Skip to Content

مشاور امور بانوان استاندار یزد مطرح کرد؛


مشاور امور بانوان استاندار یزد در حاشیه راهپیمایی عظیم امروز، خیل حضور دانش‌آموزان را نویدی برای آینده خوب انقلاب بیان کرد و گفت: حضور دانش‌‎آموزان و مردم شریف یزد در راهپیمایی امروز مثل هرسال از شکوه و زیبایی برخوردار بود.

یزدبانو؛ مشاور امور بانوان استاندار یزد در حاشیه راهپیمایی عظیم امروز در گفتگو با خبرنگار یزدبانو حضور دانش آموزان و مردم شریف یزد در راهپیمایی امروز را مثل هرسال با شکوه و زیبا توصیف کرد و گفت: شور و هیجان دانش آموزان، مخصوصا نسل چهارم و پنجمی های انقلاب، در صحنه بودن فرزندان انقلاب را تداعی کرده است.

فخرالسادات خامسی خیل حضور دانش‌آموزان را نویدی برای آینده خوب انقلاب بیان کرد و افزود: استکبارستیزی و مبارزه با ظالمان جزو اساس انقلاب بوده است و این وظیفه شرعی،سیاسی و اجتماعی تک تک آحاد جامعه است.

وی تاکید کرد: زنان و مردان ایرانی باید همیشه در صحنه مبارزه با استکبار حضور داشته باشند.

انتهای پیام/ش
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری