Skip to Content

گزارش مشروح /عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هشدار داد؛

سقط جنین یک نسل کشی پنهان/ فرهنگ و توان باروری را در کشور افزایش دهیم


عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با هشدار نسبت به تأثیر منفی سبک غربی در مسیر رشد جمعیت گفت : سال گذشته یک پنجم آمار سقط جنین با مجوز بوده است و با احتساب احتمال تولد سه میلیون نفر پس از عقیم سازی، یک نسل کشی پنهان محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار یزدبانو، خانم دکترسیاح درهمایش «جمعیت و آینده ای...» که به همت اداره کل بانوان استانداری یزد درسالن فرهنگسرای شهرداری برگزارشد گفت : صراحت رهبر معظم انقلاب در بیان خطایی که پیرامون عدم کنترل تحدید نسل در دهه  70 به بعد صورت گرفت نشان از اهمیت بالای این موضوع دارد که خصوصا اقشار فرهنگی  را به توجه خاص به این مسآله جلب  کند.
سیاح به تخمین رهبر انقلاب درظرفیت داشتن ایران برای 150 میلیون نفر اشاره کرد و عنوان نمود : برخی افراد دانا یا نادان گفتند ما نان نداریم که 150 میلیون جمعیت داشته باشیم! درحالی که این ساده لوحی است که فکر کنیم  در حال حاضراین امر قابل اجرا است بلکه این به معنی تحقق چشم انداز آرمانی جمعیت برای ایران در بهترین حالت تا صد سال آینده است.
وی با برشمردن سناریوی دشمن نسبت به آینده جمعیتی ایران تصریح کرد : آنان رشد بالای جمعیت را برای ایران غیرممکن اعلام کرده اند.
سیاح افزود : درنسبت بین افراد بالای 65 سال به افراد زیر 15 سال صورت کسربزرگ است یعنی درحالی که تا سال 2012 ایران جوانترین کشور بود و با گذشت چندین سال با پیر شدن جوانان دهه 60 با یک فاصله کوتاه و سرعتی پرشتاب جزو پیرترین کشورها شد که این واقعه بسیار شوک برانگیز است!


*نسل کشی پنهان بعد از جنگ در ایران با سقط جنین
این کارشناس جمعیت با برشمردن آمارتکان دهنده سال گذشته  درسقط جنین تصریح کرد : سال گذشته 300هزار سقط جنین  صورت گرفته است  وپنج هزا رمورد آن با مجوز بوده است که آیا این  قتل عام نیست؟ در حالی که این آمار با شهدای جنگ برابری می کند البته با احتساب 3 میلیون فرزندی که بعد ازعمل عقیم سازی احتمال تولدشان وجود داشت این آمار 10 برابر شهدای جنگ است یعنی یک نسل کشی پنهان!
سیاح طبق بیان قرآن که می فرماید « از ترس فقر فرزندان خود را نکشید ما آنان و شما را روزی می دهیم .. اسراء 31» گفت : این اعتقاد یک مسلمان مؤمن است که خداوند حتی روزی ما را به برکت فرزندان می رساند و دردعا و قرآن می خوانیم که روزی از جایی که نمی دانیم می رسد با توجه به این  مسآله حالا ما تکلیفمان چیست ؟
وی یکی ازوظایف بانوان را مطالبه عمومی در زمینه ایجاد تسهیلات برای فرزند آوری از دست اندرکاران دانست و گفت : برخی مطالبات مالی نیست بلکه مدیریتی است یعنی طوری برنامه ریزی شود که مشکلی در زمینه فرزند آوری برای بانوان ایجاد نشود و بدانید تا چیزی مطالبه نشود راه حل برایش  یصورت جدی جستجو نمی شود.


*راه100 ساله افزایش جمعیت را یک شبه طی کنیم
این کارشناس جمعیت پنجره جمعیتی را به اعتقاد کارشناسان جمعیت و اقتصاد دانان یک فرصت طلایی و نعمت الهی دانست  و تصریح کرد : این فرصت  در عمر یک  ملت شاید یک بار بیشتر پیش نیاید ومعنایش این است که با توجه به کم بودن کودکان زیر 15 سال و در اکثریت قرار داشتن افراد بین 15 تا 65 سال که اکثرا فعالند می توان با توجه به ثروت های فراوان خدادادی  دراین کشور بااتخاذ تغییرات ساختار جمعیتی راه یک شبه را صد ساله طی کرد .


*تغیییر فرهنگ باروری و بالابردن توان باروری دو راه حل جدید
سیاح به سیاست و پیش بینیهای  جمعیتی برخی کشورها در زمینه پنجره جمعیتی اشاره کرد و گفت : دو راه حل این مسآله یکی تغییر فرهنگ باروری ودیگری بالا بردن توان باروری است زیرا اگر تا سال 1425 نتوانیم این سیاست ها را پیاده کنیم با کاسته شدن توان باروری هرچقدر هم در زمینه فرهنگی کار کنیم  با نهادینه شدن سالخوردگی زمان را برای اصلاح جمعیت ازدست داده ایم.


*افزایش جمعیت را به تعویق نیندازیم
وی اعتقاد کسانی که به دنبال اصلاح شدن بقیه مشکلات وسپس مسآله افزایشند مورد انتقاد قرار داد و گفت : برخی می گویند همه چیز حل شود بعد به فکر افزایش جمعیت باشیم آیا براستی چقدر باید صبر کرد؟ ما 20 سال جمعیت را محدود کردیم واز بین 75 کشوردرحال توسعه درزمینه کنترل جمعیت اول شدیم  و جایزه گرفتیم و به کشورهای اسلامی می گویند از ایران یاد بگیرید چرا برای حل مشکل صورت مسآله را پاک کنیم!
سیاح بحران سالمندی را به حال اقتصاد ضعیف کشورمضر دانست و تصریح کرد : با این بحران اقتصاد ما شوک زده خواهد شد نمی بینید چقدرمسآله بازنشستگان و تسهیلات آنان مطرح است و جوان این وسط می ماند.


*افول کلیسا یکی از دلایل کاهش جمعیت در غرب
وی علت کاهش جمعیت جوان درغرب را افول کلیسا دانست وگفت : با رشد اومانیسم ولذت گرایی وکشیده شدن زن به محیط کار؛ طبیعتا تمایل طبیعی زن به فرزند آوری کم شد وبا قانونی شدن سقط جنین خانواده به تزلزل کشیده شد.
وی خاطرنشان کرد :  کشورهای اروپایی وآ مریکایی برای جبران جمعیت جوان بهترین راه را پیش گرفتن سیاست های تشویقی فرزند آوری دیدند که آسیب های مهاجر پذیری را دیگر با خود به همراه نداشت.
سیاح با طرح این پرسش که چرا غربی ها برای ما کاهش جمعیت را می خواهند و خود به دنبال افزایش جمعیت هستند تصریح کرد : این دوگانگی سیاستی باید ذهن ما را به خود معطوف سازد اینکه چرا شرط بانک جهانی برای دادن وام توسعه اقتصادی موفقیت آن کشور درتنزل جمعیت است ؟! چرا به گرسنگان دنیا کمک نمی کند ولی دردادن داروهای ضد بارداری به  کشورهای درحال توسعه بشردوستانه و با بذل و بخشش عمل می کند ؟! به نحوی که وقتی درزلزله بم اولین محموله کمک جهانی را باز کردند مشاهده کردند که حاوی داروهای ضد فرزند آوری است!
وی سلطه برعالم را هدف دنبال کردن سیاست کاهش جمعیت توسط استکبار جهانی دردیگر کشورها خواند و روش های این مبارزه را دربعد غیر نظامی چنین برشمرد : برنامه های تنظیم خانواده، دادن واکسن های آلوده، انتقال بیماری های مسری و واگیردار، و..ومقالات نشان می دهد از مدتها پیش این برنامه در کشور پرجمعیت  دنیا یعنی آفریقا دنبال شده است و برخی از این جنایات دردادگاههای بین المللی پروند ه دارد و ازعملیات های بی اسلحه محسوب می شود.
این کارشناس جمعیت به نقشه دشمنان در بازی طولانی مدت مذاکرات با ایران طبق بیان خودشان اشاره کرد و گفت : آنان طبق برنامه تعیین شده خود درتغییرات جمعیتی و نسلی ؛ ما را به بازی مشغول کرده اند و برنامه های خود را دنبال می کنند و این را به نفع خود می دانند!
سیاح با تبیین دلایل فرهنگی کاهش جمعیت ازجمله احساس فقر کاذب به خاطرزندگی به سبک غربی و چشم وهم چشمی اظهار کرد : شاید اکنون بپرسید خوب پیری جمعیت چه اشکالی دارد یا اینکه فرد بگوید به دیگران چه ارتباطی دارد که ما چگونه می خواهیم زندگی کنیم؟ خوب است بدانیم  ضربه اقتصادی، کاهش نیروی کار و سرمایه اجتماعی ، بالا رفتن هزینه تولید کالا، تهدید امنیت ملی با کم شدن توان نظامی وریسک پذیری کمتر و..ازجمله پیامده ای بحران سالمندی وکاهش جمعیت جوان است.


*تبعات منفی تک فرزندی در جامعه
وی به تبعات منفی تربیتی  و فرهنگی تک فرزندی درخانواده اشاره کرد وگفت : روانشناسان درتحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که خود تک فرزندی برای فرزندان ، خانواده  و جامعه آسیب زاست ازجمله این مشکلات فرزند سالاری، بلوغ زود رس، اضطراب، عدم حل مسآله و کار گروهی، جانشینی رسانه ها به جای خانواده و کاهش روابط خانوادگی  و..است.


*تولید داروهای ضد بارداری توسط صهیونیسم
وی برخی دیگر ازسیاست های افزایش جمعیتی و آسیب های تحدید نسل دردیگر کشورها را برشمرد و افزود: کمپانی های یهودی تولید داروهای ضد بارداری را انجام می دهند ولی برای حفظ نسل خود طبق آموزه های تورات زن اصیل یهود را کسی می دانند که هشت فرزند بیاورد و بازارمصرفش درزمینه داروهای ضد فرزند آوری  را دیگرکشورها خصوصا کشورهای اسلامی قرار می دهد.
وی با تآکید بر آگاهی نسبت به این موضوع بصورت جدی ودرتمام ابعاد تصریح کرد : نیاز به هوشیاری وپاسخ به تمام شبهات دراین زمینه داریم که دردوبخش گنجایش ایران ومعیشت خانوار دردو سطح خرد وکلان مطرح می شود .
سیاح تآکید کرد : هدف فقط فرزند آوری نیست بلکه مدتهاست درفضای عمومی جامعه فرزند آوری منفی تلقی شده بود و کاهش این نگرش منفی زمان می برد.


*گام اول افزایش جمعیت با تقدیر از جایگاه مادری
وی فاز اول کار را فعالیت فرهنگی درزمینه تقدیر وارزشمندی جایگاه مادری دانست وگفت: باید رویکردی مثبت دراین زمینه ایجاد کنیم به نحوی که مادری نزد دختران جوان ما افتخار باشد .
سیاح ثروت های  مادی خدادادی موجود درایران را طبق نمودارهای موجود نسبت به کل منطقه بسیار مطلوب دانست وخاطرنشان کرد : بحث مدیریت منابع و ثروت ها به همت وعرضه ما برمی گردد که موجب هدایت سرمایه ها درمسیر درست می شود.
وی عرصه فردی  را درزمینه افزایش جمعیت دارای جایگاه مهمی خواند وگفت : تمام مطالب گفته شده را اطلاعات عمومی با هدف ایجاد سؤال ودغدغه دراین زمینه تلقی کنید ولی آنچه قالب توجه است جابه جایی سبک زندگی ازاسلامی به سکولار غربی  وفاصله گرفتن ازسبک زندگی سنتی است .
*فرزند در بینش غربی یک کالا محسوب می شود
سیاح با بیان کالا تلقی شدن فرزند دربینش غربی تصریح کرد : یک زن غربی وقتی می خواهد فرزند دار شود چنان حساب و کتاب  مادی می کند که سودش بیشترباشد واگر بعد به او ثابت شود ضرر مادی به او می خورد راه قانونی اش برای سقط جنین باز است!


*فرزند در فرهنگ اسلامی یک سرمایه الهی است
وی فرزند را درفرهنگ دینی سرمایه ونعمت الهی خواند و اظهار کرد : با این نگاه فرزند دردنیا و آخرت جزو سرمایه های انسان است و این اعتقاد با نگاه کاتلایی غربی نسبت به فرزندان متفاوت است وگر چه هر دومحاسبه می کنند اما شیوه آن متفاوت  ونتیجه هم فرق می کند .
سیاح به رزاق بودن خداوند طبق نگاه توحیدی پرداخت و گفت : همه چیز را درعالم به حکمت  و اراده الهی می داند وفرزندش را به بهانه ناخواسته بودن ازبین نمی برد زیرا طبق انسان شناسی  و جهان بینی الهی انسان هم دارای ارزش است  و هم در رنج آفریده شده است  و اینکه برخی به خاطر مشکلات فرزند آوری ازآن فرار می کنند چگونه تن به مشکلات زندگی تجملاتی  و مد پرستی داده اند  ولی سختی ارزشی را انتخاب نمی کنند؟!


*به سبک زندگی اسلامی بازگردیم
وی تربیت و نگرش سازی در زمینه افزایش جمعیت را ضروری خواند و خاطرنشان کرد : باید به ادبیات دینی  و سبک زندگی اسلامی بازگشت کنیم  زیرا با تغییر نگرش ها نسبت به زندگی  وپررنگ شدن نگاه توحیدی مسیر هموارتر خواهد شد .

انتهای پیام / ص
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری