Skip to Content

گزارش یزدبانو/ در برنامه قرار جمعه ها مطرح شد؛

زنده بودن امام عصر از حدیث ثقلین استناد می شود


عضو هیأت علمی دانشگاه در برنامه قرار جمعه های شبکه یک گفت :زنده بودن امام با استناد به حدیث ثقلین ثابت می شود که باید به ریسمان امام زنده و عترت که از قرآن تا روز قیامت جدا ناشدنی است چنگ زد و راه دین را از او دریافت نمود تا دچار انحراف نشد.

به گزارش خبرنگاریزدبانو، دکترمریم حاج عبدالباقی عضوهیأت علمی دانشگاه در ویژه برنامه این هفته قرارجمعه های که به همت گروه معارف شبکه یک به مناسبت آغاز امامت ولیعصر(عج) پخش شد؛ ضمن تأکید بررسالت ما در شناساندن امام عصر(عج) به جهانیان افزود : حدیثی با تعداد 270 عدد در کتب شیعه و سنی با عبارات مختلف پیرامون اوصیاء یا خلفاء دوازده گانه با اشاره به عدد دوازده از زبان پیامبر(ص) با عنوان وصی های او داریم.

حاج عبدالباقی در ادامه تصریح کرد : صحیح بخاری از کتابهایی است که اعتماد اولیه اهل سنت به آن است  و درآن آمده است: 12 امام امیر می باشند که همه قریشی اند و نیز در کتب دیگر اهل تسنن یعنی صحاح سته (صحیح شش گانه) هم آمده است : این امر منقضی نمی شود تا 12 خلیفه بیایند یا اینکه مادامی که 12 مرد امر اسلام را ولایت نکنند دنیا پایان پیدا نمی کند.

وی با اشاره به دو قسمت کلیدی در این عبارات یعنی عدد 12 و نیز بیان به کاررفته در این احادیث گفت : جالب است عزیزان بدانند اینقدر که اهل سنت به این احادیث استناد می کرده اند در شیعه این مسأله نبوده است  و بعد از خلفای راشدین و جریان امام حسن مجتبی (ع)،  بنی امیه که قریشی بودند با سوء استفاده از بیان رسول اکرم (ص) می گفتند : ما قریشی هستیم  و ائمة از ما هستند زیرا هنوز عدد 12 تکمیل نشده بود.

حاج عبدالباقی خاطرنشان کرد : پیش ازتولد امام زمان (عج) پیروان اهل بیت علیهم السلام به خاطر عدم تمسک عددی راهی وحرفی برای استناد به حدیث پیامبر(ص)  نداشتند و صلاحیتشان را بنی امیة زیرسؤال می بردند تا زمانی که امام زمان متولد شدند و 12 حجت کامل شد و مردم دنیا  اکنون می توانند 12 جانشین را ببینند و شیعه هم به این حجت های 12 گانه استناد کند. 


وی با اشاره به تلاش جلال الدین سیوطی از مورخان  و مؤلفان مصری اهل تسنن برای تعیین مصادیق اوصیاء دوازده گانه تشریح کرد : وی صاحب تفاسیر متعدد و نیز کتاب مشهور تاریخ الخلفاء است و با دیدگاه اهل تسنن به تلاش برای یافتن مصادیق خلفاء دوازده گانه پرداخت و از ابوبکرهم شروع کرد و  چندین صفحه را اختصاص به این تحقیق داد ولی نتوانست چون وقتی به بنی امیه رسید دید این افراد سلطنت راه انداخته اند و این با هدف پیامبر درایجاد اسلام ناب محمدی همخوانی ندارد.

عضو هیأت علمی دانشگاه ادامه داد : سیوطی در ادامه تحقیقش  رسید به عمربن عبدالعزیز و خوب راضی شد و امام حسن مجتبی (ع) و شش نفر دیگر را محسوب کرد ولی به بنی عباس که رسید دید کانال بسته است  و کسی را نیافت تعداد را تکی  یا  ترکیبی هم که حساب کرد آخر سرنتوانست مصداق معین کند زیرا چشم بندی که نیست 270 حدیث منسوب به پیامبر درمورد 12 گانه و قریشی بودن اوصیاء بعد از وی موجود است .

وی دراین زمینه اظهار داشت : درلغت نامه دهخدا هم  که یک فرهنگ دائرة المعارفی است در مورد عدد 12 یکی عدد را بدون ارتباط  با بحث کلامی داریم  و یکی هم به معنای شیعه دوازده امامی و اثنا عشری  است که البته شیعه هم در طول تاریخ  فرقه های مختلفی شده است ( از یک امامی تا بیست وهفت امامی با عناوینی چون فتحیه، باطنیه،واقفیه و..) وهیچکدام ازاین فرقه ها بر حجت 12 نماندند و تنها گروهی که بر 12 ماندند همین شیعه اثنا عشری است.

* تنها گروهی که به انتظارامامش نشسته است شیعه اثنا عشری است 

حاج عبدالباقی بهترین نقل ها دراین زمینه را نقل متقی هندی از علمای اهل تسنن دانست وگفت : متقی هندی درکنزالعمال می گوید : همواره این دین قائم به 12 نفرازقریش است که اگر اینها هلاک شوند زمین اهلش را فرو می برد وما می بینیم زمین هنوزاهلش را فرو نبرده است درحالی که خیلی ها به اسم خلیفه پیامبر درطول تاریخ آمدند و رفتند و تنها گروهی که امامشان به 12 رسیده  و غائب و زنده است و منتظرانش به انتظار او نشسته اند همین شیعه اثنا عشری است .

مهمان این هفته برنامه قرار جمعه گفت : درقرآن کدهایی وجود دارد که به صورت رمزی ما را به موضوع رهنمون می شود ازجمله سوره اعراف، مائده و یوسف که درآیه چهارم این سوره مصداقی ازموضوع 12 امام و14 معصوم مطرح می شود « اذ قال یوسف لابیه یاابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمررأیتهم لی ساجدین » که خورشید و ماه به حضرت رسول اکرم و فاطمه زهرا و12  ستاره به امامان منطبق می شود که البته  این انطباق اشاره ای و رمزی است نه انطباق حقیقی لفظی .

*حدیث ثقلین حجتی برزنده بودن امام عصر(عج) 


وی با اشاره به حدیث ثقلین تصریح کرد : پیامبر(ص) دراین بیان نورانی می فرمایند من چیزی را به شما معرفی می کنم که با تمسک همیشگی به آن ابدا گمراه نشوید با توجه به اینکه پیغمبر در این حدیث گرانبها می فرمایند کتاب خدا و عترت من هرگز از هم جدا نمی شوند تا بر سر حوض بر من وارد شوند ما می بینیم به شکر الهی تا قیامت ظاهراین قرآن تحریف نشده  و نمی شود .

وی افزود : عترت پیامبربا توجه به متن این حدیث در حال حاضر باید موجود باشد  و زنده بودن امام با استناد به این حدیث ثابت می شود که باید به ریسمان امام زنده  و عترت  که از قرآن تا روز قیامت جدا ناشدنی است چنگ زد  و راه دین را از او دریافت نمود تا دچار انحراف نشد.
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری