Skip to Content

با اجرای طرح شهيد رهنمون؛


رئیس شبکه بهداشت مهریز گفت: از ابتدای سال 1397 تاکنون در قالب 50 تیم، 2 هزار و 700 بیمار نیازمند روستاهای دور افتاده بخش مرکزی این شهرستان زیر پوشش طرح شهید رهنمون قرار گرفتند.

به گزارش یزدبانو، رئیس کانون بسیج حامعه پزشکی مهریز اظهار کرد: در این طرح اعضای بسيج جامعه پزشکي شهرستان مهريز در قالب طرح شهيد رهنمون، به روستاي عبدالله آباد بخش مرکزي مهريزخدمات رسانی کردند.

حسيني مراقبت از بيماران ديابتی، شناسايي و غربالگري و ارائه خدمات بهداشتي به مردم مناطق روستايي از جمله اهداف اجرای این طرح اعلام کرد.

دکتر میرحسینی گفت: از ابتداي امسال حدود 50 تيم به روستاهاي کم برخوردار اعزام شدند و اعزام پزشکان به صورت ماهيانه در روستاها انجام مي شود.

سرپرست تيم بسيج جامعه پزشکي مهريز، اين طرح در قالب 3 تيم پزشک عمومي و تيم بهداشتي شامل تغذيه، روان و بهداشت محيط به مناطق روستايي خدمات ارايه مي کنند. 

زماني افزود : 2700 نفر از بيماران نيازمند در روستاهاي دورافتاده و کم برخوردار مهريز امسال از اين خدمات بهره مند شدند. 

وی گفت: خدمات بهداشتي و درماني و ويزيت رايگان در بيش از 17 منطقه روستايي کم برخوردار مهريز،  به طور مستمر به وسيله تيم هاي در نظر گرفته شده خدمات به مردم ارائه مي کنند.

سال گذشته بيش از 2000نفر از روستاييان مناطق کم برخوردار ، از خدمات بسيج جامعه پزشکي بهره مند شدند وپيش بيني مي شود تا پايان امسال به 3500نفر افزايش يابد.
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری