Skip to Content

مشاور امور زنان و خانواده ستاد مبارزه با مواد مخدر:


مشاور امور زنان و خانواده ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهارکرد: امروزه دسترسی به مراکز درمان اعتیاد سرپایی در سراسر کشور امکان پذیر است، به طوری که هیچ یک از مناطق ایران دچار کمبود این مراکز نیست.

به گزارش یزدبانو، دکتر فیروزه جعفری با اشاره به انواع درمان اعتیاد در کشور گفت: درمان اعتیاد در کشور ایران همواره به سه بخش مهم درمانهای سرپایی، بستری و اقامتی تقسیم می شوند؛ به طوری که از میان این بخش ها، درمان سرپایی، بخش اعظم و مهمی از درمان اعتیاد در کشور را تشکیل می دهد.

وی با اشاره به اینکه بیشترین سرمایه گذاریها در حوزه ترک اعتیاد معطوف به درمان سرپایی است، اظهار کرد: درمان سرپایی همواره هزینه‌های بسیار کمتری را نسبت به سایر درمان های اعتیاد در کشور به همراه دارد، به طوری که دسترسی به این درمان برای افراد مختلف همواره سهل و راحت است.

مشاور امور زنان و خانواده در ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین در ادامه اضافه کرد: اقدام به درمان سرپایی اعتیاد همواره باعث می شود تا فرد معتاد در عین حضور در جامعه و محیط خود روند درمانی خود را پیش گرفته و کامل کند.

وی با اشاره به روش درمان سرپایی اعتیاد در کشور، عنوان کرد: درمان‌های اختصاصی در موضوع درمانهای سرپایی همواره بر اساس ماده های مصرفی افراد تعیین می شوند، به طوری که هر فرد نسبت به نوع مصرف مواد مختلف مورد درمان منحصر به بیماری خود قرار می گیرد.

جعفری با بیان این که در حال حاضر حدود ۷ هزار مرکز درمان اعتیاد سرپایی در سراسر کشور وجود دارد، اظهارکرد: مراکز درمانی سرپایی اعتیاد در کشور همواره بدون توجه به جنسیت افراد پذیرای زنان و مردان معتاد است، به طوری که پزشک، روانشناس، پرستار و مددکار اجتماعی به صورت مستمر در این مراکز حضور دارند.

وی همچنین در ادامه افزود: خوشبختانه امروزه دسترسی به مراکز درمان اعتیاد سرپایی در سراسر کشور امکان پذیر است، به طوری که هیچ یک از مناطق ایران دچار کمبود این مراکز نیست.

انتهای پیام

منبع: ایرنا
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری