Skip to Content

مدیر کل امور بانوان استانداری تهران تشریح کرد

موانع اصلی مشارکت فعال زنان در توسعه روستایی


مدیر کل امور بانوان استانداری تهران گفت: موانع اصلی مشارکت فعال زنان در توسعه روستایی در استان تهران به سه دسته فردی، خانوادگی و اجتماعی تقسیم می‌شود که لازم است برای رفع آنها تدابیر لازم را بیندیشیم.

به گزارش یزدبانو به نقل ازخبرگزاری ایسنا، زهرا ساعی در نشست هم اندیشی مدیران کل دفاتر امور روستایی، شوراها و مدیران کل امور بانوان استانداری‌های کشور که در سالن کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد با بیان مطالب بالا اظها کرد: از جمله عوامل فردی می‌توان به پایین بودن سطح سواد زنان روستایی استان تهران اشاره کرد که 25 درصد از این زنان بی سواد و 75 درصد از آنها کم سواد هستند.

وی اضافه کرد: حجم زیاد فعالیت‌های زنان و افزایش فعالیت‌های داخل و خارج از خانه یکی دیگر از موانع مشارکت فعال زنان در توسعه روستایی است. کم بودن اطلاعات و دانش کاربردی آنان نیز عامل دیگری است، این در حالی است که زنان روستایی 50 درصد از فعالیت‌های کشاورزی را بر عهده دارند ولی تنها پنج درصد به آموزش دسترسی دارند. علاوه بر این عوامل سوء تغذیه و ضریب پایین سلامت و بهداشت نیز از جمله عوامل تاثیرگذار در عدم مشارکت فعال زنان در توسعه روستایی است.

ساعی درباره موانع خانوادگی که منجر به کاهش مشارکت فعال زنان در توسعه روستایی می‌شود اظهار کرد: بافت مردسالاری روستاها یکی از این عوامل است که موجب می‌شود مردها با حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی موافقت نکنند. تبعیض جنسیتی و فقر اقتصادی نیز از دیگر عوامل خانوادگی تاثیرگذار در مشارکت فعال زنان در توسعه روستایی است.

مدیرکل امور بانوان استانداری تهران درباره عوامل اجتماعی تاثیرگذار در مشارکت زنان در توسعه روستایی گفت: آداب و سنن غلط، دور از دسترس بودن خدمات آموزشی، پایین بودن سطح دستمزد زنان روستایی و حضور بسیار اندک سازمان‌های غیردولتی برای پیگیری مسایل آنان، از جمله عوامل اجتماعی است.

ساعی در پایان درباره راهکارهای افزایش مشارکت فعال زنان در توسعه روستایی گفت: لازم است زمینه‌های لازم برای ارتقای سطح سواد و ریشه کنی بی سوادی فراهم شود. تاسیس مواردی مانند صندوق خرد زنان روستایی، افزایش بهره وری از تولیدات بخش کشاورزی و ارتقای کیفیت تولیدات صنایع دستی روستایی نیز از دیگر عواملی است که می‌تواند منجر به افزایش مشارکت فعال زنان در حوزه روستایی شود.
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری