Skip to Content

یزدبانو/اخبار وبلاگی(45)

مؤمنان مانع اختلاف شوند


وبلاگ پاکان امت به مناسبت هفته وحدت در سخنی از رهبر انقلاب نوشت : از وقتی جمهوری اسلامی تشکیل شد، این مسأله ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی از سوی استکبار روز به روز تشدید شد...مسأله این نیست که شیعه یا سنی، عقاید یکدیگر را قبول کنند؛ نه، هر کسی عیده خودش را دارد، هر کسی تابع استدلال است و به هر عقیده ای رسید، درست است.

به گزارش یزدبانو، وبلاگ پاکان امت، سخنی از رهبر معظم انقلاب اسلامی را به مناسبت هفته وحدت در آخرین مطلب وبلاگی خود قرار داده است :
اختلاف بین طرفداران دو عقیده بر اثر تعصبات، یک امری است که هست و طبیعی است، و مخصوص شیعه و سنی هم نیست...این اختلافات وقتی به سطوح پایین مردم عامی می رسد، به جاهای تند و خطرناکی هم می رسد؛ دست به گریبان می شوند.
علما می نشینند با هم حرف می زنند و بحث می کنند؛ لیکن وقتی نوبت به کسانی رسید که سلاح علمی ندارند، از سلاح احساسات و مشت و سلاح مادی استفاده می کنند که این خطرناک است.
در دنیا همیشه بوده؛ همیشه هم مؤمنین و خیرخواهان سعی می کردند که مانع بشوند...از یک دوره ای به این طرف، یک عامل دیگری هم وارد ماجرا شد و آن «استعمار» بود...چون جمهوری اسلامی برای اسلام است، برای امت اسلامی است، از وقتی جمهوری اسلامی تشکیل شد، این مسأله ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی از سوی استکبار روز به روز تشدید شد...مسأله این نیست که شیعه یا سنی، عقاید یکدیگر را قبول کنند؛ نه، هر کسی عیده خودش را دارد، هر کسی تابع استدلال است و به هر عقیده ای رسید، درست است.
مسأله این است که اصحاب عقاید مختلف، بایستی به وسوسه دشمن گوش نکنند، به جان هم نیفتند، با هم دشمنی نکنند.
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری