Skip to Content

کارنامه جمهوری اسلامی در عدالت اجتماعی؛


بر اساس گزارش توسعه انسانی که توسط سازمان ملل اعلام شده شکاف درآمدی کشورهایی مثل آمریکا بیشتر از ایران است. ضریب جینی آمریکا 41.1 اعلام شده است.

به گزارش یزدبانو؛ پیشرفت‌های ایران بعد از انقلاب اسلامی در زمینه‌های متعدد، چیزی نیست که بتوان آن را انکار کرد. آمارهای بانک جهانی در حوزه‌های مختلف مانند افزایش قدرت خرید مردم، امور بهداشتی و پزشکی، خدمات و زیرساخت‌ها، درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی، نانو و فناوری و... به وضوح بر این واقعیت صحه می‌گذارد.

اما یکی از مسائل مهمی که مورد توجه است اینکه فارغ از پیشرفت در حوزه‌های مختلف، انقلاب اسلامی در زمینه عدالت اجتماعی -که هدف مهم انقلاب محسوب می‌شود-، چه کارنامه‌ای دارد؟!

کاهش چشمگیر ضریب جینی ایران نسبت به قبل از انقلاب

ضریب جینی معیاری است که به واسطه آن وضعیت عدالت اجتماعی در هر کشوری را می‌توان سنجید.

ضریب جینی یک واحد اندازه‌گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد.

هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و بالعکس هرچقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند.

اگر ضریب جینی مساوی با عدد صفر باشد یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند (برابری مطلق) و اگر مساوی با عدد یک باشد یعنی نابرابری مطلق.

طبق آمار بانک جهانی، ضریب جینی در سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی بالای 50 بود به‌طوری‌که این ضریب در سال 1354 به رقم بی‌سابقه 50 رسید. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هر چند نوساناتی در ضریب جینی داشته‌ایم، ولی روند بلندمدت این ضریب نزولی بوده و در سال 1390 به 37 کاهش یافته است.

شاخص دیگر در بررسی توزیع عادلانه درآمد، بررسی سهم درآمد 10 درصد ثروتمندترین افراد کشور به 10 درصد فقیرترین مردم است که این شاخص در سال 1354، رقم بی‌سابقه 33.8 برابر را ثبت کرده بود، یعنی ثروتمندترین دهک کشور 33.8 برابر فقیرترین دهک درآمد داشته‌اند. این در حالی است که در سال 1390 این رقم به 12.2 برابر رسید.

مقایسه شکاف درآمدی ایران و کشورهای صنعتی

بر اساس گزارش توسعه انسانی که توسط سازمان ملل اعلام شده شکاف درآمدی در برخی از کشورهای صنعتی و توسعه یافته بیشتر از ایران و یا تقریبا در سطح ایران است. از جمله این کشورها آمریکاست که شکاف درآمدی بیشتری از ایران دارد. ضریب جینی آمریکا 41.1 اعلام شده است. انگلیس نیز با ضریب جینی 38 نزدیک ایران قرار دارد.

برخی دیگر از کشورها که شکاف درآمدی بیشتری نسبت به ایران دارند عبارتند از: روسیه با ضریب جینی 39.7، برزیل با ضریب جینی 52.7، ترکیه با ضریب جینی 40،‌ و آرژانتین با ضریب جینی 43.6.

همان گونه که اشاره شد، ایران بعد از انقلاب اسلامی موفق شد ضریب جینی را از 50 به 38 برساند. اما این وضعیت در برخی از کشورهای دیگر صدق نمی‌کند.

در سال 1979 (سال وقوع انقلاب اسلامی در ایران) ضریب جینی ترکیه 40 بود. این عدد در این مدت نوساناتی خیلی کمی داشته و در آخرین بار در سال 2015 نیز همان 40 بوده است. یعنی در این مدت تغییری صورت نگرفته است.

در سال 1979 ضریب جینی ژاپن، 33.9 بود، که این عدد در سال های گذشته تغییری زیادی نکرده به طوری که در سال 2008، به 32.1 رسیده است.

در کره جنوبی در سال 1997 ضریب جینی 33 بوده که این عدد در سال 2012 به 31.6 رسیده است. 

انتهای پیام/
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری