Skip to Content

با صدور بیانیه ای


بسیج جامعه زنان کشور، ضمن محکوم کردن این حرکت بی رحمانه به دست گروه تروریسمی داعش، سنت تاریخ را بار دیگر به گوش کر آنان می خواند که راستی خون های به ناحق ریخته شده این زنان و دختران بی گناه بزودی دامن سرکردگان، آموزش دهندگان، حامیان و به وجودآورندگان آنان را خواهد گرفت.

به گزارش یزدبانو به نقل از طنین یاس، بسیج جامعه زنان کشور، طی بیانیه ای کشتار بی رحمانه 150 زن مسلمان فلوجه به دست گروه تروریستی داعش که تن به خواسته های شیطانی تروریست های تکفیری ندادند، محکوم کرد.

متن بیانیه بدین شرح است:

بی دینی و لاقیدی، کشتار بی رحمانه، نسل کشی مسلمانان، نقض آشکار حقوق بشر به وحشیانه ترین صورت ممکن، نکاح های شیطانی و توسل به زور برای رسیدن به امیال حیوانی، تعدی به حرمت بانوان عفیف و به ویژه زنان و دختران مسلمان، تجاوز به خاک کشورهای مسلمان، تهدید و ارعاب .. کارنامه سیاه گروه تروریسم بین الملل است که به زیرپرچم وهابیت با شعارهای تکفیری، گرگ صفت با حمایت سردمداران نقض حقوق بشر که مدعیان دروغین آن نیز هستند به جان و روح بشریت افتاده اند.

این گروه نامشروع، جنایت کار و بی بنیان که ناشیانه و ناجوانمردانه خود را به دروغ منسوب به مهربان ترین دین ها، دین اسلام می کند! فرزند ناخلف  کسانی است که به ظاهر پرده داری خانه خدا را کرده و  اما در حقیقت پرده های حرمت آن را با حمایت از وقیحانه ترین اعمال علیه انسانیت پاره می کنند.

یک بار دیگر  اعضای گروه آدمکش داعش، دست کثیف خود را به سرخی خون حیا و عفت 150 زن مسلمان فلوجه که برای حفظ عفتشان تن به خواست های شیطانی و ازدواج های اجباری با آنها را ندادند، رنگین کردند و  گویی انتقام خود را از حضور یک پارچه میلیونی مردان مسلمان و زنان زینبی صفت مسلمان در روز اربعین حسینی گرفتند.

حضوری میلیونی مردان و زنان مسلمان در اربعین سالار شهیدان که برای حفظ اسلام و تحیکم بنیان های حکومت های اسلامی، مرگ با عزّت را بهتر از زندگي با ذلّت  دانسته و ردای شهادت به تن کرد، برای این گروه و به وجودآورندگان و حامیانشان این پیام را داشت که مسلمانان چه زن و چه مرد، حسینی و زینبی صفت به مبارزه با یزیدیان زمان افتخار کرده و شهادت را در این مسیر سعادت می دانند.

گروه های تکفیری، اسرائیل غاصب و همه  و همه غده های سرطانی جهان اسلام  و حامیان آنان بدانند، اگر خون به چوش آمده مسلمانان با ندای  هَل مِن ناصر یَنصُرنی امام زمان و جانشین بر حق آن امام سید علی خامنه ای درآمیزد، سرنوشتی جز ذلت و نابودی برای آنان متصور نیست. 

بسیج جامعه زنان کشور کشتار 150 زن فلوجه را به دست گروه تروریسمی داعش محکوم کرده و سنت تاریخ را بار دیگر به گوش کر آنان می خواند که راستی خون های به ناحق ریخته شده این زنان و دختران بی گناه بزودی دامن سرکردگان، آموزش دهندگان، حامیان و به وجودآورندگان آنان را خواهد گرفت و دولتمردان غربی و به ویژه آمریکا و عربستان مسئول خون های این زنان بی گناه، فلوجه هستند.
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری