Skip to Content

گفتگوی تفصیلی/ عضوجمعیت زنان فرهیخته استان یزد:

بصیرت بخشی و جلوگیری از تحریف عاشورا مهمترین ثمره خطبه‌های حضرت زینب(س) است


عضوجمعیت زنان فرهیخته استان یزد بصیرت بخشی و جلوگیری از تحربفات عاشورا درمقاطع تاریخ را ازجمله مهمترین ثمرات خطبه‌های حضرت زینب(س) دانست و گفت: دستگاه حاکم قصد تحریف قیام عاشورا را داشت ولی حضرت زینب (س) با زمان شناسی و مخاطب شناسی خود درآن شرایط حساس با خطبه های غرای خود راه را بر تبلیغات و تحریفات مسموم بستند.

به گزارش خبرنگار یزد بانو، سیما راغبیان عضوجمعیت زنان فرهیخته استان یزد در گفتگوی اختصاصی با یزدبانو پیرامون نقش حضرت زینب (س) درزنده نگه داشتن اهداف قیام عاشورای حسینی اظهارکرد:  وقتی ازحضرت زینب (س) و نقش ایشان درعاشورا  و زنده نگه داشتن این قیام سخن می گوییم باید توجه داشته باشیم که نقش های ایشان دراین زمینه نقش های متفاوتی بوده است .

راغبیان تصریح کرد : یکی ازاین نقش ها، نقش خواهر و برادری و آن رابطه خویشاوندی عاشقانه بین یک خواهر و برادراست به نحوی که حتی ازشروط ازدواج با همسرشان همراهی با برادراست  و همانطور هم  شد  و حضرت از مدینه  تا کربلا  با  برادرشان حضرت ابا عبد الله الحسین همراه شدند .

عضوجمعیت زنان فرهیخته استان یزد به نقش حضرت زینب (س) درصحنه جنگ پرداخت و گفت : وقتی به این صحنه نگاه می کنیم می بینیم ایشان درمتن تمام وقایع که برای تک تک افراد رخ می دهد حضوردارند حتی وقایعی که پیش ازواقعه کربلا رخ می دهد و ایشان درجریان گفتگو ها و نیزرسالت خویش بعد ازشهادت آنان قرارمی گیرند.

*بانوان جامعه اسلامی ازتحریف آرمانهای انقلاب اسلامی جلوگیری کنند

وی درتبیین نقش امروززنان جامعه اسلامی درتأسی به حضرت زینب (س) خاطرنشان کرد : اکنون هم زنان ما باید به این بانوی بزرگ اقتدا کنند و با بصیرت بخشی خود مقابل آنان که می خواهند با زیرسؤال بردن آرمانهای انقلاب اسلامی بین نسل جوان و نسل انقلاب شکاف ایجاد کنند بایستند.

راغبیان با اشاره به اینکه خود حضرت زینب(س) مادر و خواهرشهید بودند عنوان کرد : بانوی تربیت یافته  مکتب وحی و رشد یافته  در مکتب امامت و ولایت که خودش درکودکی آنگونه مادرش را ازدست داده است با درک زمانها خوب نقش ایفا می کند.

 این کارشناس حوزه زنان  افزود :  حضرت زینب (س) همچون کوهی استوار درجریان کربلا می ایستد  و با آن سختی غیرقابل تصور، خود را نگه می دارد  و گفتنی ها را می گوید .

*نقش پررنگ حضرت زینب(س) بعد ازواقعه عاشورا

وی نقش حضرت زینب(س) را درجریان اسارت پررنگ ترین نقش خواند و تصریح کرد : اگرگفته می شود کربلا درکربلا می ماند اگرزینب (س) نبود همین گونه است ، زیرا ایشان پررنگ ترین نقش را بعد ازجنگ و دراسارت با توجه به تبلیغات مسموم دستگاه حاکم ایفا می کنند .

راغبیان دراین زمینه تصریح کرد : خطبه های حضرت زینب(س) که با اقتدارو شجاعت توسط حضرت زینب (س) بیان می شد و به خوبی تبیین کننده حقایق  و روشن گرانه  و افشاکننده دستگاه ظلم بود به اذعان دیگران گویا اززبان امیرمؤمنان علی (ع) بیان می شد .

*زمان شناسی حضرت زینب(س) سدی دربرابرتحربف قیام کربلا

وی بصیرت بخشی و جلوگیری ازتحربفات عاشورا درمقاطع تاریخ را ازجمله مهمترین ثمرات خطبه های حضرت زینب (س) دانست و تصریح کرد : دستگاه حاکم قصد تحریف قیام عاشورا را داشت ولی حضرت زینب (س) با زمان شناسی و مخاطب شناسی خود درآن شرایط حساس؛ چنان با خطبه های غرای خود به رشد جامعه اقدام می کنند که راه را بر تبلیغات و تحریفات مسموم می بندند.

راغبیان تصریح کرد :  ما برای بصیرت بخشی به دیگران موظفیم خودمان آگاهی مان را نسبت به اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی خصوصا نقش هویت بخشی اتقلاب به زن  بالا ببریم زیرا عده ای می خواهند به اسم آزادی زن؛ اینگونه القاء کنند که حقوق زن درایران پایمال شده است درحالی که با گذری برزمان طاغوت می بینیم که چگونه غرب برای رسیدن به اهداف خود با همکاری استعمارشاه؛ زن را دراین کشوردر سازمانها و رسانه ها ملعبه کرده بود.

*هویت بخشی حقیقی به زن ازآرمانهای انقلاب اسلامی

وی به جایگاه زن پس ازپیروزی انقلاب پرداخت و تصریح کرد : امروز به جایگاه زن دراین کشور نگاه کنیم که ازکجا به کجا رسیده است و با توجه به اهمیت و تأکیدات امام و رهبری درهویت بخشی حقیقی به زن؛ امروزازچه جایگاه والایی درعرصه های گوناگون اجتماع برخورداراست .

عضوجمعیت زنان فرهیخته استان یزر با  اشاره به تحریف معنای آزادی توسط برخی افراد و آوردن شأن زن به پایین ترین سطح افزود : وقتی ازحقوق زن صحبت می شود برخی با عنوان کردن برخی تفاوت های فقهی در بحث حقوق زن و مرد طلبکارانه به این مسأله نگاه می کنند و دشمن هم درست روی همین نقطه دست می گذارد و ازپایمال شدن حق زن و مساوی کردن حقوق زن و مرد حرف می زند!

راغبیان ازتحقق حقوق زن به عنوان یکی ازآرمانهای انقلاب اسلامی یاد کرد و تصریح  نمود : ما ادعا نداریم که دراین کشورهیچ گونه ظلمی به زن روا نمی شود بلکه ظلم هایی دربرخی عرصه ها ازجمله برخی محیط های کاری نسبت به زن شد ه است ولی آنچه که مهم است آن حقی است که اسلام به زن داده است و باید آن را بشناسیم تا برخی به خود جرأت ندهند به نام احقاق حق زن و یا با تصور اشتباه ازحقوق فقهی و اصطلاحات موجود دم ازپایمال شدن حق زن بزنند!

*حفظ جایگاه تربیتی زن در خانواده مهمترین وظیفه مسؤلان

وی با نامناسب دانستن برخی شغل ها برای بانوان اذعان کرد : آیا واقعا فروشندگی درشأن یک زن است؟! البته ما می پذیریم که با توجه به شرایط تورم درجامعه شاید نیازبه همکاری زن و منبع درآمد بودن احساس می شود ولی این وظیفه مسؤلان را می طلبد تا با ایجاد فراوان شغل های خانگی و فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز دراین زمینه ؛ زن را با حفظ  نقش تربیتی اش و هم به عنوان یک منبع درآمدی درکانون گرم خانواده نگاه دارند .

* دفاع ازحجاب ازحقوق زن مسلمان است

راغبیان درپاسخ به این پرسش که حضرت زینب (س) چگونه دراحقاق حقوق خود به عنوان یک زن درکربلا اقدام کردند تصریح کرد : حضرت زینب (س) دراحقاق حقوق فردی خود به عنوان یک زن مسلمان؛ سخت ترین لحظه را برداشته شدن پوشش ازخود و زنان در جریان کربلا و دوران اسارت دانسته  و آن را به عنوان ظلمی درحق زن مسلمان اعلام می کنند.

وی افزود : حضرت زینب(س) حق بندگی دربرابر پروردگار را حتی درسخت ترین شب زندگی یعنی شام عاشورا ترک نکرد به طوری که حتی نمازشب را نشسته ادا کرد .

راغبیان به دفاع حضرت زینب (س) ازحق ولایت درکربلا  اشاره کرد و اظهارنمود : حضرت زینب(س) دردفاع ازحق ولایت خود را سپربلای امام سجاد (ع) قرارداد و علیه  تعرض دشمن به زنان و کودکان درکربلا  و غارت چادرها و صدقه دادن براسرای اهل بیت علیهم السلام فریاد اعتراض سرداد !

عضو جمعیت زنان فرهیخته استان یزد با اشاره به نام گذاری ولادت حضزت زینب (س) به روزپرستارگفت : پرستاری یعنی مراقبت؛ و بیمارکسی است که نیازبه مراقبت روحی و جسمی هردو با هم دارد واین دو مراقبت به صورت توأمان زیباست .

*عاشورا و تاسوعا تجلی تمام نمای شخصیت حضرت زینب(س)

وی  خاطرنشان کرد :  شخصیت و نقش حضرت زینب(س) در دو  روز تاسوعا و عاشورا به نهایت تبلورخود می رسد که ازسخت ترین روزهای زندگی ایشان است که هم پرسنارروحند و هم  پرستارجسم داغدیدگان کربلا  و تک تک آنان را از نظرروحی سیراب  کرده وحتی درمسیردینی تقویت می کنند.

وی پرستاران را به حرکت درمسیربانوی قهرمان کربلا فرا خواند و تصریح کرد : پرستاران ما باید به گونه ای دراین مسیرقدم بگذارند که همه لحاظ شاخص شوند و بتوان به عنوان الگو ازآنان نام برد زیرا الگوی آنان کسی است که درسخت ترین شرایط درحفظ حجاب وعفاف و پرستاری ازآسیب دیدگان و مصیبت زدگان کوشید و انسانیت رابه تمام معنا جلوه گرکرد.

راغبیان شجاعت حضرت زینب(س) در آمادگی برای فدای جان به خاطرامام زمانش را تحسین کرد وعنوان نمود : با کنارهم گذاشتن همه این زیباییها با هم ؛ الگویی  چون حضرت زینب (س) زیبا است  و امید واریم پرستاران ما لحظه به لحظه های زندگی ایشان را با هم نگاه کنند و با بازبینی شخصیت ایشان که ازکجا به کجا رسیدند ازایشان تأسی بگیرند.

انتهای پیام/س
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری