Skip to Content

گزارش میدانی یزدبانو/زنان یزدی از همدلی و همزبانی فروردین 58می گویند؛

زنان یزدی در سالروز 12 فروردین: همچنان پای این انقلاب ایستاده ایم+خاطرات فروردین 58دریزد


یوم الله 12 فروردین 58 درخاطره زنان و مردان این سرزمین روزی لبریز از شوق و شور همدلی و همزبانی درتأیید نظامی براساس دستورات اسلام و قرآن است.

به گزارش خبرنگاریزدبانو، درصبحگاه یوم الله 12 فروردین با تعدادی ازبانوان حاضردرپارک کوهستان یزد پیرامون خاطراتشان ازروز 12 فروردین 58 مصاحبه ای انجام دادیم که شما را به خواندن آن دعوت می کنیم:

*یک صبح تا ظهر در صف رأی بودیم
خانم بهشتی یکی از بانوان یزدی است که گرچه 52 سال ازسنش می گذرد اما خاطرات آن روز پرشکوه را با جزئیات زیبایش اینگونه بریمان تعریف می کند :
یادم هست آن روزدرشهرقم بودم  و مردم بعد ازنمازصبح درمحل رأگیری تجمع کرده بودند به طوری که آن منزل پرازجمعیت شده بود که درهم فشرده شده بود که ظهر نوبت ما رسید که رأی بدهیم.
  روی زمین که نگاه می کردیم  پرازبرگه های نه بود که مردم انداخته بودند و هرچه رأی آری بود درصندوق ها بود.
 وامروز بعد ازگذشت سی و چند سال ازآن زمان هنوزهم این انقلاب را قبول داریم  و پای ارزشهایش ایستاده ایم .
خانم بهشتی درمورد نقش زنان درحفظ  دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران گفت :
بانوان به خاطربرخورداری ازاحساسات دینی وانقلابی قوی همواره  دردفاع ازآن عاشقانه حضور پیدا کرده اند و درشرکت دراجتماعات  و کمک های مالی  و بدنی و نیزفعالیتهای انقلابی پیش قدم بوده اند .

*12فروردین 58در محله گنبد سبز
خانم شاکری یکی دیگراز بانوان یزدی است که ازحال و هوای روز 12 فروردین درمحله گنبد سبز چنین می گوید:
یادم هست محل رأی گیری شلوغ بود وازساعت هشت صبح که رفتیم تا چند ساعت طول کشید که رأی خود را درصنوق بیندازیم .
او درمورد نقش زنان درحفظ دستاوردهای این انقلاب گفت :
نقش زنان خیلی مهم است .خصوصا زمان جنگ خیلی این نقش پررنگ بود و بانوان خیلی دراین زمینه خیلی فعال بودند و در پشت جبهه برای حمایت از رزمندگان تلاش می کردند و البته امروزهم با رعایت حجابشان و حق گویی و حفظ خون شهدا می توانند بسیارنقش مهمی ایفا کنند.

*حسینیه حاجی عماد یزد در 12فروردین 58
خانم کوچک زاده که خودش ازخانواده شهدا است از12 فروردین می گوید:
برای رأی گیری به حسینیه حاجی عماد رفتیم .شور و حالی دربین مردم بود و خیلی شلوغ بود زیرا ازابتدای صبح مردم حضورپیدا کرده بودند.

*بانوان در حفظ حجاب بکوشند
اودرحالی که ازفراموشی یاد شهدا گله مند بود گفت : بانوان باید با رعایت حجابشان و پیروی از خط اسلام و ولایت برای حفظ دستاوردهای این انقلاب تلاش کنند .
خانم گلشن یکی دیگرازبانوان یزدی است که حفظ حجاب را موجب حفظ دستاوردهای این انقلاب می داند.

گفتگوی دسته جمعی با یک خانواده یزدی

*بانوان با حفظ حجاب انقلاب را یاری کنند
درجمع چند تن ازبانوان یزدی که خانوادگی حضورپیدا کرده بودند و برخی هم البته سنشان به 12 فروردین 58 قد نمی داد خواستیم ازنقش بانوان درحفظ دستاورد های این انقلاب بگویند :
خانم شهریان ازشور و حال خودش و مردم در12 فروردین 58 درپای صنوق ها با شوق و قاطعیت خاصی گفت و ادامه داد : بانوان امروز هم با حفظ حجاب و پایبندی به ارزشهای انقلاب می توانند این انقلاب را یاری کنند.

*بانوان با حفظ آرامش خانواده به لاب کمک کنند
خانم دره زرشکی هم با آرمش  و تبسم پاسخ داد : بانوان با حفظ آرامش  و امنیت درخانواده و تربیت فرزندان می توانند انقلاب را حفظ کنند زیرا برخی والدین با تربیت نادرست و دادن آزادی های بی حد و مرزدر محیط خانه موجب ایجاد ناامنی و ناهنجاری دراجتماع می شوند.
خواهرخانم شهریان هم می گوید : تربیت ازخانه سرچشمه می گیرد واگر تربیت فرزندان توسط پدر و خصوصا مادرصحیح باشد فضای مدرسه و جامعه ما هم  سالم می ماند زیرا ازدامن زن است که مرد به معراج می رود.

***
خانم سپاسه یکی دیگرازاعضای این خانواده درمورد نقش زنان درحفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی می گوید: احترام همسران درخانه
به یکدیگر و تربیت صحیح فرزندان موجب داشتن یک جامعه سالم است و زنان اینطورمی توانند این انقلاب را حفظ کنند.

*12فروردین 58 از صبح پایگاههای ردی گیری شلوغ بود
خانم قادری هم فرهنگی است وازصبحگاه 12 فروردین 58 چنین می گوید:
صف ها شلوغ بود و مردم  با شور وعشق خاصی پای صندوق ها حضورپیدا کرده بودند وما هم ازابتدای صبح حضوپیدا کرده بودیم .
او درباره نقش بانوان درحفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی گفت : اگرهمه از دولت و ملت راست حسینی و حقیقتا کارشان را درست انجام دهند این انقلاب حفظ خواهد شد.
 
انتهای پیام/س
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری