Skip to Content

آموزش بافت/


با فرا رسیدن فصل سرما بر آن شدیم تا آموزش بافت‎های مختلف را به شما عزیزان ارائه دهیم. امیدواریم ببافید و لذت ببرید.

یزدبانو؛ با فرا رسیدن فصل سرما بر آن شدیم تا آموزش_بافت‎های_مختلف را به شما عزیزان ارائه دهیم. امیدواریم ببافید و لذت ببرید. الگوی بافت این پاپوش بر اساس پایه بلند 3 تایی و پایه کوتاه است که برای نوزاد 6-2 ماهه شما مناسب است.

مواد مورد نیاز:

قلاب E4،  دو رنگ کاموا،  سوزن و سنجاق قفلی.

ابتدا 10 زنجیره بزنید.

 

قسمت کف پای پاپوش

حلقه اول: از دومین زنجیره قلاب شروع کنید و 2 بار پایه بلند 3 تایی بزنید و در آخرین دانه نیز 5 بار دیگر این کار را تکرار کنید. اکنون به سمت دیگر برگردید و مانند رج قبل ببافید با این تفاوت که در دانه انتهایی 3 بار پایه بلند 3 تایی بزنید. دانه‎های بالا و پایین را به هم وصل نکنید و سنجاق را برای نشان گذاشتن سر بافت به آن وصل کنید.


حلقه دوم: از اولین دانه حلقه قبل شروع کنید. در 2 دانه بعدی 2 بار پایه بلند 3 تایی بزنید. برای 5 دانه بعدی هم 2 بار دیگر این کار را تکرار کنید و در 3 دانه آخر هم همینطور. همچنان دانه‎های بالا و پایین را به هم وصل نکنید.


حلقه سوم: از اولین دانه حلقه قبل شروع کنید. این کار را 2 بار تکرار کنید؛ 2 پایه بلند 3 تایی در یکی، 1 پایه بلند 3 تایی. اکنون 5 بار این الگو را تکرار کنید؛ 2 پایه بلند 3 تایی، 1 پایه بلند 3 تایی. داخل دانه بعدی 1 پایه بلند 3 تایی و پایه کوتاه بزنید. دانه آخر هم پایه کوتاه و در آخر هم قلاب را داخل دانه کرده و نخ را از دانه و نخ روی قلاب همزمان رد کنید و کور کنید.

قسمت روی پاپوش
باید این نکته را در نظر داشته باشید که زنجیره اول و دانه آخر حلقه دانه حساب نمی‎شود. همچنین از سنجاق استفاده کنید تا دانه آخر حلقه قبل و بخیه آخر را گم نکنید.


حلقه چهارم: یک ردیف پایه بلند 3 تایی بزنید. در آخر رج دانه اول و آخر حلقه را یکی کنید.

 

حلقه پنجم: با دو حلقه کار کنید. از رنگ دیگر کاموا استفاده کنید و مانند حلقه قبلی ببافید و هر 2 پایه بلند 3 تایی را با هم یکی کنید. دانه اول و آخر را به هم بخیه کنید.

حلقه ششم: درست مانند حلقه قبل است.


حلقه هفتم: این حلقه را پایه کوتاه ببافید. این کار را 6 بار تکرار کنید؛ هر 2 پایه کوتاه را یکی کنید. دانه اول و آخر را بخیه کنید.

حلقه هشتم: درست مانند حلقه قبل است و در انتها دانه‎ها را کور کنید.

حلقه روی پاپوش

برای درست کردن یک حلقه بافتنی برای روی کفش ابتدا 3 زنجیره بزنید. در حلقه اول 6 پایه بلند 3 تایی روی آنها بزنید.


در حلقه دوم از دانه دوم شروع کرده و 2 پایه بلند 3 تایی بزنید و این کار را 6 بار تکرا کنید. سپس 2 دانه پایه بلند آخر را با هم یکی و کور کنید و با نخ رنگ دیگر آن را روی پاپوش بدوزید.

 

انتهای پیام/ش 

 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری