Skip to Content

گفتگوی تفصیلی/ عضو جمعیت زنان فرهیخته استان یزد

مسؤولان از بصیرت مردمی در 9 دی درس بگیرند


عضو جمعیت زنان فرهیخته استان یزد گفت : مردم ما متوجه شدند که در شرایط غبارآلود فتنه ، رهبری نظام فصل الخطاب هستند و خواص هم بایستی مراقب باشند و از 9 دی روز بصیرت مردمی درس بگیرند.

به گزارش خبرنگاریزدبانو، مریم عبدالحسین زاده رحیمی در آستانه فرارسیدن 9 دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در گفتگوی تفصیلی با یزدبانو  اظهار داشت : با توجه به شرایط سیاسی واجتماعی ایجاد شده و آثار و عوارض فتنه 88 بر نظام اسلامی ، بسیار طبیعی بوده وهست که سران آن محاکمه شوند
عبدالحسین زاده افزود : بر اساس قانون، حصرسران فتنه  یک مجازات قانونی بوده است و مصلحت نظام ایجاب می کند که حصرشان ادامه یابد واین موضوع ضربه ای برای استقلال قوه قضاییه نخواهد بود.
مدیرکل سابق اموربانوان استانداری یزد با بیان این مطلب که مردم ما از 9 دی  کسب تجربه نمودند تصریح کرد : مردم ما متوجه شدند که درشرایط غبارآلود فتنه ، رهبری نظام فصل الخطاب هستند و خواص هم بایستی مراقب باشند و از9 دی روز بصیرت مردمی درس بگیرند.
عبدالحسین زاده با تصریح  به عدم ابراز پشیمانی سران فتنه اظهار داشت : اما بسیارجالب است که سران فتنه اکنون هم که درحصر هستند نه تنها هیچ گونه ابراز ندامت  و پشیمانی نداشته، حتی حاضر به عذرخواهی هم نیستند هر چند توبه  و استغفارآنها نخواهد  توانست بسیاری ازآثار تخریبی اعمالشان را جبران کند .
عضو جمعیت زنان فرهیخته استان یزد با اشاره به معارضه سران فتنه با اصول اساسی نظام گفت : سران فتنه قصد داشتند با اصول اساسی نظام  به معارضه برخیزند و به دنبال حذف رهبری  و پروژه براندازی بودند .
عبدالحسین زاده درادامه افزود : سالها برنامه ریزی  و تلاش کردند و انتخابات 88 بهانه ای بود برای به آشوب کشیدن کشور و فتنه گری؛ که دربرهه زمانی 8 ماهه فتنه گری که از داخل  و خارج کشور با  تمام  تجهیزات به  میدان آمدند و ما شاهد حضور مردمی  و بسیجی مردم بودیم  که  در یک روز تاریخی به قائله ای 8 ماهه پایان داد.

مدیرکل سابق امور بانوان استانداری یزد 9 دی را حماسه ای عظیم و باشکوه مردمی برای پایان دادن به فتنه شیطانی خواند واذعان کرد : استمرار9 دی  و یادآوری آن سبب افزایش بصیرت و یادآوری فتنه است چرا که غفلت ازفتنه، فتنه را ازیاد می برد اما بازگو کردن هوشمندانه آن سبب آگاهی و تنویر افکار و به فرموده رهبری واکسینه شدن انقلاب می شود.
عبدالحسین زاده  به مهمترین درس 9 دی برای مسؤولان  پرداخت و گفت : خواص درس بگیرند که مردم مؤمنانه  مواعظ  حکیمانه رهبرشان را با عمق وجود دریافتند و با حضور به موقع  و آگاهانه دین خودشان را به نظام  و رهبری ادا کردند.
وی درپایان خاطرنشان کرد : سنگین ترین هزینه فتنه 88  امید وارشدن دشمن به براندازی نظام بود هزینه ای که هم برای ما وهم برای نظام سنگین ترین هزینه بود.

 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری