Skip to Content

روستاهای ایران قبل و بعد از انقلاب؛


قبل از انقلاب حدود 70 درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی می‌کردند و امروز حدود 25 درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی می‌کنند.

به گزارش یزدبانو، اوضاع قبل از انقلاب از نظر سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... به هیچ عنوان قابل قیاس با وضعیت کنونی نیست، با این وجود اگر این پیشرفت‌ها و موفقیت‌ها یادآوری نشود، ممکن است به کلی از یاد برود و با توجه به هجمه‌ی گسترده رسانه‌ای دشمن و سیاه‌نمایی شدید نسبت به خدمات انقلاب اسلامی، بیان این پیشرفت‌ها بیش از پیش ضرورت دارد.  

البته تردیدی نیست که جمهوری‌اسلامی به این اندازه پیشرفت هم قانع نیست و به آن اکتفا نمی‌کند و هنوز هم جای پیشرفت زیاد است، اما در عین حال پیشرفت‌هایی که در 40 سال گذشته صورت گرفته در مقایسه با آنچه قبل از انقلاب بود، حیرت‌انگیز است.

یکی از اقدامات ارزشمند انقلاب اسلامی در چهار دهه اخیر خدماتی است که در مناطق روستایی انجام شده است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

در ابتدای سال 58 تعداد آزمایشگاه‌های پزشکی روستایی تنها 47 مورد بوده که این تعداد در حال حاضر نزدیک به 2000 آزمایشگاه پزشکی روستایی افزایش یافته است.

قبل از انقلاب تعداد خانه‌های بهداشت روستایی 1340 مورد بوده این در حالی است که در حال حاضر در بیش از 18 هزار روستا خانه بهداشت فعالیت دارد. تعداد بهرورزان شاغل در خانه‌های بهداشت روستایی قبل از انقلاب اسلامی، فقط 58 نفر بوده که این تعداد به  بیش از 30 هزار نفر افزایش یافته است.

قبل از انقلاب، هیچ مامای شاغل در مراکز بهداشت و درمان روستایی وجود نداشت این در حالی است که تا سال 1393 حدود 5000 ماما در مراکز بهداشتی روستایی به کارگیری شده‌اند.

قبل از انقلاب اسلامی هیچ روستایی پایگاه آتش‌نشانی نداشت اما هم اکنون حدود 4000 روستای کشور، تحت پوشش پایگاه آتش نشانی قرار دارند.

تا قبل از انقلاب تنها در 12 روستا زمین‌های ورزشی وجود داشت، این در حالی است که تا کنون بیش از 2000 روستای کشور از زمین‌های ورزشی برخوردار شده‌اند. همچنین تعداد سالن‌های ورزشی روستایی تا زمان انقلاب، تنها 5 مورد بود، اما هم‌اکنون 360 روستای کشور دارای سالن ورزشی است.

طول راه‌های روستایی ساخته شده قبل از انقلاب 8200 کیلومتر بوده که این عدد در حال حاضر حدود 130000 کیلومتر شده است.

طول راه‌های روستایی آسفالت شده کل کشور تا قبل از انقلاب 200 کیلومتر بوده و تا سال 93 این میزان به بیش از 100000 کیلومتر رسیده است.

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ روستایی از طرح بهسازی و آسفالت معابر برخوردار نبود که بعد از پیروزی انقلاب تاکنون 13000 کیلومتر از معابر روستاهایی آسفالت و بهسازی شده است.

در شرایطی که بسیاری از روستاها قبل از انقلاب از آب و برق هم برخوردار نبودند، بدیهی است که خبری از گاز هم در روستاها نبود، اما در حال حاضر بیش از 20 هزار روستا به سیستم گازرسانی متصل شده است.

قبل از انقلاب به 4350 آبادی برق‌رسانی شده بود که این تعداد در حال حاضر به حدود 60 هزار روستا افزایش یافته است.

آمار روستاهای برخوردار از خدمات ارتباطی مخابراتی در اول انقلاب 312 روستا بوده که اکنون و تا سال 93 به 53123 روستا رسیده است.

همه‌ی این موارد در حالی است که قبل از انقلاب حدود 70 درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی می‌کردند و امروز حدود 25 درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی می‌کنند. یعنی در شرایطی وضعیت روستاهای کشور قبل از انقلاب تا این حد اسفناک بود که بخش اعظم مردم در روستاها زندگی می‌کردند.

انتهای پیام/
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری