Skip to Contentاین مطالعه با هدف تحلیل روند تغییرات در تعاملات، سبک های حل تعارض و کیفیت زناشویی بر اساس سن ازدواج و طول مدت ازدواج زنان و مردان متأهل شهر قزوین صورت گرفته است.

 یزدبانو؛

چکیده

این مطالعه با هدف تحلیل روند تغییرات در تعاملات، سبک های حل تعارض و کیفیت زناشویی بر اساس سن ازدواج و طول مدت ازدواج زنان و مردان متأهل شهر قزوین صورت گرفته است. روش پژوهش از نوع توصیفی و تحلیل روند است. روش نمونه­ گیری، داوطلبانه است و 302  نفر (151 زن و 151 مرد)، از پنج نقطۀ شهر قزوین انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات، پرسش نامۀ سبک های حل تعارض کردک (CRSI)، مقیاس کیفیت زناشویی فرم بازنگری­ شده (RDAS) و مقیاس تعامل رابطۀ انجمن تگزاس (TTRIS) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحلیل روند نشان داد که روند خطی معناداری بین زنان و مردان متأهل از حیث طول مدت ازدواج در متغیرهای ابعاد تعامل (بجز بعد نظریات سازندۀ ایگو در گروه 5-1 سال)، سبک های حل تعارض و کیفیت زناشویی مشاهده نشد. نتایج هم­چنین نشان داد روند خطی معناداری بین گروه با سن ازدواج 19- 12 سال با دیگر گروه ­های ازدواج­کرده بین سنین 30-20 و 40-30 سال در عوامل سبک های حل تعارض و روند غیرخطی معناداری در ابعاد تعاملات زناشویی مشاهده می­ شود. شیوۀ تعاملات و حل تعارضات بین زوجین به عنوان عوامل پیش­بین و مؤثر بر کیفیت زناشویی در گذر زمان دستخوش تغییرات و تحولات می شود و افرادی که در سنین مختلف به ازدواج اقدام می ­کنند از چنین تحولات و تغییراتی در متغیرهای مربوط به کیفیت زناشویی برکنار نیستند. توجه به چنین تحولاتی می ­تواند آمادگی لازم را برای رویارویی با وضعیت جدید در زوجین فراهم سازد. 

نویسنده:

سیده فاطمه موسوی

فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده - سال دهم، شماره 34، بهار 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 

منبع: فارس

انتهای پیام/
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری