیری برعقول ضروری است .

 وی به تألیف قلوب اشاره کرد و گفت : این همان کاری است که  امامان معصوم  و اولیای الهی برای حکوت بر دلها و هدایت  رفتارها انجام می دهند.

وی ادبیات گفتاری، رفتاری، نگاه و واژه ها را به ترتیب پله ها ی رسیدن به سلامت معنوی دانست وگفت : روی جوانان ازلحاظ شناختی و اینکه بداند کیست و هدفش چیست؛ کم کار شده است زیرا شناخت انسان ازخود و توانایی هایش ضریب اعتماد به نفس را بالا می برد و فرد توانایی اش را آشکار می کند  .

وی  ازحفظ حرمت به عنوان ثقل تربیت والفبای سلامت روانی یاد کرد و گفت : چقدردرجامعه حفظ حرمت افراد دررفتارمتقابل روزانه  و ازابعاد مختلف  تعریف و جایگاه دارد؟ چقدردست به کارهایی می زنیم که حرمت و شخصیت افراد درآن رعایت نمی شود که بی ادبی و حرمت شکنی نشانه پایین ترین سطح سلامت روانی است .

*بی حرمتی به افراد نشانه کمبود حل بحران در خانواده
این کارشناس دینی افزود :  افرادی که به دیگران بی حرمتی می کنند ازمکانیزم حل بحران درخانواده برخوردار نیستند و اینگونه افراد دربرخورد با دیگران یا مجبور می شوند سکوت و صبر خرد کننده  یا واکنش نامناسب داشته باشند که  آثار وضعی این واکنش رفتن به قهقهرا به جای رسیدن به تعالی  و گوشه گیر شدن است.

عظیم زاده اردبیلی سه شاخصه تدبیر یعنی تدبیرمعیشت، منزل و نفس را درحل گرفتاری های جامعه  مؤثر دانست  و افزود : تدبیر معیشت همان عقل معاش است که متون قدیم می گویند: هشتمان گرو نه نباشد یعنی با درک درست ازشرایط برنامه ریزی کنیم .


وی افزود : تدبیر منزل همان چگونگی تعامل سیاسی، فرهنگی و رفتاری درخانواده  و جامعه است،  یعنی چگونه تعامل  و  تصمیم گیری کنیم که افراد کنار ما هم به قوة تصمیم سازی برسند.


وی تدبیر نفس  را همان مدیریت خود به نحوی که درمعرض لغزش ها قرار نگیریم  دانست و گفت :  درمسیرحرکت با همراه نشدن با افراد ناصالح ازتزلزل ایمان و اراده جلوگیری کرده  و سلامت معنوی را تأمین کنیم که البته با تدبیر نفس، تدبیر معیشت  و منزل هم طبیعتا  شکل خواهد گرفت.


وی با تآکید بر مدیریت خود به عنوان محوراین حرکت حلقوی گفت : خود را درتمام ابعاد مدیریت کنیم یعنی تشخیص بدهیم کجا ما را تقویت و کجا متزلزل می کند؛ مجموعه این مؤلفه ها ما را در رسیدن به جامعه منتظرکمک و فاصله مان را ازامام عصر(عج) کم می کند و باید بگوییم می توانم  و می خواهم تا بتوانیم  با  تفکر،  صبر و تدبیر به هدف برسیم .

وی به مثالی گویا دراین مورد پرداخت  و تصریح نمود : چینی ها وقتی دیوار چین را ساختند فکر می کردند دیگرازتعرض درامانند درحالی که تاریخ گواهی می دهد درطول صد سال سه مرتبه به آنان حمله شد زیرا آنچه آنان فراموش کردند آدم های پای دیواربود که اگرسلامت اخلاقشان تأمین نشود با کمترین رشوه وخط به دشمن مجال تعرض می دهند به طوری که دیگر دشمن بالا رفتن ازدیوارهم نمی خواهد بلکه ازپای دیوار با شکستن مرزهای اعتقادی کارخود را می کنند .

عظیم زاده اردبیلی با هشدار نسبت  به  نادیده گرفتن  منابع انسانی  و تنها توجه  به چارچوب های اقتصادی  گفت : اگر سلول ناسالم دربدنه فرهنگ نظام باشد سیاست و اقتصاد هم آسیب می بیند و فرهنگ اصلی ترین بخش است همان که امام (ره) درباره آن فرمودند:  خوشبختی  و عاقبت به خیری جامعه ازسلامت فرهنگش است که به سمت خوبی ها برود.
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری