Skip to Content

گزارش/ چهارمین مجمع راهبردی اقشاربسیج :

عبورازخط قرمزها میان بر کودتاگران سقیفه / خودنمایی ابتذال غربی حاصل قداست شکنی درروز روشن است!


رئیس مجمع راهبردی بسیج گفت : اولین محور شکل گیری جریان سقیفه قداست شکنی بود همان سیاستی که می گوید خط قرمزی نداریم و اینگونه بعد از رحلت پیامبر(ص) در روز روشن راه جسارت نسبت به پاره تنش بازشد!

به گزارش خبرنگاریزدبانو، حجة الاسلام دهقان رئیس مجمع راهبردی بسیج درچهارمین مجمع راهبردی اقشاربسیج درسال 93 درجمع اعضای کارگروهها با اشاره به تقارن سال جدید با ایام فاطمیه اظهارکرد : چگونه درمقطعی ازتاریخ اسلام بعد ازرحلت پیامبر(ص) عده ای با به را انداختن کودتای نرم کاری کردند که به دختروالای ایشان جسارت شد و جامعه اسلامی به راحتی آن را پذیرفت؟!


دهقان افزود : این مسیری است که دشمنان همواره درشرایطی که جنگ نظامی خریداری ندارد ازآن بهره می برند خصوصا امروزکه دیگرجنگ سخت حرف اول دنیا نیست بلکه تغییرسبک زندگی ازطریق تغییر فرهنگ و رفتار راه آسان و بدون هزینه رسیدن دشمن به خواسته هایش است.
 

امام جمعه بخش زارچ دراین زمینه تصریح کرد : شکل گیری جریان سقیفه چند محورداشت که اولین محورآن قداست شکنی بود همان چیزی که می گویند خط قرمزی نداریم و ینگونه جسارت را تا بالاترین مراحل حتی نسبت به مراجع تقلید رواج می دهند به نحوی که حتی چون و چرا کردن درباره رهبری نظام را جایزمی شمرند.

* انحرافات امروزدنیای اسلام معلول جریان سقیفه است

وی خاطرنشان کرد : امروزهرحرکت انحرافی را که ازجریانی مثل داعش می بینید یا این صدایی را که ازحلقوم برخی بزرگان عربستانی و مصری و برخی جاهای دیگرمی شنوید که خطربزرگ برای دنیای اسلام را اسرائیل نمی دانند بلکه رسما شیعه را خطربرای دنیای اسلام معرفی می کنند اینها معلول همان کودتای سقیفه است.
 

وی با تصریح به این مطلب که که قرآن خط قرمزدارد خاطرنشان کرد : عباراتی مثل «تلک حدودالله » و یا « ومن یتعد حدود الله » درقرآن نشان ازپذیرش خط قرمزها توسط خدای متعال در کتاب الهی قرآن است.
 

رئیس مجمع راهبردی افزود : فخررازی معروف به امام المشککین؛ درزمینه ایجاد شک درهمه چیز استاد است! ولی می گوید دریک چیز شک نداریم و آن عصمت فاطمه زهراء است ! این اعتراف حرف بزرگی است درصورتی که عده ای درمقطعی ازتاریخ بعد رحلت پیامبر (ص)، با قراردادن ایشان درصف دیگر زنان معمولی جامعه پهلویش را می شکنند!


* قداست شکنی اززهرای مرضیه درروز روشن رخ داد!

وی تصریح کرد : پیش ازشکستن پهلوی دختر پیامبر(ص)؛ از او قداست شکنی کردند به نحوی که کودتا گران به اسم تعیین تکلیف اسلام و به عنوان صحابی پیامبر(ص) در روز روشن جلوی چشم مسلمانان که تماشاچی بودند! با صف کشی درکوچه به حضرت زهراء جسارت می کنند نه اینکه فکرکنید به صورت اراذل و ناشناس دردل شب اینکار را بکنند که صبح هم مردم بگویند عده ای اراذل بودند و تمام شد!

* قداست سازی جاعلان پس ازقداست شکنی  نسبت به مقدسات !

دهقان با اظهار تأسف نسبت به عدم عکس العمل به موقع مسلمانان به این قداست شکنی افزود: کنار این قداست سوزی و قداست شکنی، قداست سازی ازسوی جاعلان حدیث را داریم به نحوی که درکتب اهل سنت روایات جعلی با این عناوین که فلانی«...سراج اهل الجنة » و یا « .. سیدا کهول اهل الجنة » برابرحدیث مشهورپیامبر« الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنة » بسیارداریم!


*سیاست الگوسازی غرب برای دنیا همان سیاست کودتاگران سقیفه است

وی با اشاره به اینکه امروزعده ای وارد میدان شده و با دادن شاخص های غلط برای جامعه مدل سازی می کنند گفت : جامعه همواره به مدل و الگو نیازدارد وافراد هم گاهی درانتخاب دچار خطا می شوند ولی قرآن خودش می فرماید : « ولکم فی رسول الله اسوة حسنة » یا خود امام عصر(عج) می فرمایند: « فی ابنة رسول الله لی اسوة حسنة ».
 

دهقان افزود : کسانی اکنون دارند مدل قرآنی و دینی را با دادن پوشش و سبک زندگی غربی عوض کرده و فرهنگ اسلامی را به مرورزمان کمرنگ می کنند .


وی به فرهنگ جهان گردی به عنوان مصداقی ازفرهنگ قرآنی یاد کرد و گفت : این فرهنگ امروزدرکشورما تا حد صد درصد دارد از فرهنگ بیگانه الهام می گیرد و لازم است افراد دلسوزوآگاه طرح بدهند و به اصلاح قوانین کمک کنند.

دهقان افزود : ما مسلمانیم ولی سبک جهان گردی ما ازقرآن الگو نگرفته است و به خاطرهمین است که بر سردفن یک شهید دریک مکان تاریخی آنقدرحرف و حدیث درست کردند!
 

امام جمعه بخش زارچ با اشاره به تذکر خود به مسئولان میراث فرهنگی پیرامون سیاست «سیروا فی الارض ..» درقرآن که مطابق بحث جهان گردی است تصریح کرد : شما مسئولان برای ترویج فرهنگ جهانگردی قرآنی که تأکید می کند درسیرروی زمین و مشاهده آثار گذشتگان به عاقبت انسانها نگاه کنید که چه شدند؟! و ببینید که آنها که ظلم کردند ظلم شان پایدارنبود! آیا بر دیوارهای زندان اسکندر این عبارات را نوشتید یا تنها به مردم دنیا خشت و گل نشان دادید!

* میراث فرهنگی ما باید مطابق موازین قرآنی و دینی باشد

وی با بیان عبارات حضرت امیرالمؤمنین درنهج البلاغه  که می فرمایند: این الفراعنة..؟!  این العمالقه ..؟! گفت : کجا اینها را نشان دادید؟! گردشگری خوب است ولی ما مسلمانیم وطبق موازین دینی باید این برنامه ها را دنبال کنیم؛ اکنون هشداری است که آیا میراث فرهنگی ما با موازین دینی منطبق است یا همان راه غرب را می رویم؟!
 

رئیس مجمع راهبردی با انتقاد ازدرآمد محورشدن جهانگردی خاطرنشان کرد: مدام می گویند صنعت جهانگردی؛ این چه صنعتی است که کنارش مبانی دینی «سیروا فی الارض ..» نیست درحالی که جهان گردی قرآنی کنارش عبرت است کاری کنید و تنها درآمد را نبینید باید حواسمان را جمع کنیم وهوشیارباشیم.

* امربه معروف و نهی ازمنکردستور راهبردی اسلام برای حفظ فرهنگ دینی

وی راه حل  حفظ  و اصلاح فرهنگ دینی را دستور راهبردی اسلام یعنی امربه معروف و نهی ازمنکردانست و گفت : تذکررهبری 2 سال پیش درمورد تذکرلسانی را مرورکنید که به این مضمون فرمودند: هرجایی دیدید که فردی مرتکب گناه وخلافی می شود یک تذکر لسانی محترمانه و بدون درگیری بدهید اگرده نفربه یک نفری که مرتکب کار خلافی می شود تذکر بدهند دیگرجرأت می کند گناه را ادامه بدهد؟!
 

دهقان به آسیب حجاب درجامعه خصوصا دربرخی بانوان اشاره کرد وخاطرنشان نمود : همه بگویند بالاخره این فردی که ده نفر تذکرش دادند دادش درمی آید و خودش را جمع می کند هم آقایان وظیفه دارند به مردان به طورمحترمانه درمورد پوشش تذکربدهند وهم خواهران به بانوان درزمینه پوشش تذکربدهند .

وی با اشاره به حضورمشافران نوروزی درشهریزد تأکید کرد : همانگونه که مسافران نوروزی شهرمان را بازدید  می کنند و دوست داریم دیگران آنطورکه دوست داریم شهرمان را ببینند سعی کنیم فرهنگ عفاف وحجاب هم درآن محفوظ بماند.
 

انتهای پیام/س
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری