Skip to Content

گزارش مشروح/ مبلغ و کارشناس دینی :

خانه علی و فاطمه علیهم السلام مدرسه ای کوچک به وسعت همه تاریخ/ مادری بالاترین و پرافتخارترین شغل


مبلغ و کارشناس دینی گفت : فاطمه زهرا (س) دریک خانه کوچک زندگی می کرد ولی خوشبخت ترین خانواده را داشت و مدرسه ای کوچک که چهارشاگرد درآن تربیت می شدند که ناظرش پیغمبر خدا (ص) و استادانش فاطمه و علی علیهم السلام بودند.

به گزارش خبرنگاریزدبانو، عذرا انصاری درآستانه شهادت مظلومانه سرورزنان عالم حضرت فاطمه زهرا(س) درمجلس سوگواری که به این مناسبت طبق سنوات گذشته درمکتب الزهرا یزد برگزارشده است گفت : پیرامون سعادت وخوشبختی دربین حکماء وعلماء وصاحب نظران بحث است که درپرتو چه عواملی یک فرد خوشبخت تلقی می شود و دراین زمینه مکاتب مختلفی دردنیا شکل گرفته اند.

  انصاری تصریح کرد : لذت طلبها خوشبختی را دررسیدن به لذتهای انی می دانند و فلسفه شان این است که گذشته رفته و آینده هم نیامده است؛ پس اکنون باید ازتمام عوامل لذت بهره برد؛ البته گروهی ازلذت طلبها هم هستند که معتقدند لذت باید طولانی و بدون رنج باشد.
 

این مبلغ دینی افزود : قدرت طلبها خوشبختی را دربه دست آوردن قدرت به هرقیمتی حتی با انجام قساوت می دانند و سبک هندی هم  در نگاهش به خوشبختی معتقد است درلذت بردن باید دیگران را شریک کنی تا خوشبخت باشی وعقلایی ها هم معتقدند برای رسیدن به سعادت اگربه دیگران کمک می کنیم خودمان هم باید به کمال برسیم.
 

وی به دیدگاه سکولارها پرداخت وگفت : این افراد معتقدند انسان با عقل وعلم خودش می تواند به سعادت برسد و نیازی هم به دین ندارد می گوید حکومت باید دست ما باشد و دینداران هم به دنبال انجام عبادت خود باشند.ا

* مدرسه  بزرگ تاریخ  و بزرگترین استادان عالم

انصاری بزرگترن معلم اخلاق و سعادت را حضرت امیرمؤمنان علی (ع) دانست وخاطرنشان کرد : مولای عارفان وعاشقان حضرت علی (ع) کسی است که ابن ابی الحدید درباره وی می گوید که درطول 0 5 سال زندگی ام 1000 بار نهج البلاغ را ازابتدا تا انتها خواندم وهربارآن را باطراوت تر می یافتم  وگویا باراول است می خواندم  و حقایق آن را ملموس درک می کردم.

انصاری خانه حضرت زهرا (س) را یک مدرسه کوچک دانست و اذعان کرد : فاطمه زهرا (س) دریک خانه کوچک زندگی می کرد ولی خوشبخت ترین خانواده را داشت و مدرسه ای کوچک که چهارشاگرد درآن تربیت می شدند که ناظرش پیغمبر خدا (ص) واستادانش فاطمه وعلی علیهم السلام بودند.

وی با اشاره به این نکته که کلام معصومین ازقلب پاکیزه ازگناه، خطا واشتباه ناشی ازعصمت جاری می شود عنوان کرد : حضرت امیردر وضمون حکمتی پیرامون سعادت وخوشبختی می فرمایند خیر درزیادی مال وقبیله وعشیره واولاد نیست بلکه به زیادی علم همراه با حلم است .

*رابطه مهربانانه پیامبر با مردم وکودکان

این سخنران مذهبی با توصیه طلاب به داشتن شرح صدر افزود : به راستی پیامبر(ص) دربرخورد با مردم خصوصا افراد جاهل چگونه رفتارمی کردند؟ که خداوند می فرماید:« انک لعلی خلق عظیم» ایشان به دنبال انتقام نبودند بلکه هدفشان هدایت انسانها بود به نحوی که برخورد بزرگوارانه ایشان با همسایه یهودی که به آزارایشان می پرداخت باعیادت ازاو موجب روی آوردن او به سوی دین اسلام شدند. 

 

 وی با تشریح رفتارزیبای پیامبر اکرم اسلام (ص) با مردم اذعان کرد : گاهی که با اصحاب خود ازکوچه ای می گذشتند؛ زنان فرزندان گاها خاک آلود و ناپاکیزه خود را به دست ایشان می دادند و تقاضا می کردند یا رسول الله  فرزندان ما را ببوسید وبرایشان دعا کنید وایشان با کمال میل این کار را می کردند و ازاصحاب هم می خواستند ازمرکبها پیاده شده وهرکدام کودکی را مورد نوازش ودعای خود قرار دهند.
 

انصاری خاطرنشان کرد : پیامبر چنین با کودکان رفتار می کردند و برخی ازما متأسفانه اگر کودکی گریه کند یا خاک آلود باشد با تروشرویی می گوییم چقدربد وکثیف  ونق نقو است درحالی که امروز ازلحاظ علمی ثابت شده است گریه طفل خصوصا برای سلامتی اش مفید اشت و درماه های آغازین تولد معنای ذکرخدا دارد.

* توجه مادر نمونه عالم به نیازهای فرزندان
 

وی دراین زمینه تأکید کرد : اگربچه ای ساکت و کم تحرک باشد می گوییم چه بچه خوبی است درحالی که چنین بچه ای مریض است زیرا کودک باید بازی وشلوغ وجست وخیز کند وحضرت زهرا (س) به عنوان مادری نمونه به تمام این نیازهای کودکان خود توجه داشتند و فکر نکنیم چون بچه های حضرت فاطمه (س) هستند فقط جایشان مسجد بود بلکه آنان زندگی متعارفی همانند مردم دیگر داشتند «قل انما انا بشر مثلکم ..».
 

انصاری افزود : زمانی حسنین علیهم السلام کشتی می گرفتند درحالی که پیغمبر مدام حسن (ع) را بر حسین (ع) تشجیع می کردند که آفرین محکم بگیرش حضرت زهرا (س) با تعجب فرمودند : پدر جان چگونه بزرگتر را بر کوچکتر تحریک می کنید ایشان با مهربانی فرمودند : فاطمه جانم برادرم جبرئیل، حسین را تشویق می کند و من هم حسن را تشویق می کند.


* دختران به تمجید و تحسین درخانواده نیازدارند

این کارشناس دینی با هشدار نسبت به آثاربی محبتی و بی توجهی به فرزندان اظهار کرد : حضرت زهرا(س) نسبت به حضور وغیاب فرزندان توجه خاص داشتند درحالی که مادری می گفت یک هفته ازدخترم بی اطلاع بودم  و توجهی نمی کردم تا اینکه ازباند فساد سردرآورد وآن دخترمی گفت یکبارخانواده ام به من نگفت دوستت دارم !

وی خاطرنشان کرد : فرزندان ما به تشخص نیازدارند به این صورت که مثلا نظرشان را دربرنامه هایمان جویا شویم یا آنان را تحسین و تمجید کنیم خصوصا دختران جوانمان نیازدارند که ازمادربشنوند دخترم چقدرزیبایی؛ اگرتشنگی دختران به تحسین و تمجید از راه حلال و طیب درخانواده سیراب شود دیگر فریب حرفهای قلابی هوس بازان را نمی خورد.

* مادری یک تخصص است
 

انصاری با خطاب قرار دادن دختران جوان به مادران آینده تصریح کرد : مادری یک تخصص، دانایی وعلم بزرگ است  که نیاز به آموزش هم دارد؛ محبت زیاد فرزندان را درآینده خصوصا زندگی مشترک بیچاره می کند وکمبود محبت آنان را به دام وعده های فریبنده آلودگان می اندازد!

* مرد میدان عاشورا به دامان پاک مادرش مباهات می کند
 

وی افزود : این کلاس تربیت روزعاشورا خودش را نشان داد وقتی که ابن زیاد ملعون امام حسین (ع) را بین دوراهی بیعت ذلت بار و مقاومت همراه سعادت و شهادت وابدیت  قرار داد واو دراینجا بود که به تربیت مادرش فاطمه اشاره و مباهات نمود و گفت : کسی که ازفاطمه شیرخورده و دردامن او پرورش یافته است هرگز تن به ذلت نمی دهد.
 

انصاری خانه علی و فاطمه سلام الله علیهما  را خانه ای سرشارازصفا و وفا  دانست و افزود :  البته برخی فکر می کنند خانواده امیرمؤمنان فقیر بوده اند درحالی که درآمد فدک که ملک شخصی حضرت زهرا (س) بوده است درسال 70 تا 120 هزارسکه طلا آنطورکه درتاریخ آمده است درآمد داشت که بین فقرا تقسیم می شد.
 

وی اذعان کرد : خود امیرمؤمنان چاه آب حفر می کردند که به ابارعلی (ع) معروف است  و اکنون آثارش را درمحل مسجد شجره می بینیم که یکروز ایشان اززوباروی خود ونه ازبیت المال 1000 مثقال طلا بین فقرا تقسیم می کرد.


* قناعت منطق زیبای فاطمه (س)

انصاری دربیان علت ساده و فقیرانه زندگی کردن خانواده امیرمؤمنان تصریح کرد : فاطمه (س) یک زن مصرفی نبود و منطقش قناعت بود و می فرمودند : من اگربخواهم می توانم ازعسل مصفی بهره گیرم و دربهترین قصرها سکنی گزیده وازمغز نان گندم بخورم ولی محال است هوی نفس برمن چیره شود چون من دنیا را سه طلاقه کردم!

 

وی افزود : این یک اصل دینی است که وقتی جامعه دربی نیازی است رهبران آخرین نفردراین زمینه اند و وقتی هم مردم درفقرقرار دارند رهبران خود را درسطح پایین ترین  زندگی قرار می دهند واینگونه است که وقتی یک فقیر به زندگی بانویش فاطمه زهرا (س) نگاه می کرد غصه نمی خورد و می گفت تاج سر و سیده من زندگیش اینطور است پس من چرا به خاطرنداری ام غصه بخورم!
 

انصاری با بیان اینکه علی و  فاطمه سلام الله علیها درهمه تاریخ  به تمام معنا خوشبخت ترین خانواده بودند اظهار کرد : زنی که یکبار مردش را عصبانی نکرد و مردی که یکبار زنش را خشمگین نساخت  و این یعنی رعایت حقوق متقابل بین زن وشوهر.

*لبخند فاطمه (س) درب بهشت برین  به روی علی (ع)
وی پیرامون رفتارحضرت زهرا دربرخورد با همسرش هنگام بازگشت ازمیدان جهاد افزود : گاهی علی (ع) ازمیدان جهاد(ع) درحالی به خانه برمی گشت که شمشیرش غرق درخون و بدنش لبریز ازجراحت بود که هرزخمی را به هم می آوردند زخم دیگر باز می شد واین مرد میدان غرق خون و بی خواب وخستگی بود و لی به محض ورود به خانه با استقبال گرم و لبخند گرم فاطمه روبرو می شد و دراین حال گویا درب بهشت به روی علی (ع) باز می شد و تمام دردهایش مرهم می گرفت و باز با روحیه ای  بانشاط  آماده حضور درجبهه ای دیگر می شد.
 

انصاری خانواده های طلبه درداشتن شیرین ترین زندگی خاطرنشان کرد : نباید خلأیی درخانواده های مذهبی وخصوصا طلاب ما ازنظرابراز محبت زن ومرد به همدیگر وجود داشته باشد و باید با صفا وگرمی درکنار یکدیگر انیس ومونس هم باشند و زنان ما ازگفتن این جمله به مردانشان که به تو افتخار می کنم ومردان ازگفتن جمله دوستت دارم به همسر خود دریغ نکنند.

* مادری بالاترین  و پرافتخارترین شغل دنیا
وی مادری را بزرگترین و پرافتخارترین شغل دانست و تصریح کرد : باید با سربلندی ازاین کار یاد کرد یکی می گوید مهندسم یکی می گوید دکتر جراحم و..وآنکه خانه داراست سرش را باافتخار بالا بگیرد و بگوید من مادرم و نباید زن  ازاین کارخجالت بکشد مگر همه شخصیت ها ازدامن مادرپرورش نیافته اند و حاصل شب زنده داری ها وتربیت او نبوده اند ؟! آیا کم می گیرند مادری را!
انصاری افزود : تحقیقات ازمرکز جرائم نشان داده است ناهنجاریهای رفتاری دوعلت عمده داشته است یا آزادی بی حد یا محدودیت زیاد که همان افراط و تفریط درتربیت است .
 

این مبلغ دینی بهترین ارثیه برای فرزندان طبق بیان روایات را ادب دانست وافزود : جابربه عنوان کسی که درتاریخ اولین زائر قبر سید الشهداء نام گرفته است و سلام رسول خدا را به فرزندانشان امام باقر(ع) رسانده است درجوانی رفیق محبوب ونزدیک رسول خدا بود وهنوز صدایش درتاریخ پیچیده است  به این مضمون که ای مردم علی (ع) بهترین خلایق است که منکر فضایل او به او کفر ورزیده است و فرزندان خود را با محبت وولایت علی (ع) تربیت کنید تا خوشبخت شوند .


* محبت زمزمه عاشقانه تمام مظاهرخلقت الهی
وی با اشاره به  محبت به عنوان اصل اساس تربیتی خانواده امیرمؤمنان گفت : اصلا اساس آفرینش قائده لطف است و طبق حدیث قدسی خداوند دربیان فلسفه آفرینش چنین می فرماید: «کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف ..» من گنجی مخفی بودم دوست داشتم مرا بشناسند آفریدم تا مرا بشناسند .

انصاری با طرح این پرسش که خداوند چه نیازی به شناخت خودش توسط ما داشت اذعان کرد : راستی خداوند به عنوان ذات قدسیه و لبریز ازخوبی ها آیا این دوست داشتن دربیان این حدیث بوی نیازنمی دهد؟! درحالی که او بی نیاز مطلق است آری این بیانگراین است که  این ماهستیم که محتاج شناخت اوهستیم زیرا با شناختنش هرچه بیشترمهرش دردل ما لبریز می شود.
 

وی افزود : خداوند خطاب به بنده اش می فرماید : قسم به حقی که به عنوان بنده ام به گردنم داری خیلی دوستت دارم و قسم به حقی که من به عنوان مربی تو برگردنت دارم تو هم دوستم بدار؛ دراین بیان می بینید که جهان آفرینش بر مبنای محبت است و تمام مظاهر خلقت هم آواز با نغمه الهی زمزمه عشق و محبت دارند.
 

انصاری با بیان این روایت  که خدا بنده اش را دوست دارد وخداوند طالبان علم را دوست دارد خطاب به طلاب گفت : وقتی دربین دانش آموزان و دانشجویان  و طلاب که درحال تحصیل علمند حضور پیدا می کنید به آنان بگویید که خداوند طالبان علم را دوست دارد.

*  دستورحجاب نامه عاشقانه خداوند برای زنان است  

وی با بیان روایتی دیگر ازمحبت خداوند  که ای بنی آدم من شما را خیلی دوست دارم شما هم مرا دوست بدارید و دیگران را با من رفیق کنید خاطرنشان کرد : شما طلاب وقتی می خواهید دختری را به حجاب دعوت کنید؛ بگویید خدا دوستت دارد که برای تو چنین قانونی قرار داده است تا با وقاروجلالت وبزرگ منش باشی وهیچکس اجازه له کردن شخصیت تو را به خود ندهد وحجابت افراد را ازبی احترامی به تو بازدارد.

* بندگی بالاترین افتخار انسان
این کارشناس دینی به تکمیل بیان حکمت بارامیرمؤمنان  پیرامون سعاتدت پرداخت وتصریح کرد: پس خوشبختی به زیادی مال وعشیره نیست بلکه به داشتن علم همراه با حلم است  و افتخار انسان به عبادت پروردگارش است و اگروارسته بود خدا را ستایش واگرگناهکاربود استغفار کند و این نشان ازبن بست نداشتن دین است.
 

وی دو عطراستغفار وصلوات را موجب خوشبو شدن انسان دانست واظهار کرد : هرجمالی ازخداست «هذا من فضل ربی» و خوشبختی ازآن دو گروه است؛ گناهکاری که درتدارک توبه است  و کسی که در انجام خوبی ها سبقت می گیرد .


انصاری به توصیه طلاب به باطراوت ساختن محیط آموزش علم  و پرهیزازسستی وبی حالی ؛ محیط تحصیل علم را باغی زیبا وسرشارازانواع میوه های معطردانست که یکی ازآن میوه های گوارا استادان الهی هستند.

انتهای پبام/
 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری