Skip to Content

رئیس اداره بهزیستی اردکان:


رئیس اداره بهزیستی اردکان گفت:توجه به رشد متوازن جسمانی و روانی کودکان از سوی خانواده‌ها ، مهدهای کودک و مدارس بسیار مهم و حیاتی است.

 به گزارش یزدبانو به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان از یزد؛  امیرولی عضدزاده رئیس اداره بهزیستی اردکان گفت: مهدهای کودک این شهرستان از خدمات بهتری بهره مند خواهند شد.

عضدزاده امروز سه شنبه 7.آذر در نشست هم اندیشی مدیران مهدهای کودک شهرستان اردکان گفت: از آنجا که کودکان سرمایه‌های انسانی و آینده سازان کشور می‌باشند ، توجه به رشد متوازن جسمانی و روانی آن‌ها از سوی خانواده‌ها ، مهدهای کودک و مدارس بسیار مهم و حیاتی است .

رئیس اداره بهزیستی اردکان افزود : اهمیت آموزش روابط اجتماعی و مهارتهای زندگی در سال‌های اولیه کودکی و تأثیر آن بر سلامت روانی و تسهیل رشد اجتماعی ، شناختی و عاطفی کودک و تلاش سازمان بهزیستی بر این است که علاوه بر توسعه کمی مهدهای کودک ، توسعه کیفی آن نیز در ابعـاد مختلف مـد نظر قرار گرفته شود .

عضدزاده افزود : در این راسـتا موضوع آموزش پرسـنل و به کارگیری مربیان آموزش دیـده در مهـدهای کودک ، برنامه جامع نظارت و ارزیابی مهدهای کودک ، به کارگیری وسایل و تجهیزات اسـتاندارد در مهدهای کودک نمونه هایی از اهتمام این سازمان به افزایش کیفیت خـدمات ارائه شده از سوی مهدهای کودک می باشـد.

در این نشست مدیران مهدهای کودک نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با شیوه های کیفی سازی خدمات بیان نمودند و در پایان چک لیست های ارزشیابی مهدهای کودک شامل: نحوه دریافت شهریه های مهد کودک، بررسی ارائه محتوای آموزشی معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی کشور، بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت مهد های کودک، داشتن پروانه فعالیت معتبر، پوستر سامانه پیامکی دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات و با هدف آشنا نمودن هر چه بیشتر مدیران مهدهای کودک با شاخص‌های پیش بینی شده و تطبیق با شرایط مندرج در برنامه جامع نظارت و ارزیابی مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام/ص
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری