Skip to Content

واژگونی سمندروبروي سازمان میدان میوه وتره بار یزد؛

دومین حادثه کمتر از 12ساعت در یزد/ تمام سرنشینان سمند جان باختند +تصاویر


به علت واژگونی یکدستگاه خودرو سـواري در جاده کنار گذر روبروي سـازمان میـادین میوه و تـره بـار شـهرداري یـزد متاسفانه تمام سرنشین خودرو سواري سمند در دم جان باخته اند .

به گزارش خبرنگاریزدبانو به نقل از روابط عمومی اتش نشانی یزد، به علت واژگونی یکدستگاه خودرو سـواري در جاده کنار گذر روبروي سـازمان میـادین میوه و تـره بـار شـهرداري یـزد متاسفانه تمام سرنشین خودرو سواري سمند در دم جان باخته اند .


روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري یزد در این خصوص نوشت: طبق اطلاع به سـتاد فرمانـدهی 125  در سـاعت 20:44 بیست و سوم بهمن ماه  مبنی بر واژگونی یکدستگاه خودرو سـواري در جاده کنار گذر روبروي سـازمان میـادین میوه و تـره بـار شـهرداري یـزد ، بلافاصله نیروهاي امـداد و نجـات بـا دو دسـتگاه خودرو امداد جاده اي از ایستگاه شماره 8و 4 در کمترین زمان ممکـن خود را به محل حادثه رساندند و مشاهده کردند که متاسفانه هـر سـه سرنشین خودرو سواري سمند در دم جان باخته اند .


محمد میدانی معاون عملیات سازمان که در محل حضور داشت در مـورد این حادثه گفت : نیروهـاي امـداد و نجـات در بـدو ورود بـه محـل بـا مشاهده اینکه خودرو بر اثر واژگونی به روي سـقف قرار دارد و بـه علـت نشت بنزین هر لحظه احتمال آتش سوزی  وجود دارد  ضمن  ایمن سازي محل بـا قطـع جریـان بـرق بـاطري خـودرو ، بـا اسـتفاده از تجهیـزات هیدرولیکی امداد جاده اي و با تلاش فراوان اقـدام بـه آزادسـازي فـوت شـدگان نمـوده و جهت سیر مراحل قانونی تحویل پرسنل خلدبرین نمودند.

به گزارش خبرنگار یزد رسا، حادثه اول دیروز در اثر تصادف  یک دستگاه مینی بوس با کامیون ده چرخ و نیز یک خودرو سواری ساعت 15 روز پنجشنبه 23  بهمن در جاده کمربندی یزد روبروی خروجی میدان میوه تره بار یزد یک نفر کشته و 24 نفر مجروح شده بودند(لینک خبر)

انتهای پیام/ص


رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری