Skip to Content

گزارش/یک استاد حوزه علمیه خواهران یزد


رئیس حوزه علمیه مکتب الزهراء یزد گفت: اسلام دین تولید ثروت است و جامعه پویا و سرزنده ای می خواهدکه زن و مرد در آن هر دو فعال اقتصادی باشند .

به گزارش خبر نگار یزد بانو ، آزاده نیکپور با حضور در گفتمان دینی دانشجویی ضمن تبیین ویژگی الگوهای مثبت زن در قرآن، به بررسی شخصیت کامل زن در ابعاد وجودی حضرت زهرا(س ) و جنبه الگویی ایشان برای زن مسلمان پرداخت و به سؤالات خوهران دراین زمینه پاسخ داد.   *زن در قرآن نیکپور الگوهای مثبت و منفی زن در قرآن را معرفی نمود و افزود: قرآن از الگوهای خوب و بد یاد می کند از جمله: زن حضرت لوط (ع) و زن حضرت نوح(ع) به عنوان الگوی منفی زن در قرآن معرفی شده اند و ازحضرت آسیه(س) و حضرت مریم (س) به عنوان الگوهای مثبت زن به خوبی یاد شده است . وی با بیان این نکته که انسانها در انتخاب راه حق آزادند خاطر نشان کرد: زن فرعون ایمان خود را حفظ کرد و با استقامت مسیر حق را کاملا پیمود و در این راه جان خود را داد در حالی که در محیطی چون کاخ فرعون که ادعای خدایی داشت زندگی می کرد. بانوی کارشناس ارشد علوم حوزوی تصریح کرد: حضرت آسیه یک زن بود ولی از اولیاء خدا شد و از جمله کسانی بود که جز به شوق وصال حق عبادت نمی کنند . نیکپور با اشاره به این مطلب که امام راحل زن را برای حفظ اسلام به عرصه آورد افزود: حضرت مریم (س) که قرآن با صفت پاکدامنی از او یاد می کند در محبطی کاملا مردانه رشد کرد -گاهی شرایط برای زن اینگونه ایجاب می کند که در چنین محیطی باشد-  اما وی پاکدامنی اش را حفظ کرد و آیاتی در شأن مریم و دفاع از دامان پاک اوست و حتی سوره ای به نام ایشان در قرآن است . استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به سوره کوثر که در شأ ن فاطمه زهراست اظهار داشت: شخصیت کامل زن را در ابعاد وجودی حضرت فاطمه (س) از جمله در عبادت، تربیت فرزندان، ایفای نقش دختری و همسرداری و... می یابیم. نیکپور افزود: زنان به عنوان موجودات ظریف و مقدسی که گاهی در پست دختری و گاهی در پست همسری هستند که برخی ظرافتها به خاطر این پست است.   *روش سخن گفتن زن با مرد وی با شاره به آیه 33 سوره احزاب در مورد شیوه سخن گفتن زن با مرد نامحرم تصریح کرد: در این آیه زن از لطافت صوت در برابر نامحرم نهی شده است و باید زن در مراوده اش با نامحرم جدی صحبت کند و لطافت صوت برای تربیت فرزند و در ارتباط با همسر می باشد.   *ارزش تربیت فرزتد و خانه داری در سیره حضرت زهرا(س) رئیس حوزه علمیه خواهران یزد به نقش تربیتی حضرت زهرا (س) در پرورش فرزندان شایسته اشاره کرد و گفت: ایشان با وجود داشتن فرزندانی با فاصله سنی کم و مدت کوتاه بهره مندی فرزندان از محبت مادر، اما چقدر زیبا تربیت شده اند. نیکپور خانه داری زن را ارزش دانست و خاطر نشان کرد:ما باید در هر بعد زندگی حضرت زهرا (س) جنبه الگویی ایشان را پیدا کنیم البته با تعریف جزئیات الگویی ایشان برای خود. مثلا ارزش خانه داری ایشان که پیامبر (ص) فرمودند: دخترم در حالی که ذکر خدا بر لب داشت با دست پینه بسته دستاس می کرد، ما لازم نیست امروز حتما دستاس کنیم تا پیرو حضرت باشیم بلکه می خواهند بگویند خانه داری از امور مقدس زن شمرده شود و روایات در این زمینه هست تا زمانی که زن مشغول  جابجایی و رتق و فتق امور منزل است خدا نظر رحمتش را برنمی دارد و اگر در این حال بمیرد اجر شهید را دارد و زن اگر هر پستی هم دارد ارزش عمل خانه داری اش کم نشود که فاطمه عالمه، محدثه و فاضله مفتخر بود که خانه داری می کند.   *مدیریت اقتصادی حضرت زهرا(س) وی مدیریت اقتصادی حضرت زهرا(س) را قوی خواند و تصریح کرد: " فدک"  بخشش  پیامبر خدا به دخترش بود؛ سرزمین حاصل خیز فوق العاده ای که یهود بدون جنگ حاضر شدند آن را به پیامبر دهند و خود با شرط پرداخت جزیه زیر سایه حکومت اسلام زندگی کنند. چنین مالی متعلق به خود رسول خدا بود و چون آیه قرآن نازل شد و به ایشان امر کرد که " حق نزدیکانت را از این مال ادا کن " طبق دستور قرآن حضرت محمد(ص)  فدک را به فاطمه (س) بخشیدند که البته این بخشش بی جهت نبود زیرا پیامبر می دانستند که دخترشان دارای مدیریت اقتصادی قوی هستند و از این فرصت برای اعتلای اسلام بهره می برند. استاد حوزه با بیان این مطلب که دین اسلام دین تولید ثروت برای جامعه پویا و سرزنده است افزود: حضرت خدیجه (س) زیباترین و عاقلترین زن در دوران خود است که تمام ثروتش را بدون هیچ چشم داشتی برای تحق آرمانهای والای اسلام خالصانه داد و به خاطر وسعت نظری که داشت با وجود ثروت ساده زندگی کرد و آن را کسر شأن نمی دانست و اسلام زن و مرد را در امور اقتصادی فعال می خواهد؛ منتها بایدبا برنامه ریزی باشد که "انه لا یحب المسرفین". نیکپور با بیان اینکه در الگو گیری از حضرت زهرا(س) به محتوا نگاه کنیم؛ به الگو گیری حضرت زهرا (س) در مدیریت اقتصادی از مادرشان حضرت خدیجه(س) اشاره کرد و گفت: مورخین درمورد درآمد باغ فدک ارقام بالایی را ذکر کرده اند که سلمان فارسی تعجب می کرد که با وجود این ثروت دختر پیامبر خدا با آن مقام بالا لباسهای ساده می پوشید و یکبارگفت : دختران پادشاهان روم چنان لباسهایی می پوشند و شما دختر رئیس حکومت چنین لباسهای ساده ای. ******* استاد حوزه و دانشگاه در بخش دوم این گفتمان به سؤالات دانشجویان پاسخ داد. دانشجو:تأثیر جامعه بر تربیت فرزندان چقدر است؟ نیکپور: اصل الگوی خانواده در تربیت صحیح است اگر اهرم تربیتی قوی باشد جبران کننده مشکلات محیط است ولی اگر درست تربیت نکنیم فرزند زود به فساد کشیده می شود و نباید همه تقصیر را به گردن جامعه انداخت که گاهی مقصر خودمانیم.   دانشجو: در مورد برخورد محرم و نامحرم بگویید؟ نیکپور: اصل پرهیز از نامحرم است و با هم نبودن است حتی محل کار مشترک زن و مرد را باید دو قسمت نمود .مگر قرآن در مورد دختران عفیف حضرت شعیب (ع) نمی فرماید که خود را قاطی مردان نمی کردند و فاصله داشتند "امرءة تذودان" .درجایی که ضرورت ایجاب کرد که با مرد نامحرم برخورد داشته باشم مثل رئیس اداره، همکار و...  رعایت حدود شرعی لازم است  یعنی نگاه معمولی باشد،نازک کردن صدا نباشد و بیشتر از پنج کلمه غیر ضرورت با نامحرم حرف نزنیم که این پنج عدد قلت است یعنی کم باشد نه اینکه بشماریم که چند کلمه گفتیم .   دانشجو: آیا لباس شاد پوشیدن گناه است؟ نیکپور: ما دو نوع لباس داریم لباس جلوت که آشکار است و لباس خلوت که پنهان است. در روایتی از امام صادق (ع) داریم که بهترین زنان شما کسانی هستند که در مقابل شوهر لباس حیا را کنار می گذارند و اینجا فقط منظور خلوت با همسر است نه اینکه خدای نکرده جلوی فرزندان هر لباسی بپوشیم که آنان در قرآن امر شده اند که به  هنگام ورود بر خلوت پدر و مادراجازه بگیرند آنوقت جلوی بچه آن لباس را بپوشم!. متأسفانه مادرجلوی پسر بچه 15 ساله اش که اوج غریزه جنسی است نیمه عریان می گردد که عادت کند! کجا عادت می کند ؟! مگر غریزه جنسی اینطوری است ؟! لذا حتی اگر خانمها در بیرون چادر مشکی یا حتی رنگهای تیره می پوشند نه اینکه لباس روشن پوشیدن در اسلام برای زن مانعی داشته باشد بلکه چون رنگ تیره نگاه نامحرم را کم می کند بهتر است. دانشجو: مردها  به زن نگاه نکنند ما که نیتمان بد نیست . نیک پور در جواب به این سؤال گفت: برهنگی زن مرد سالاری می آورد و زمینه سوء استفاده از زن را فراهم میکند و  باید دید عمل درست است یا نه و قصد مطرح نیست. چرا زن نباید زینتش را جز برای محارم آشکار کند چون باید حق این زیبایی را مرد ادا کند، زن حراجی زمانه نیست که مفت مفت از او بهره جویی کنند و امروز مشکل در نگاه است همه زیبایی زن در ظاهرش خلاصه شده و کسی بدنبال زیبایی روح زن نیست .کانالهای ماهواره ای مدام درحال پرداختن به جذابیت های ظاهری زن هستند راستی چرا زن را به معرفت نسبت به استعدادهای معنوی اش سوق نمی دهند؟چرا همه هویتش را در ظاهر خلاصه کرده اند؟آری زن در جای خود زیبا باشد ولی در محیط بیرون باید پوشیده باشد. خداوند می فرماید :"خذوا زینتکم عند کل مسجد ..خدا پوشش را برای زن زینت می داند و در دستور طواف باید بدن زن پوشیده باشد. ای زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است  ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است .حجاب زینت زن است منتها خیلی ها این زینت را نمی فهمند . دانشجو: چگونه زیبایی زندگی حضرت زهرا (س) را به تصویر بکشیم؟ نیکپور: گاهی مادر قرص را می خواهد به بچه بدهد لای شکلات می گذارد  و ما امروز مشکل ارائه قالبهای جدید را داریم زیرا  نتوانسته ایم الگوهایمان را درست معرفی کنیم .در کارتونها به شخصیتی که غربیها از زن و دختر ارائه می دهند نگاه کنید مثل سفید برفی، سیندرلاو...لطیف مهربان، صبور؛بچه ها عکس اینها را روی کیفشان می گذارند و دوستشان دارند. زن جذاب را چگونه معرفی می کنند؟ الان  فقط ده درصد زنان روی زمین هیکل ایده آل دارند، نه چاق و نه لاغرند خودمان مردها را به سوی تنوع طلبی و زیاده خواهی می بریم .همه هویت زن را جسم زیبایش کرده ایم .بیایید از زیباییهای فاطمه بگویم از علم فاطمه از صبوری از ایثارش و...دختر دانشجویی بعد از شنیدن داستان شب عروسی حضرت زهرا (س) متعجب شد از ایثار ایشان! خوب به تصویر نکشیده ایم این زیباییها را. نیک پور درادامه گفت: البته در دینداری بچه ها دچار عجله هم نشویم که همه چیز را یکجا به خوردش بدهیم .تربیت امر تدریجی و اثر گذار است که حوصله می خواهد مثل نهال باید رشد دهیم تا بزرگ شود نه اینکه گاهی در باران دینداری غرقش کنیم و گاهی هم ولش کنیم چون آگاهی دادن لازم است .                  رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری