Skip to Content


شناخت‌نامه احمدی‌نژاد منتشر می‌شود


این مجموعه که بالغ بر ۱۴۰۰ صفحه است، روایتی از ظهور و بروز احمدی‌نژاد را ارائه می‌دهد تا مخاطب به کنش شخصیتی این فرد و تغییر روش‌ها و ادبیاتش از دهه هشتاد به بعد، پی ببرد.

به گزارش یزدبانو، بر اساس رفتارهای اخیر احمدی نژاد و همچنین مخالفت علنی وی با بیان رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۶ مبنی بر اینکه به صلاح نمی‌دانم در انتخابات شرکت کنید، جمعی از پژوهشگران حوزه سیاسی عملکرد رئیس دولت نهم و دهم از ابتدای حضورش در عرصه‌های اجرایی به خصوص ۸ ساله ریاست جمهوری و همچنین رفتارهای این فرد از سال ۹۶ تا به حال را بررسی و جمع‌آوری کرده‌اند.

این مجموعه که بالغ بر ۱۴۰۰ صفحه است، روایتی از ظهور و بروز احمدی‌نژاد را ارائه می دهد تا مخاطب به کنش شخصیتی این فرد و تغییر روش‌ها و همچنین تغییر ادبیاتش از دهه هشتاد به بعد، پی ببرد.

سوال اصلی در این پژوهش این است که آیا احمدی‎نژاد تغییر کرده است؟ با مطالعه زندگی و زمانه احمدی‎نژاد درمی‎یابیم که او طی دوران حضور خود در عرصه سیاست، تغییرات و تطورات زیادی را پشت سر گذاشته است. او از یک دانشجوی انقلابی خط امامی که در دوران دوم خرداد به عنوان یکی از اساتید فعال دانشگاه در عرصه دفاع از ارزش‎های نظام حضور داشت، به فردی تبدیل شد که در سال‌ها و ماه‎های اخیر حتی دولت دینی را نیز زیر سؤال برده است و به صورت آشکار بر خلاف نظر و مصلحت ولی فقیه عمل می‌کند.

درباره احمدی‌نژاد می‎توان هزاران صفحه مطلب نوشت، اما آنچه در این مجموعه مورد نظر بوده، نقاط عطف زندگی او است. نقاط عطفی از قبل ریاست جمهوری، عملکرد دولت او و فعالیت‌هایش پس از سال ۹۲ به خصوص از سال ۹۶ به بعد که بسیاری از زوایای پنهان شخصیتی احمدی‌نژاد را علنی می‌کند.
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری