Skip to Content

توصیه یک مشاور به زوجین،


یک مشاور گفت: سازش، مدارا و مصالحه در زندگی مشترک از اهمیت زیادی برخوردار است، اما وقتی این سازش زودهنگام و ناپخته و از شرایط بالغانه به دور باشد، تـأثیر مخربـی در ارتباط خواهد داشت.

به گزارش یزدبانو، «فرناز امیراصلانی»  اظهار کرد: یکی از اشتباهاتی که در زمـان آشـنایی مرتکـب مـی‌شـویم ایـن اسـت کـه ارزش‌ها، رفتارها و عادت‌های خود را به سرعت تغییر می‌دهیم تا وانمود کنیم که با فرد مقابل توافق و هماهنگی داریم، در واقع در ابتدای آشـنایی، بـا چـشم‌پوشـی و کوتـاه آمـدن از آن‌چـه کـه برایمان اهمیت دارد، سعی می‌کنیم که رابطه را حفظ کنیم و این اصلا برای سال‌های آتی مطلوب نیست.

وی با بیان این‌که چشم‌پوشی از باورها و ارزش‌های خود، دست برداشتن از علایق و فعالیت‌ها و کناره‌گیری از خانواده و دوستان از مصادیق سازش‌های عجولانه است، ادامه داد: وقتی متوجه می‌شویم که عقاید و باورها و علایق ما به مذاق فرد مقابل خوش نمی‌آید، ممکن است که برای عقاید، باورهـا و علایق خود اهمیت کمتری قائل شویم تا وانمود کنیم که بسیار باهم تفـاهم داریـم. البتـه کاملا آشکار است که این یک تفاهم قلابی و ساختگی است.

امیراصلانی تصریح کرد: وقتی می‌خواهیم با کسی ازدواج کنیم، باورها، نگرش‌ها و عقایـد خـود را بـا او در میان می‌گذاریم و درباره باورها، نگرش‌ها و عقاید او نیز اطلاعاتی به‌دسـت مـی‌آوریـم. اما اگر برخی از ارزش‌ها و نگرش‌های‌مان از هم‌خوانی کافی با ارزش‌هـا و نگـرش‌هـای طـرف مقابل برخوردار نباشد، ما تنها دو راه داریم. اول این‌کـه باورهـا و ارزش‌های خـود را حفـظ کنیم و دوم این‌که برای رسیدن به آن فرد از باورها و ارزش‌های خود چشم‌پوشی کنیم.

این مشاور در خصوص سازش‌های عجولانه در خصوص علایق و فعالیت‌های فردی نیز خاطرنشان کرد: وقتی در چنین موضعی قرار می‌گیریم، علایق شخصی و کارهای خود را رها می‌کنیم، به خصوص اگر فکر کنیم که علایق و کارهای ما بـرای فرد مقابل اهمیتی ندارد و یا این‌که با آینده مشترک‌مان تعارض دارد . در چنین شرایطی خود را غرق علایق و کارهای همسر آینده‌مان می‌کنیم در حالی که از آن‌هـا لذتی نمی‌بریم .

وی با تأکید بر این‌که سازش‌های عجولانه ممکن است به شکل کناره‌گیری از خانواده و دوستان نیز رخ دهد، افزود: در ابتدای آشنایی، اگر طرف مقابل با دوستان و خانواده ما راحت نباشد، وقت کمتری را با آن‌ها سپری می‌کنیم و برای خوشحال کردن همسر آینده‌مان با کسانی وقت خود را می‌گذرانیم که از بودن با آن‌ها لـذت نمی‌بریم . این شرایط نیز در ابتدا ممکن است جذاب به نظر برسد اما رفته رفته رابطه را مخدوش کرده و جای خود را به تنفر می‌دهد.

امیراصلانی یادآور شد: پیش از این‌که وارد یک رابطه شویم باید درست فکر کنیم. این که مرد یا زنی را با تمام وجود دوست داشته باشیم و برای رفتارهایش احترام قائل باشیم اما او حتی نگاهی به ما نیاندازد عاقلانه نیست. باید کسی را دوست داشته باشیم که او هم متقابلا نظرات و عقاید خصوصی ما را بپذیرد. فقط در صورتی که هر دو طرف به هم عشق بورزند و برای خواسته‌های یکدیگر احترام قابل باشند، خوشبختی نصیب این زوج می‌شود.

منبع : ایسنا

انتهای پیام/
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری