Skip to Content

مسئول اداره بهزیستی اردکان:


در راسـتای تقویت کیفی مهد کودک ها آموزش پرسـنل و به کارگیری مربیان آموزش دیـده در مسئول اداره بهزیستی اردکان گفت:مهـدهای کودک در راس کار قرار می گیرد و برنامه جامع نظارت و ارزیابی مهدهای کودک و به کارگیری وسایل و تجهیزات اسـتاندارد در مهدهای کودک نمونه هایی از اهتمام این سازمان به افزایش کیفیت خـدمات ارائه شده به ی مهدهای کودک است.

به گزارش یزدبانو به نقل از اردکان گویا؛ نشست هم اندیشی مدیران مهد کودک شهرستان اردکان با حضور مسئولین و مربیان مهد کودک برگزار شد.

در این جلسه امیر ولی عضد زاده مسئول اداره بهزیستی اردکان با اشاره به وجود کودکان به عنوان سرمایه های زندگی گفت: توجه به رشد متوازن جسمانی و روانی کودکان از سوی خانواده‌ها، مهدهای کودک و مدارس بسیار مهم و حیاتی است.

وی افزود: اهمیت آموزش روابط اجتماعی و مهارتهای زندگی در سال‌های اولیه کودکی و تأثیر آن بر سلامت روانی و تسهیل رشد اجتماعی ، شناختی و عاطفی کودک بسیار مهم و حیاتی است و سازمان محیط زیست اردکان سعی دارد تا علاوه بر توسعه کمی مهدهای کودک ها، توسعه کیفی آن ها را نیز در ابعـاد مختلف تغییر دهد.

عضد زاده ادامه داد: در راسـتای تقویت کیفی مهد کودک ها آموزش پرسـنل و به کارگیری مربیان آموزش دیـده در مهـدهای کودک  در راس کار قرار می گیرد و برنامه جامع نظارت و ارزیابی مهدهای کودک و به کارگیری وسایل و تجهیزات اسـتاندارد در مهدهای کودک نمونه هایی از اهتمام این سازمان به افزایش کیفیت خـدمات ارائه شده به ی مهدهای کودک است.

در ادامه این نشست نیز مدیران مهدهای کودک نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با شیوه های کیفی سازی خدمات بیان کرده و در پایان چک لیست های ارزشیابی مهدهای کودک که  شامل قسمت هایی چون: نحوه دریافت شهریه های مهد کودک، بررسی ارائه محتوای آموزشی معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی کشور، بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت مهد های کودک، داشتن پروانه فعالیت معتبر، پوستر سامانه پیامکی دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات، با هدف آشنا کردن هر چه بیشتر مدیران مهدهای کودک با شاخص‌های پیش بینی شده و تطبیق با شرایط مندرج در برنامه جامع نظارت و ارزیابی مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام/ص
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری