Skip to Content


مهدی هاشمی برای ابلاغ حکم به دادگاه انقلاب احضار شد


مهدی هاشمی برای ابلاغ حکم به دادگاه انقلاب احضار شد

به گزارش یزدبانو، مهدی هاشمی برای ابلاغ حکم پرونده خود، به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران احضار شده است.

احضاریه مهدی هاشمی با قید حضور در دادگاه ظرف مدت سه روز اداری پس از رؤیت ابلاغیه بوده که امروز، آخرین روز این مهلت است.

منبع: تسنیم
 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری