Skip to Content

بدون شرح؛


پس از گذشت بیش از یک سال از جهانی شدن بافت تاریخی شهر یزد، شاهد مناظری در شهر هستیم که هیچ تناسبی با یک شهر جهانی ندارد.

 

 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری