Skip to Content

برهنگی ؛


چرا در این گروه اجرای موسیقی، لباس گروه آقایان کاملا پوشیده است؟ و چرا لباس گروه خانم ها نیمه برهنه است؟

به گزارش بزدبانو به نقل از جام نیوز، یک سوال ساده: چرا در این گروه اجرای موسیقی، لباس گروه آقایان کاملا پوشیده است؟ و چرا لباس گروه خانم ها نیمه برهنه است؟ اگر پوشیدگی خوبه خب همه یکدست باشند؛ اگر هم برهنگی خوبه خب آقایان هم برهنه شوند! واقعا چرا باید خانم ها برهنه باشند و آقایان پوشیده ... مگه خانم ها فقط برای چشم نوازی هستند... ؟  رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری