Skip to Content

گزارش مشروح نشست خبری راهیان نور یزد

برنامه های راهیان نور 94 یزد اعلام شد/اعزام بیش ازهشت هزارنفردراردوهای جهادی93


رئیس ستاد راهیان نور استان یزد در نشست خبری با جمعی ازاصحاب رسانه گفت : سال آینده اعزام 25 هزار نفر برای حضور در مناطق عملیاتی در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگاریزدبانو، حبیب الله سیف الدینی درجمع اصحاب رسانه؛ مسیرانتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل نو را مسیری طولانی برشمرد و افزود : یکسال بعد ازجنگ تحمیلی؛ بچه های جبهه وجنگ برای نفس تازه کردن درهوای جبهه  و تازه کردن یاد یاران خود تصمیم به سفر به مناطق عملیاتی به صورت گروهی، هیأتی و فردی گرفتند و سپس این برنامه به مدارس و مساجد و دانشگاه ها تسری یافت و نهادینه شد..


سیف الدینی افزود : دریزد رسما ازسال 83 جریان راهیان نور شروع شد و با  اعزام 1500 به جنوب علی رغم نبودن زیرساختها؛ به تدریج آمارکمی دراین زمینه رشد یافت.


رئیس ستاد راهیان نور استان یزد آمارزائران مناطق غرب، شمال غرب و جنوب درسال 90 را 30000هزارنفربرشمرد و گفت : این آماراکنون به 6 میلیون نفرافزایش می یابد این درحالی است که بعد ازگذشت 26 سال ازجنگ؛ نسلی که اصلا آن دوران را با چشم ندیده است زندگی و تفریح کنارکوه جنگل  و دریا را رها می کند و به مناطق جنگی می رود! 

* راهیان نوریک رویکرد  و عملیات بزرگ فرهنگی است

وی با تصریح به فرامرزی شدن جریان راهیان نور افزود :22 ملیت  و 35  کشور را داریم که به صورت فردی و کاروانی به راهیان نور می آیند و این همان رویکرد فرهنگی راهیان نوربه نام عملیات بزرگ فرهنگی راهیان نوراست  و با توجه به اینکه 20 اسفند روز ملی شدن راهیان نوراست ، ستاد مرکزی درتلاش برای پیگیری بحث جهانی شدن آن است.


سیف الدینی با اشاره به بازخورد بالای ارزشی راهیان نور نسبت به دیگربرنامه های فرهنگی اظهار کرد : کارفرهنگی ازجمله برگزاری همایش ها و نشست ها زیاد است ولی بازخورد ارزشی آن چقدراست؟ ما افرادی را داشته ایم که به خاطرحضوردراین مناطق مسیرزندگی خود و خانواده شان را متحول کرده اند و به فردی آگاه و ارزشی و پای کار تبدیل شده اند!

* حضور رهبری درمناطق عملیاتی پشتوانه راهیان نور

وی حضور رهبری درمناطق عملیاتی راهیان نور را پشتوانه این حرکت دانست و گفت : ایشان پنج مرتبه دراین مناطق حضوریافتند و درمنطقه فتح المبین فرمودند : من ازاین حرکت راضی ام  و آن را با برکت می دانم.
 

سیف الدینی با برشمردن آماراعزام اقشارمختلف به راهیان نور درسال گذشته  و سال جاری افزود : برای سال آینده دریزد 25000 هزارنفر برای اعزام به مناطق عملیاتی دردستورکار داریم؛ درتابستان سال گذشته 3000 هزار اعزام به غرب و شمال غرب داشتیم  و 12000 هزار اعزام دانش آموزی درپاییز با همکاری آموزش و پرورش استان داشتیم .

وی افزود: از15000 هزاراعزام دانشجویی  دستور کارسال 93به مناطق جنوب تنها 12000 هزارآن انجام شده است و 3000 آن با وجود استقبال افراد به دلیل کمبود اعتبارات و نیازبه پشتیبانی برخی ارگانها به فروردین و اردیبهشت سال آینده موکول شده است.


* حضورخانواده ها درراهیان نور

سیف الدینی به راهیان نورخانوادگی هم به عنوان یکی ازبرنامه های جذاب و فرهنگی این جریان اشاره کرد و گفت : از28 اسفند تا 14 فروردین اردوهای خانوادگی راهیان نور است که افراد با ماشین شخصی خود دراین مناطق حضورپیدا می کنند.
 

وی افزود : سال گذشته 170 خودرو شخصی به راهیان نور آمدند که با داشتن نامه، ازتسهیلات اسکان  و پذیرایی  اردوگاه بهره مند می شوند.
 

وی با اشاره به نقش یزدی ها دراکثرعملیات های غرب و جنوب در زمان جنگ افزود: اردوگاه شهید عاصی زاده پناه رزمندگان درزمان جنگ بود و اکنون هم  با واگذاری بخشی از آن درچند سال گذشته  و با همت شهید الله دادی بازسازی و ساختمان سازی شد و با زیرساخت خوب اکنون نقطه  ماندگار یادگار یزدی ها درجنوب است.
 

سیف الدینی برگزاری دوازدهمین جشنواره ره آورد سرزمین نور حاصل دلنوشته ها و خاطرات زائران دراسفند ماه درخرمشهر را ازجمله برنامه های فرهنگی راهیان نوردرسال جاری برشمرد.


***
 به گزارش خبرنگار یزدبانو، سید محمد میرقانعی مسئول بسیج سازندگی سپاه الغدیراستان یزد پیرامون اردوهای جهادی گفت : اکنون طرح هجرت سه درقالب اردوهای سه، هفت، ده و دوازده روزه ازاقشارمختلف دانش آموزی، اساتید دانشگاه و.. را برای مناطق محروم داریم .


میرقانعی با تصریح به این نکته که چراغ راه ما دراهداف این طرح همان فرامین و سیاستهای رهبری است افزود : درسال گذشته 8600 هزارنفردرقالب 850 گروه ازجاهای مختلف به این اردوها اعزام شدند.

* فرهنگ سازی درعرصه های اقتصاد مقاومتی دراولویت برنامه اردوهای جهادی


وی درمورد محتوای این اردوها گفت : این اردوها آموزشی، فرهنگی وعمرانی هستند که با هدف فرهنگ سازی و درزمینه کمک به عرصه های اقتصاد مقاومتی فعالیت دارند و برای سال 94 هم همان برنامه سال گذشته با ارتقاء حجم برنامه ها درنظر گرفته شده است.


وی بخشی ازبرنامه های سال 94 اردوهای جهادی دانشجویی درمناطق محروم  را برشمرد و افزود : گروه های اعزامی دردو قالب کلی برنامه های فرهنگ سازی تدریجی  و برنامه های آموزشی و مشاوره ای فعالیت می کنند .
 

میرقانعی تصریح کرد : گروه های اعزامی اساس فعالیت خود را درزمینه توجیه مردمی  و نیزپی گیری حجم مطالبات آنان قرار داده اند  و برای اهداف آموزشی خصوصا عرصه های مقاومتی  و ظرفیت های مغفول مانده  و بالقوه کلاس های مختلف برگزار می کنند .
 

وی حضورخبرنگاران مستند سازدرکنارجهادگران عرصه های مقاومتی درارتباط مستقیم با اهداف و برنامه های اردوهای جهادی را ازجمله برنامه های مؤثردرترویج وتقویت صحیح فرهنگ جهادی دانست.

انتهای پیام/س
 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری