Skip to Content

یزدبانو/موج وبلاگی 9و12دی(40)

یادت هست 12 دی 1386را؟


یادت است ماشین حامل رهبر که از کنارت گذشت به سویش دویدی مثل همه مردم که دیگر تاب دوری اش را حتی برای لحظه ای نداشتند.

به گزارش شیزدبانو، وبلاگ مدادتراش به مناسبت 12 دی سالروز ورود رهبر به یزد نوشت : یادت است چقدر انتظار هم سخت بود و هم شیرین آن هم انتظار یادگاری عزیز و امانتی گرانقدر .
یادت هست همه التهاب انتظار با یک لحظه شیرینی وصل معنا پیدا کرد و تو مثل همه مردم حرف دلت فقط یک جمله بود که در لحظه دیدارش  از صدای لرزان و خسته از انتظار و چشم های اشکبارت فریاد شد که رهبرم خوش آمدی  خوش آمدی .

یادت است همه زندگی را در نگاهش یافتی نگاهی که پر از عشق به خدا بود و وقتی نگاه می کرد انگار به احساس تک تک مردم  پاسخ می گفت  و به تمام ابراز ارادت ها جواب می داد و هرکس به او نگاه می کرد گویا نگاه مهرش را  به سوی خود می یافت.

یادت است  ماشین حامل رهبر که از کنارت گذشت به سویش دویدی مثل همه مردم که دیگر تاب دوری اش را حتی برای لحظه ای نداشتند.

یادت است اصلا نفهمیدی که در جایگاه رهبری که امیرچقماق بود هم جمعیت غوغا کرده است  و  نمی دانستی ناگاه همه دلدادگی  و سر از پا نشناختنت در مسیر رسیدن به او با سد جمعیتی که با یک لحظه دیدنش آرام گرفته و بازمی گردند روبرو خواهد شد .

یادت است جمعیت در خیابان قیام قفل شده بود و تو صدای رهبرت را می شنیدی ولی نمی توانستی خودت را به او برسانی  و چگونه خطر عده ای از مردم را تهدید می کرد و  خدا را شکر نیروهای امداد  به موقع  اقدام کردند و از طریق هدایت جمعیت به کوچه های فرعی مشکل را حل کردند.

یادت است چفیه و کفش پایت در ازدحام جمعیت گم شد و از همراهی هایت هم همینطور جدا شدی و با پای برهنه در خیابان از راه دور گوشه ای نشستی و کلام دلنشین رهبرت را به گوش جان سپردی.

یادت هست عشق و  غلغله دیدار بچه های دانشجو با رهبر چقدر دیدنی بود اصلا جای سوزن انداختن بو؟! جایی درست در نگاه مهربانش، عده ای از دانشجوها به سختی در کنار هم جا گرفته بودند و همه عشقشان این بود که در محضرش هستند آن یکساعت با تبسم و صبر و همدلی گذشت بدنها چقدر درد گرفته بود ولی زخم هجران التیام یافته بود .

یاد مان نمی رود ولایت هدیه الهی است که روح خدا خمینی کبیر (ره) گفت : اگر پشتیبانش باشیم به مملکت ما آسیبی نمی رسد .

 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری