Skip to Content

زیتون درختی خجسته؛


پيامبر خدا (ص): چه نيکو مسواکي است زيتون ،از درختي خجسته ! دهان را خوش بو مي کند ،جرم دندان را مي برد ومسواک من و پيامبران پيشين است.

یزدبانو؛ پيامبر خدا (ص): چه نيکو مسواکي است زيتون ،از درختي خجسته ! دهان را خوش بو مي کند ،جرم دندان را مي برد ومسواک من و پيامبران پيشين است.

امام صادق(ع): زيتون بادها رااز بدن دور مي کند.

امام کاظم (ع):  يکي از چيزهايي که آدم به فرزند خود آموخت اين بود که «زيتون بخور چراکه درختي خجسته است.»

پيامبر خدا( ص): روغن زيتون بخوريد و خود را با روغن زيتون چرب کنيد ؛چرا که آن از درختي خجسته است.

پيامبر خدا (ص): روغن زيتون بخوريد چرا که خجسته است .از آن خورش بسازيد و از روغن آن برخويش بماليد چرا که از درختي خجسته بيرون مي آيد.

پيامبر خدا(ص): روغن زيتون بخوريد و خود را با آن چرب کنيد زيرا در آن درمان هفتاد درد است که جزام از جمله آنهاست.

پيامبر خدا (ص): روغن زيتون ،روغن پاکان و خورش نيکان است .در آن ،بدان گاه که روي مي کند و نيز بدان گاه که پشت مي کند برکت نهاده شده است و دوبار پاکي غوطه ور شده است.

امام علي (ع): با روغن زيتون بدن را چرب کنيد و با آن خورش بسازيد چرا که روغن نيکان و خورش برگزيدگان است دوبار پاکي در آن سوده شده و درآن بدان هنگام که پشت کندوبدان هنگام که روي مي کند برکت نهاده شده است و با وجود آن هيچ بيماري اي زيان نمي زاند.

امام صادق (ع): خوردن سويق با روغن زيتون گوشت مي روياند ،استخوان را استحکام مي بخشد ،پوست را نازک مي کند و برتوان جنسي مي افزايد.

امام صادق (ع): اگر از بدن کسي از شما جوش يا آماسه اي بيرون زد ،آن را ببندد وبا روغن زيتون يا روغن حيواني درمان کند.

منبع: دانشنامه سلامت

انتهای پیام/ش
 
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری