Skip to Content


دختران ایرانی "داف" نیستند!


متأسفانه در ماههای اخیر عده ای از دختران برای خودنمایی و یا شاید هم چشم روی هم چشمی و یا اینکه بگویند از ما زیباتر مخلوقی نیست (که البته همه آن ها دچار خود کم بینی هستند) اقدام به انتشار تصاویر بی حجاب و با آرایش غلیظ خود می نمایند تا اصطلاحا لایک بیشتری بخورند!و دوست های مجازی بیشتری پیدا کنند!

به گزارش یزدبانو به نقل از انقلاب نیوز؛ در ماههای اخیر استفاده ایرانیان چه دختر و چه پسر از شبکه های اجتماعی به شدت افزایش یافته است که متاسفانه در این میان عده ای که فرهنگ استفاده از این شبکه های اجتماعی را ندارند تیشه به ریشه خود و فرهنگ ایرانی می زنند.


فرهنگ استفاده از شبکه های اجتماعی و درست استفاده کردن از این محیط ها می تواند بسیار مفید و قابل فایده هم باشند اما وقتی فرهنگ استفاده از آن وجود نداشته باشند میشود حال و روز امروز برخی از دخترها و پسرهای ایرانی که این وزها همه چیزشان شده شبکه های اجتماعی و لاغیر.

بی فرهنگی برخی دختران در استفاده از شبکه های اجتماعی و انتشار تصاویر بدون حجاب و با اوضاع بسیار زننده از سوی برخی دختران باعث شده تا بلهوسان و شیطان صفتان با نگاههای هرزه آلود به عنوان یک دختره هرزه و فاسد برای فحشا و فقط ارتباط جنسی به دخترها نگاه کنند.

در برخی از شبکه های اجتماعی خواسته یا ناخواسته وارد گروه ها و یا مرتبط با افرادی میشوید که از دختران ایرانی با عنوان"داف" یاد می کنند و به تعریف و تمجید از دختران در زیر تصاویر آنها می پردازند.

لغت داف ( Duff ) که این روزها بلهوسان و چشم چرانان و هرزه ها برای عکس های بزک کرده و بی حجاب دختران به کار می برند و مفهوم آن را هم خیلی از آنها نمیدانند .

یکی از معانی داف ( Duff ) در زبان انگلیسی یعنی سبزی های فاسد جنگل!، آیا ارزش دختران ایرانی به اندازه سبزی های فاسد جنگل است؟ آیا شما تا اینقدر بی ارزش هستید؟ که اجازه میدهید برخی به شما به راحتی این عنوان را بدهند و شما هم از آنها تشکر کرده و با آن دوست مجازی شوید!

داف در زبان آلمانی یعنی بند کفش! و در اغلب کشورهای اروپایی برای دختران و زنان فاحشه به کار می رود وحتی در تایلند محلی به نام دافی جایی هست برای زنان روسپی که اقدام به تن فروشی می کنند.

آیا ارزش دختران ایرانی به اندازه بند کفش و سبزی فاسد و فاحشه است؟ آیا تو باید وسیله ای باشی در چشم بلهوسان برای کوچک کردن ارزش زن ایرانی؟شایسته است برخی دختران که خواسته یا ناخواسته اقدام به انتشار تصاویرشان در شبکه های اجتماعی بدون هیچ محدوده ای می کنند ارزش خودشان را بدانند اینقدر ارزان خودشان را نفروشند و به هراج نگذارند.
 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری