Skip to Content


مردان بدپوشش، برهنگی شهر را نمایان تر می کنند


این روزها از زنان و پوشش خوب یا بد آنان که بگذریم، مردانی را می بینیم که با لباس های تنگ، شلوارهای فاق کوتاه و... وارد اجتماع می شوند.


این روزها از زنان و پوشش خوب یا بد آنان که بگذریم، مردانی را می بینیم که با لباس های تنگ، شلوارهای فاق کوتاه، یقه های باز، ابروهای برداشته و صورتی به گل نشسته با انواع کرم پودر و ... چنان با قامت مردانه!! در خیابان راه می روند که نحوه لباس پوشیدن و حرف زدنشان همسان و هم قامت فرهنگ مردمان این مرز و بوم نیست...
    
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری