Skip to Content

عضو شورای شهر یزد:


عضو شورای شهر یزد گفت: متاسفانه چون 6 نفر در شورای شهر به اکثریت تبدیل شده و سیاسی رای می دهند، اکثر تصمیمات و رای گیری های شورا سیاسی شده است.

به گزارش یزدبانو، عضو شورای شهر یزد در رابطه با جلسه انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر یزد، اظهار داشت: از سال اول تشکیل شورای شهر یزد و انتخاب هیئت رئیسه بنابراین شد تا ریاست شورا دوره ای تغییرکند و هر سال یک نفر به عنوان رئیس شورا فعالیت کند.

الهه جورابی افزود: اما متاسفانه چون 6 نفر در شورای شهر به اکثریت تبدیل شده و سیاسی رای می دهند، اکثر تصمیمات و رای گیری های شورا سیاسی شده است.

وی ادامه داد: اینکه گفته می شود چون گزینه مدنظر ما برای ریاست شورا رای نیاورده است ما از شرکت در انتخابات دیگر کمیسیون ها انصراف داده ایم حرف درستی نیست چراکه ما برای کمیسیون ها کاندیدا شدیم اما چون آن 6 نفر رای اکثریت را دارند ما رای نیاوردیم.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم در این دوسال باقیمانده عمر شورا سیاسی کاری ها گنار گذاشته شود و تصمیماتی که گرفته می شود به صلاح مردم و شهر باشد.

انتهای پیام/م*
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری