Skip to Content

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان یزد:


مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان یزد گفت: نمی‌توان گفت به‌واسطه فرونرفتن 70 درصد فاضلاب به داخل زمین با مشکل نشست زمین مواجه می‌شویم.

به گزارش یزدبانو؛ برخی استان‌های کشور ازجمله یزد با معضل فرونشست زمین روبرو هستند؛ علت آن را عمدتاً به دلیل برداشت زیاد از منابع آب‌هاي زیرزمینی دانست. برخی سیستم فاضلاب شهری را به‌واسطه جلوگیری از نفوذ آب به زمین از عوامل فرونشست زمین عنوان می‌کنند.

كارشناس ارشد آبخيزداري با تأکید بر اینکه بهترین شیوه دفع فاضلاب در شهرهای کویری حفر چاه‌های جذبی است، گفت: از مزایای چاه‌های جذبی را جلوگیری از فرونشست زمین است. آب‌های زیرزمینی درواقع آب موجود بین خلل و فرج خاک است که توانائی خاک در تحمل بار ناشی از وزن خاک و ساختمان‌های سطح زمین را افزایش می‌دهد.

ابوالقاسم نایبی ادامه داد: زمانی که آب وارد چاه‌های جذبی می‌شود به خلل و فرج خاک وارد می‌شود و به سفره‌های زیرزمینی برمی‌گردد و از نشست زمین جلوگیری می‌شود اما با انتقال آب فاضلاب شهری به داخل لوله‌ها و جلوگیری از نفوذ آن به داخل خاک، این پتانسیل خاک به‌سرعت ازدست‌رفته و با فرونشست خاک مواجه خواهیم بود و خلل و فرج خاک به‌طور کامل از بین رفته و نه‌تنها سفره آب زیرزمینی نخواهیم داشت بلکه باعث ترک برداشتن زمین (شق زمین)، فرونشست ساختمان‌ها، ترک برداشت دیوارها و سقف‌ها و نتیجتاً تخریب ساختمان‌ها خواهد بود.

تنها 11درصد آب استان یزد به شرب اختصاص دارد

اما مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان یزد این نظر را رد کرده و می‌گوید سیستم فاضلاب شهری تأثیری در فرونشست زمین ندارد.

محمدمهدی جوادیان زاده در گفتگو با خبرنگار یزدبانو با بیان اینکه حدود 86 درصد آب استان یزد به بخش کشاورزی و تنها حدود 11 درصد آن به شرب اختصاص دارد، گفت: وقتی ۸۶ درصد آبی که از زمین می‌کشیم به بخش کشاورزی اختصاص دارد، قطعاً نمی‌توانیم بگوییم به‌واسطه آن ۱۱ درصد آب مصرف‌شده در بخش شرب فرونشست زمین را شاهد هستیم.

 وی با بیان اینکه از میزان آب اختصاص داده‌شده به بخش شرب، حدود 70 درصد آن تبدیل به فاضلاب می‌شود، ادامه داد: نمی‌توان گفت به‌واسطه فرونرفتن 70 درصد فاضلاب داخل زمین با مشکل نشست زمین مواجه می‌شویم.

جوادیان زاده با اشاره به اینکه استان یزد جزو اولین استان‌هایی است که طرح بازچرخانی پساب را اجرا خواهد کرد، گفت: اجرای این طرح به دلیل آن نیست که بخواهیم جلوی نشست زمین را بگیریم؛ چراکه قطعاً نشست زمین را با این حجم کم آب به نسبت آبی که برای بخش کشاورزی برداشت می‌شود، قابل جبران نیست؛ طرح بازچرخانی پساب طی دو مرحله تصفیه باهدف حفظ و تقویت منابع آبی صورت خواهد گرفت.

این مقام مسئول با اشاره به میزان نشست زمین در مناطق مختلف تصریح کرد: میزان نشست زمین در استان یزد در شهرها نسبت به بیابان و کشتزارها خیلی کمتر گزارش‌شده و به دلیل برداشت وسیع آب در بیابان و کشتزارها بیشتر است.

وی خاطرنشان کرد: قبل‌تر یزد باغشهر بود و چاه‌های کشاورزی فعال در خود داشت؛ ولی بعداً به دلیل توسعه شهر و تعطیلی تقریبی کشاورزی ازلحاظ فرونشست زمین اوضاع بهتری پیدا کرد.

انتهای پیام/3857

 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری