Skip to Content

گفتگوی تفصیلی/ کارشناس خانواده

حفظ شخصیت زن و نجات خانواده درگرو الگوگیری حقیقی اززندگی حضرت زهرا (س) است


کارشناس مذهبی و خانواده گفت : امروز الگوگیری حقیقی اززندگی حضرت زهرا (س)برای نجات جامعه و حفظ زن یک ضرورت است.

به گزارش خبرنگاریزدبانو، به مناسبت قرارداشتن درایام سوگواری دخت نبی اکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) یزدبانوگفتگویی اخصاصی با کارشناس گفتمان دینی مهدیه امینی پیرامون ضرورتها  و الزامات مباحث و مجالس دراین ایام انجام داده است که شما را به خواندن آن دعوت می کنیم: 

با سلام وعرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س)، لطفا برای ما ازضروری ترین مباحث دراین ایام بگویید
 
من هم سلام عرض می کنم و شهادت بانوی بزرگ اسلام را تسلیت می گویم به نظرمن دراین ایام باید به روی موضوع ازدواج، مهریه، جهیزیه، قناعت، خانه داری و اطاعت پذیری ازهمسرحضرت زهرا (س) پرداخته شود و به مسلمانان ازطریق استدلالی و وازراه بیان آیات واحادیث ضرورت توجه به این مسائل گوشزد شود.


امروزیکی ازمعضل خانواده ها، کمبود محبت از راه ابرازاحساس بیانی و زبانی وعدم بکارگیری جذابیت های لحنی درارتباط با همسر و فرزندان درخانه است که البته باید ازجایی این کاررا شروع کرد؛ نوشتن پیام های زیبا برای همدیگرخودش یک شروع خوب است که حدیث هم دراین زمینه داریم که با نوشتن دل آرام و قلب مطمئن می شود.


 *زوج های جوان چگونه اززندگی حضرت زهرا (س) الگوگیری کنند؟
البته برای الگوگرفتن ازایشان باید به ساده زیستی حضرت زهرا (س) توجه کنیم که ایشان درزمانه خود وسایل زندگی شان به اندازه ضرورت بود الان هم باید ببینیم حد وسط چیست.

 برخی پدر و مادرها یا فرزندان فشارمی آورند که باید فلان وسیله ای با فلان مدل و قیمتی حتما دراقلام جهیزیه شان باشد و بعد هم بدون توجه به اقشارمستضعف جامعه آن را دردید همگان کی گذارند و یک فرهنگ سازی غلط را بوجودمی آورند که  مسیرازدواج جوانان دیگررا با مشکل روبروکند.


ازکمبودهای مجالس دراین ایام بگویید
 یکی اینکه درفاطمیه اول ظاهرا مجالس روضه خوانی بیشتر است و درفاطمیه دوم تعداد مجالس به نسبت فاطمیه اول کمترمی شود .

یکی دیگرازمسائل این است که مردم به روضه خوانی و به جوش دادن بیشترازسخنرانی اهمیت می دهند و گاهی یک ساعت سخنران ازجنبه روانشناسی، الگوگیری اززندگی اهل بیت را تبیین می کند ولی باز می گویند خانم روضه بخوانید وجوش بزنید ! گاهی یک کارشناس دینی را از یک مداح بدون تخصص کمتردرنظرمی گیرند!


به نظر شما چرا زندگی حضرت زهرا (س) با اینهمه زیبایی یک الگوی فراگیردرخانواده ها نشده است؟
بیشترافراد می گویند تا حالا نکرده ایم و دیگرنمی توانیم؛ معلوم است وقتی انسان مدام به خود بگوید نمی شود ونمی توانم هرگزاین معضل حل نمی شود؛ دراولین قدم غروررا کنار بگذاریم و به راحتی ازاشتباهاتمان عذرخواهی کنیم وجلو دیگران برخی ازخوبی های یکدیگررا بازگو کرده وازهم تشکرکنیم.


مشاهده نتایج کار و نمونه های عینی مشوق خوبی دراین زمینه هستند البته گاهی یک جامعه شناس و روانشناس همان حرفهایی که ما می زنیم را می گوید و برخی با تأیید آنان تازه قبول می کنند؛ باید سعی کنیم فاصله هایی که گاها بین خود و اهل بیت  ایجاد کرده ایم را کمترکنیم تا بهتربا آنان مأنوس شویم.
ا

مروزبروزخیانت و طلاق را دربرخی خانواده ها می بینیم که البته دارد کار می شود ولی نیاز به فعالیت بیشتر احساس می شود.


اگرصحبت خاص دیگری هم دارید بفرمایید
الگوگیری حقیقی اززندگی حضرت زهرا (س)؛امروزبرای نجات جامعه  و حفظ زن یک ضرورت است زیرا زنان و خانواده اینک درتیررس دشمن قرار گرفته اند و زندگی این بانوی نمونه اسلام درهمه زمینه ها بهترین راهگشا والگواست، البته برخی زمینه های زندگی ایشان هم کمترگفته شده و هم روی آن کمترکارشده است و گاها به بیان مباحث خاصی اززندگی ایشان پرداخته شده است که اگربتوانیم همه جانبه و به طورجدی و عمیق کارکنیم مطمئناجوانان پاک وحقیقت جوی ما خواهند پذیرفت.

انتهای پیام/
 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری