Skip to Contentدر اندیشه یهود، زن، در نقش سربازی در جنگ فرهنگی ظاهر می شود که ماموریت آن در ترویج فساد و فحشاست.

به گزارش یزدبانو؛ صهیونیسم تمامی ابعاد هویتی زن را در راستای برنامه های استعماری خویش تعریف کرده و ابزاری ترین استفاده تاریخ از زن را به تحقق رسانده است.

سند این ادعا را می توان در پروتکلهای دانشوران صهیونیسم جستجو کرد. آنها چشم انداز و آیین نامه اجرایی برنامه های شیطانی خود را در قالب ۲۴ پروتکل طراحی کرده اند. در این قوانین مکتوب، زن ماهیتی ابزاری در جهت رساندن یهود به اهداف استعمارگرانه خود دارد.

در اولین پروتکل صراحتا آمده است:" مردم غیریهودی از همان آغاز جوانی به وسیله عوامل ما بی بند و بار و بدون اخلاق بار می آیند. عوامل ما عبارتند از: معلمان سرخانه، خدمتکاران، منشی ها و زنانی که در خانه های ثروتمندان بچه داری می کنند. به کمک زنان یهودی، مردان غیر یهودی را در عشرتکده ها و محل های عیاشی به فساد می کشانیم و آن ها را از جاده عفت و پاکدامنی منحرف می سازیم."

شگفت انگیزتر اینکه در ادامه آن بیان شده است:" این جامعه را که به دست زنان به فساد کشیده می شود، جامعه زنان نام می نهیم. زیرا در فساد و تجمل پرستی دنباله رو دیگرانند. "

براین مبنا در اندیشه یهود، زن، در نقش سربازی در جنگ فرهنگی ظاهر می شود که ماموریت آن در ترویج فساد و فحشاست.

 
روش های بهره گیری ابزاری از زن در اندیشه صهیونیسم

الف ـ اسرائیل و بردگی مدرن (سوء استفاده جنسی از زنان)

امروزه تجارت زنان در جهان معاصر یکی از معظلات بزرگ اجتماعی است. زنان و کودکانی که فقر و گرسنگی، آنها را به زانو درآورده است، مجبورند به وعده های دروغینی چون شغل و زندگی بهتر در کشورهای مهاجرپذیری همچون اسرائیل تسلیم شوند.

این افراد در ازای پول، مورد معامله قرار می گیرند و همچون بردگان از کمترین حقوق انسانی خود محروم می شوند.

تاریخ مصرف آنان نیز برای صاحبان و اربابانشان بسیار اندک و کوتاه مدت است. این نوشتار، به بررسی اجمالی "تجارت زنان" در اسرائیل و سود کلانی که نصیب عاملان و زیان عمیقی که متوجه قربانیان این پدیده می کند می پردازد.

یکی از مهمترین کشورهایی که پس از فروپاشی شوروی و بلوک شرق در کانون توجه مافیای صهیونیستی قرار گرفت روسیه بود. با شروع دوره جدید مهاجرت یهودیان روسی به اسرائیل، همکاری جدی باندهای تبهکار روسی و اسرائیلی آغاز شد و به سرعت گسترش یافت.

بسیاری از مجرمین اسرائیل در باندهای بین المللی تجارت زنان مشغول بکار هستند. در ماه نوامبر 1997 سازمان زنان اسرائیل که یک سازمان غیردولتی است گزارشی را در خصوص تجارت زنان منتشر کرد که به افشای معاملات چند میلیون دلاری فحشا و تجارت زن در اسرائیل اختصاص داشت.

اسرائیلی ها معتقدند این معضل، روزبروز در حال گسترش است، قاچاقچیان اسرائیلی از قاچاق و استثمار هر زن که به اسرائیل می آوردند سالانه 50 الی 100 هزار دلار از امریکا کسب درآمد می کنند و این مبلغ هر سال در حال افزایش است. در سال 1998 درآمد حاصل از این امر سالیانه 450 میلیون دلار بوده است و در سال 2003 کمیته ای در کنست، مسئول تهیه گزارش سالانه 3 هزار زن در اسرائیل مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند.

بسیاری از مجرمین اسرائیل در باندهای بین المللی تجارت زنان مشغول بکار هستند. در ماه نوامبر 1997 سازمان زنان اسرائیل که یک سازمان غیردولتی است گزارشی را در خصوص تجارت زنان منتشر کرد که به افشای معاملات چند میلیون دلاری فحشا و تجارت زن در اسرائیل اختصاص داشت.

اسرائیلی ها معتقدند این معضل، روزبروز در حال گسترش است، قاچاقچیان اسرائیلی از قاچاق و استثمار هر زن که به اسرائیل می آوردند سالانه 50 الی 100 هزار دلار از امریکا کسب درآمد می کنند و این مبلغ هر سال در حال افزایش است. در سال 1998 درآمد حاصل از این امر سالیانه 450 میلیون دلار بوده است و در سال 2003 کمیته ای در کنست، مسئول تهیه گزارش سالانه 3 هزار زن در اسرائیل مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند.

این زنان که از خارج به آن کشور منتقل می شوند ابتدا خریداری شده و سپس آزادی آنها در گروه "بیع متقابل" صورت می گیرد. این گزارش ضمناً میزان درآمد این زنان را روزانه 1200 الی 1700 شیلک (واحد پول اسرائیل) اعلام کرده است. در گزارش ژولای سال 2001 وزارت خانه در زمینه تجارت زن بوده است.

به گزارش نیویورک تایمز زنانی که از اروپای شرقی به اسرائیل آورده می شوند به صورت برهنه در ازای 5000 الی 10000 دلار به دلالان تل آویو فروخته می شوند. رونق تجارت زنان و فحشا در اسرائیل باعث شده است تا مافیای روسیه با حمایت و پشتیبانی ضمنی پلیس اسرائیل و سکوت آن در قبال جنایات صورت گرفته، مرکز ثقل فعالیتهای خود را به اسرائیل منتقل کنند.

به دلیل ترس قربانیان از مراجعه و شکایت به پلیس و فقدان اسناد معتبر یا به دلیل انتقام گروههای تبهکار، عدم وجود محدودیتهای جدی در مقابل چنین فعالیتهایی و عدم وجود قوانین کافی برای محکومیت تبهکاران و وجود تقاضای داخلی به خاطر حضور کارگران مرد مجرد خارجی و همچنین به دلیل استفاده از اسرائیل به عنوان سکوی توزیع برای چنین کالایی (به خصوص به کشورهای غربی و خاورمیانه و حتی آفریقا)، اسرائیل تبدیل به یکی از کانونهای عمده جنایت علیه زنان شده است.

مافیای روسی که خود از یهودیان این کشور هستند با همکاری گروههای تبهکار اسرائیلی در سالهای اخیر دهها مرکز فساد در شهر تل آویو و حیفا تاسیس کرده است. این مراکز فساد توسط زنانی پر می شود که با وعده های دروغین از جمهوریهای شوروی سابق و اروپای شرقی که از فرط فقر و تنگدستی به ستوه آمده اند به اسرائیل قاچاق می شوند. البته سوء استفاده از زنـان در فـضـای صـهـیـونـیـسـتـی به زنان غـیریـهـودی خـتم نمی شود.

 

برگرفته از کتاب زن در انتفاضه

ادامه دارد...
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری