Skip to Content

مدیر اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:


جراحی گفت:دو نفر از پرستاران مجرب در پی هماهنگی به عمل آمده با وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی اهواز، به صورت داوطلبانه عازم خوزستان شدند.

به گزارش یزدبانو،‌ جراحی مدیر اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: دو نفر از پرستاران مجرب در پی هماهنگی به عمل آمده با وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی اهواز، به صورت داوطلبانه عازم خوزستان شدند.
 
وی افزود: این پرستاران با وجود گرما و اوج بحران کرونا از چند روز گذشته در بیمارستان سینا اهواز فعالیت خود را آغاز کرده اند.رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری