Skip to Content

گزارش مشروح/ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد:

جوانان ایرانی هم به نامه رهبر انقلاب عمل کنند


نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد با اشاره به نامه اخیر رهبر انقلاب به جوانان اروپایی و آمریکایی گفت : جوانان ما هم باید مانند جوانان اروپایی به متن این نامه عمل کنند زیرا این دستور العمل همان نسخه قرآن کریم است که « اتقوالله وکونوا مع الصادقین » و« وابتغوا الیه الوسیلة » .

به گزارش خبرنگاریزدبانو، آیت الله محمد رضا ناصری درخطبه های  این هفته شهریزد با اشاره به نزدیکی یوم الله 22 بهمن گفت: وقتی انقلاب اسلامی درایران به رهبری امام خمینی (ره) به پیروزی رسید رژیم مجبور به پذیرش خواسته مردم شد ولی امام تآکید داشتند که عوامل رژیم هم باید بروند تا حکومت خالص اسلامی تشکیل شود.

آیت الله ناصری افزود : حرف امام این بود که انسان در زمین خلیفه الهی است درحالی که شاه و عواملش جانشین آمریکا  و انگلیس هستند .

وی با انتقاد شدید ازکسانی که به بهانه مدرنیته اسلام را زیر سؤال می برند تصریح کرد : این غربزده ها چه می گویند و آیا مگر غرب چه گلی برسر جهان زده است که آن را برترازاسلام معرفی می کنند و مدام می گویند تاریخ مصرف اسلام گذشته است و امروزعصر مدرنیته است  و چاره ای نیست که به دنبال غرب حرکت کنیم؟!

امام جمعه یزد با اشاره به بخشی  آیه قرآن « ایدک بنصره و بالمؤمنین » ای پیامبرخداست که تو را به نصرت خود و مؤمنین یاری کرده است تآکید کرد : درمسیر الهی خداوند به پیامبرش دو مطلب را یادآوری کرده است؛ یاری خودش  و یاری مؤمنین، این درست همان چیزی است امام هم به آن تکیه داشت خداوند و مردم .

وی هدف فرستادگان الهی  را رساندن مردم به  راه سعادت دانست و اظهار کرد : به تبلیغات سوء علیه پیروان اهل بیت علیهم السلام و خدشه کنندگان به چهره اسلام توجه نکنیم بلکه به مؤمنان حقیقی پیرواهل بیت نگاه کنیم که چگونه یاریگر خدا و دین او و بندگانش هستند .

آیت الله ناصری به همدلی وهمبستگی مردم در اوایل انقلاب اشاره کرد و خاطرنشان نمود : یادتان هست درخیابانها چه خبر بود و مردم چگونه هم کاره صحنه شده بودند حتی خودشان پلیس خود بودند! وهمانگونه که  آن زمان  با دست خالی نگذاشتیم دشمنان بر ما سلطه پیدا کنند امروز هم نخواهیم گذاشت.

امام جمعه یزد با بیان پیشرفتهای کشور درابعاد مختلف  در سالهای بعد ازانقلاب گفت : گرچه امروزدرزمینه اقتصادی ضربه هایی از دشمن خورده ایم ولی با مقاومت خود باز درمسیر پیشرفت قرار خواهیم داشت به شرطی که ازاسلامیت این انقلاب محافظت کنیم کاری که تنها از بزرگان دین ما ساخته است  و آنان باید برای ما تبیین کنند.
وی خاطرنشان کرد: درسیره امام هرجا نگاه می کنید ازیاری  و اراده  خداوند و اعتماد به  ملت می فرمودند و نیز مردم را به وحدت دعوت می کردند که اینها ازمهمترین عوامل پیروزی و پیشرفت است .

*جوانان ایرانی هم به نامه رهب رانقلاب به جوانان اروپایی و امریکایی عمل کنند
آیت الله ناصری پیرامون نامه مهم رهبر معظم  انقلاب؛ خطاب به جوانان اروپا وآمریکا عنوان کرد :  جوانان ما هم باید مانند جوانان اروپایی به متن این نامه عمل کنند زیرا این دستور العمل همان نسخه قرآن کریم است که « اتقوالله وکونوا مع الصادقین » و« وابتغوا الیه الوسیلة » .

نماینده ولی فقیه دراستان یزد دراین زمینه تصریح کرد : اصل این نامه دعوت به اصل اسلام جدا ازعملکرد ضایع کنند گان اسلام به نام اسلام و به دور ازبرداشت های غربی و نگاه غربزدگان است بلکه اسلام به معنای حقیقی است و توجه به انگیزه رهبری  دراین نامه ضروری است  به عبارتی دیگرا ن باید به خدا و دوست داران واقعی اش توکل  و اعتماد کنند.
***
آیت الله  ناصری درخطبه های اول  نمازجمعه شهریزد  با اشاره به  قدرت مطلقه الهی گفت : همه چیز ما در دست  قدرت الهی است کسی که بر همه امور ما آگاهی دارد و درهمه دستوراتش ما را به تقوا دعوت کرده است.

وی با تآکید بر اهمیت مسآله تقوا و خود نگه داری در زندگی انسان تصریح کرد : اینکه انسان ازسست عنصری و تحریک پذیری بیجا پرهیز کرده و ازپیروی هوی نفس دوری کند و خود را قانع سازد که برای انجام هرچیزی استدلالی منطقی به دور ازوسوسه های شیاطین انسی وجنی بیاور یکی ازمسائل ضروری درزندگی است.

امام جمعه یزد تفکر را موجب ازبین رفتن هوس های نفسانی دانست  و عنوان کرد : اینکه انسان به  فواید وعواقب دنیوی  و اخروی یک فکر، حرف یا عمل برای خود و جامعه اش فکر کند موجب نهادینه شدن خود نگه داری درانسان می شود .

وی پیدا کردن هدف درهرکار و طرح نقشه و برنامه ریزی برای رسیدن به کمال را لازمه یک زندگی واقعی برشمرد و تصریح کرد: هرکس برای رسیدن به هدف طرح و نقشه دارد و یک مسلمان هم باید فکر کند که این کار آیا مرا به هدف کمال الهی می رساند یا نه؟ زیرا اگر خدا ازما ناراضی شود عقب گرد می کنیم و رضایت او موجب پیشرفت است .

وی افزود :  ایمان و تقوا درسایه سپردن خود به دست فرستادگان و هدایت گران الهی که درقرآن ازآنان به عنوان وسیله یاد شده است موجب رسیدن سالم به مقصد است زیرا آنان کسانی هستند که دلسوزان  وهدایتگران واقعی انسان هستند.

انتهی پیام/ص
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری