Skip to Content


نماهنگ «در آرزوی شهادت» با شعرخوانی امام خامنه ای


نماهنگ «در آرزوی شهادت» با شعرخوانی امام خامنه ای «ما سینه زدیم بی‌صدا باریدند از هر چه که دم زدیم، آنها دیدند ما مدعیانِ صفِ اول بودیم از آخر مجلس شهدا را چیدند»Loading the player...

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری