Skip to Content

حجت الاسلام مدرسی در مصاحبه با یزد رسا:

پیش شرط تحقق شعار سال اقدام تعاملی «دولت و ملت» است/پیش دستی رهبری در تشخیص مکر دشمن در ایجاد دوگانگی


امام جمعه بخش مرکزی یزد با اشاره به نام گذاری سال 94 به هم دلی و هم زبانی میان دولت و ملت گفت: تحقق شعار سال جز با تعامل دولت و ملت صورت نمی گیرد.

به گزارش خبرنگاریزدبانو، حجت الاسلام سید کاظم مدرسی امام جمعه بخش مرکزی یزد در مصاحبه با خبرنگار یزد رسا با اشاره پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب و نام گذاری سال 94 توسط ایشان اظهار داشت : مقام معظم رهبری در طول دو دهه گذشته بر اساس رصد کلی اوضاع کشور، منطقه و جهان و با توجه به آینده مردم و نظام و اولویت ها سال ها را نام گذاری می کنند.

 


امام جمعه بخش مرکزی یزد با اشاره به انتخابات مجلس شورا و خبرگان در آینده نزدیک  گفت: در این فضا نیازمند یکپارچگی و اتحاد هستیم و مقام عظمی ولایت نیز به عنوان سکان دار نظام این ضرورت را تشخیص دادند ونام این سال را دولت و ملت همدلی و همزبانی قرار دادند تا با تحقق شعار اصلی سال، وحدت کلمه تحقق یابد ودر این برهه این ضرورت تحقق عملی پیدا کند تا دشمن در این زمینه ناکام بماند.

 


حجت الاسلام مدرسی تاکید کرد: دشمنان درصدد ضربه زدن به شاکله نظام هستند که یکی از ابزارهای آن ها فاصله انداختن بین افراد ملت و بین ملت ودولت و نظام اسلامی است که در این راستا از حربه تحریم ها استفاده کرده است تا ملت و نظام را دچار دوگانگی کنند.

 


این روحانی برجسته با اشاره به مکر دشمن در ایجاد تفرقه میان مسلمانان و مردم ایران تصریح کرد: مقام معظم رهبری با تشخیص مکر دشمن در ایجاد دوگانگی و تفرقه در جامعه، پیش دستی کردند و به مردم هشدار دادند که مواظب باشید و نگذارید بین شما و دولت فاصله ایجاد شود که یکی از نمودهای آن حمایت از دولت و برنامه های آن است واز طرف دیگر هشداری است به دولت تا با نگاه کاستی به ملت نگاه نکند.

 


امام جعه بخش مرکزی یزد با اشاره به ضرورت تحقق شعار سال تصریح کرد: مردم به عنوان کارفرمای دولت و دولت نیز به عنوان نیروی تحت امر مردم باید همه تلاش خود را انجام دهند تا در این زمینه نقایص رفع شود منویات و دغدغه رهبری در این زمینه رفع شود و دشمنان ناکام بمانند.


حجت الاسلام مدرسی تاکید کرد: هدف اصلی و غایی از این نام گذاری وحدت و یکپارچگی در جامعه است که نیازمند اقدام تعاملی دولت و ملت است.

 


وی با بیان اینکه دست مایه اصلی از نام گذاری سال 94 عنوان کرد: تلاش دشمن در جهت اختلاف و تفرقه در جامعه و میان فرد- فرد مردم و مردم و دولت باعث شد رهبری این سال را به سال همدلی و همزبانی دولت و ملت نام گذاری کنند.


امام جمعه بخش مرکزی یزد با اشاره به سخنان رهبری در حرم رضوی تاکید کرد: کشور ما فقط در زمینه هسته ای مذاکره می کند ودر خصوص مسائل دفاعی و منطقه ای مطلقا مذاکره نخواهیم کرد چون جمهوری اسلامی ایران به دنبال ثبات در منطقه است و دشمن در صدد منحرف کردن بیداری اسلامی با ناآرامی در منطقه است که این اهداف متناقض با آرمان های ما سازگاری ندارد و در این زمینه با آن ها مذاکره نمی کنیم.

اتتهای پیام/

 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری