Skip to Content

حیا وپاکدامنی؛


حیا وپاکدامنی سد محکمی است که آدمی را از انجام گناه باز می‌دارد.

به گزارش یزدبانو، حیا سد محکمی است که آدمی را از انجام گناه بازمی‌دارد؛ زیرا انجام بسیاری از گناهان به پرده‌ دری، پررویی وبی حیایی نیاز دارد؛ از این رو نباید پرده‌ی حیا رقیق ونازک شود وهر چه بیشتر باید در تقویت آن کوشید.

باید ازهر چیزی که حیا را کم می‌کند یا از بین می‌برد دوری شود.

انواع سی دی‌ها وفیلم‌های مبتذل، صحنه‌ها وعکس‌های مستهجن، کتاب‌ها ورمان‌های عاشقانه وهرسخن وهر رفتار که قبح گناه را از بین می‌برد باید از گام نخست از آن جلوگیری شود وراه ورود ونفوذ آن به فکر واندیشه ذهن ودل وخانه وزندگی ومحیط کار و... بسته شود.

متأسفانه ابزار‌های بی‌حیاکردن جوانان از فیلم‌های سینمایی وعاشقانه وفیلم‌های کوتاه روی موبایل واینترنت گرفته تا مدها ومدپرستی‌ها در جامعه وجود دارد که همگی به شکلی در ترویج فساد وبی‌بندوباری وبی‌حیا کردن جامعه وشکستن مرز‌های اخلاقی سهم به‌ سزایی دارند وبعضی از آنها هدفی جز شکستن حریم جامعه ندارند.

و در آیه 229 سوره بقره چنین آمده است:

ومن یتعد حدودالله فاولئک هم الظالمون؛ از آنها(مقررات الهی) تجاوز نکنید وکسانی که از حدود الهی تجاوز کنند، ستمکارند.

تحریم انجام عمل جنسی پدر ومادر در حضور طفل کوچک حتی اگر بسیار کوچک باشد، ممنوعیت داستان‌های عاشقانه، حتی بیان سوره یوسف برای افراد مجرد تا صحبت کردن وشوخی زن ومرد نامحرم یا خلوت کردن آنان در جایی که کسی نتواند وارد شود یا نشستن مرد نامحرم در مکانی که زن نامحرم نشسته و... همه در جهت حفظ قداست جامعه وحریم حیا می‌باشد.

امام علی(ع) حیا را عامل جلوگیری از گناه می‌دانند ومی‌فرمایند: حیا مانع از انجام کار زشت می‌شود.

ودر پایان طبق فرمایش رسول اکرم(ص) که می‌فرمایند: هر کس پرده حیا را کنار زند، غیبت ندارد.

آدم بی‌حیا از نظر شخصیت هیچ حرمتی ندارد؛ از این رو، غیبت وریختن آبروی او جایز است.

برگرفته از کتاب: گریز ازگناه

انتهای پیام/ش
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری