Skip to Contentرییس گروه مطالعات آب های سطحی شرکت آب منطقه ای یزد گفت: مقدار متوسط بارندگی امسال استان یزد تا ۱۵ اردیبهشت ماه جاری ۱۰۷.۸ میلی متر بود.

به گزارش یزد بانو، مهدی سلیمانی میمندی رییس گروه مطالعات آب های سطحی شرکت آب منطقه ای یزد گفت: با وجود بارندگی های مناسب در ۲ سال اخیر هنوز دبی رودخانه های مهم استان یزد مانند پوادات و اعظم، اختلاف قابل توجهی با میانگین درازمدت دارند.

وی با بیان اینکه در سال آبی جاری رودخانه های گاشار، فخرآباد، ده بالا و سانیچ آبدهی بهتری داشتند افزود: همچنان شرایط خشکسالی هیدرولوژیکی در حوضه آبریز این رودخانه ها حاکم است.

وی بدون اشاره به آمار و ارقام مربوط به میزان دبی رودخانه های استان یزد اظهارکرد: مقدار متوسط بارندگی امسال استان یزد تا ۱۵ اردیبهشت ماه جاری ۱۰۷.۸ میلی متر بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد کاهش و نسبت به دوره آماری بلند مدت مشابه ۲۱ درصد افزایش دارد. 

وی تصریح کرد: بررسی وضعیت بارندگی ۱۰ شهرستان استان یزد نشان می دهد بیشترین بارش مربوط به تفت ۲۷۶ میلی متر است، یزد با ۶۳ میلی متر بارش، کمترین میزان بارندگی را در میان شهرستان های استان دارد.

رییس گروه مطالعات آب های سطحی شرکت آب منطقه ای یزد افزود: ایستگاه ده بالا با ۴۹۶ میلی متر و ایستگاه محمدآباد یزد با ۵۲.۵ میلی متر بارش به ترتیب بیشترین و کمترین میزان بارندگی در میان ایستگاه های آب و هواشناسی شرکت آب منطقه ای یزد دارد.

انتهای پیام/
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری