Skip to Contentامروز با تمرکز بر کالانگری به ذات قدسی زن او را تبدیل به محصولی برای تنها و تنها قوه شهوانی مرد کرده اند می دانید چرا زیرا زیبایی وجودیش کالایی ارزانقیمت است برای فروش ، گرچه همان مردی که از این محصول استفاده می کند حاضر نیست شانیت همسری و مادری را به این زنان اطلاق کند در روزگاری که زن و مرد در هم امیخته اند و هرکدام جایگاه اصلی و انسانی خود را از دست داده اند.

به گزارش یزدبانو؛ به نقل از کارگران کرمان ؛زن  واژه ایی زیبا از 2 حرف  که به  تنها یی گویای دو امر بزرگ در زندگی است (مادری و همسری )هیچ کس  حق مادری و همسری را در یک خانواده نمی تواند نادیده بگیرد دو جایگاه  ویژه که متعلق به هیچ کس دیگری چون زن در خانواده نیست  لذا اکنون این دو جایگاه متزلزل شده است .

امروز با تمرکز بر کالانگری به ذات قدسی زن او را تبدیل به محصولی برای تنها و تنها قوه شهوانی مرد کرده اند می دانید چرا زیرا زیبایی وجودیش کالایی ارزانقیمت است برای فروش  ، گرچه  همان مردی که از این محصول استفاده می کند حاضر نیست شانیت همسری و مادری را به این زنان اطلاق کند بلکه انان را تنها محصولی در مقابل تخلیه قوه شهوانی خود می دانند لذا بیشترین نوع خشونت ر ا د رمواجهه با آنان انجام می دهند ، در زمان ازدواج کسی را انتخاب می کنند که واقعا جایگاه همسری و شانیت مادری داشته باشد .

گرچه امروز مردان نیز از این تجارت (پورن و کالانگری به انسان) بی بهره نمانده اند و از اینکه زنی ارزان در اختیارشان قرار گیرد دلزده شده اند و انواع لواط ها تا سگ وری در بینشان اوج  گرفته است ، مردان غربی و شهوت پرست که زنان روز گاری  برایشان تازگی داشت اکنون همجنسان ، حیوانات  و انسان های حیوان نما مانوس لحظه های شهوانیشان گشته است.

اسلام زنان را چه می نامد و یا اینکه جایگاه آنان را در کدام قله از اوج قرار می دهد جای بسیار تامل و واواکاوی دارد! از قران شروع می کنم  114 سوره که یک سوره ان به نام زنان یعنی النسا ، یک سوره اش برای اعمال و رفتار زنان به  نام نور و برای الگو دادن به زنان در تارخ به نام سوره احزاب ساخته شده است و از زنان بزرگی چون ،آسیه ،مریم ، فاطمه ، و ملکه صبا نام برده می شود که نشان می دهد زن مسلمان اگر بخواهد بی ک به مقام والایی می رسد که نزد پروردگار محبوبه گردد چون فاطمه زهرا (س) .

اما در همین قران حکیم بزرگ با 114 سوره نامی از مردان و یا رجال نبرده است  که این امرنشان می دهد که جایگاه زنان در نزد پرودگار چه با ارزش و زیباست  گرچه تمام اندیشه پردازان سعی در ایجاد برابری جنسیتی بین زن و مرد هستند اما باید به این امر اشاره کرد که زن و مرد هرگز برابر  نیستند زیرا تنها این زن است که نقش مولد را دارد و مرد هرگز این امر را نمی تواند انحصار ی برای خود بداند اما این امر هم نشانه برتری زنان بر مردان نیست بلکه پروردگار متعال در برابری هر دو عدالت نه تساوی را رعایت کرده است .

«جنس مونث بشر»مروارید و صندوق جواهرات پروردگار در نوع بشر است اگر در تمام اجناس مونث در عالم خلقت بنگری هرگز جنس ماده ایی که زیبایی وجودی داشته باشد را نخواهی یافت طاووس ، خروس ، طوطی و ... را که در نوع نر زیبا تر از ماده شان هستند را برایت نام ببرم ؟؟  خداوند متعال به کدامین مونث التفات ویژه کرده است؟ بلی زنان در نوع بشر زیبا تر و مهربانتر و فداکار ترند .

چرایی زیبایی خود مبحثی است برای زنان ؟؟ خداوند بزرگ و متعال خود می داند که جنس مذکر در نوع بشر چگونه است و چه نیاز هایی در وجودش قرار داده است که خانواده ایی را مستحکم کند لذا زنان را بر همان اساس ساخته است

مردان ساخته شده اند تا با دیدن و لمس کردن وجود همسرانشان به نیازهای او پاسخ دهند و برای او فرزندی به وجود اورند که با آن مهر مادری شکل گیرد و محبت به همسر به این واسطه چند برابر شود اما امروزه این نیاز های زنان و مردان به ملعبه ایی برای دست تاجران قرار گرفته اند .

زنان متمول و ثروتمندی که دستمایه بعضی مردان شده و روحشان پلید شده است به دنبال مردم آزاری هستند به گونه ایی که خود را به زیباترین شکل ممکن می آرایند و در کوی و برزن جلو گری می کنند و نام این کار را ازادی و انتقام از مردان می گذارند و از سویی دیگرنیز مردان خود ر ا شبیه به زنان می کنند و در لواط خود را غر ق می کنند و عملا به دنبال تغییر جنسیت خود هستند .

در روزگاری که زن و مرد در هم امیخته اند و هرکدام جایگاه اصلی و انسانی خود را از دست داده اند تنها چیزی که می تواند جذابیت داشته باشد همان سند 2030 است که تاجران بزرگ پورنو گرافی و تجارت کالایی زنان و مردان به دنبال آن هستند والبته  در این تجارت زنان نقش اول را به خود اختصاص داده اند .

زنانی که می توانند یک خانواده را به اوج برسانند و مدارس بزرگ انسان سازی را در درون خانواده ایی کوچک شکل دهند و فرزندان قهرمان و معنوی زیادی را پرور ش دهند اکنون خود اندر خم کوچه اول زنانگی خود مانده اند و همچون حیوان به دنبال ارضای خوی حیوانی خود  به نام ازادی و روشنفکری هستند .

انتهای پیام/
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری