Skip to Content


برای سبزه عید به جای گندم از تخم چمن استفاده کنید


پیام ارسال شده بسیار کوتاه است. در حد یک پاراگراف با این مضمون «برای سبزه عید به جای گندم از تخم چمن استفاده کنید».

به گزارش یزد بانو از  سلامت نیوز این متن کامل پیامی است که این روزها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای حمایت از دولت و کشور دست به دست می شود.

«طبق اعلام مرکز آمار در ایران ۲۴ میلیون خانوار زندگی می کند اگر هر خانوار برای سبزه سفره نوروز ۱۰۰ گرم گندم ( یک کالای استراتژیک ) استفاده بکند در مجموع ۲۴۰۰ تن گندم دور ریخته می شود.

آیا موافقید به جای گندم از تخم چمن استفاده بکنیم که هم بومی ایران است ودر طبیعت به رشد خود ادامه می دهد هم سبزتر از گندم است و اینطور هم آیین ایرانی مان حفظ می شود و هم کمکی به اقتصاد کشور عزیزمان است .»

از آنجایی که مسئولین بیشتر مواقع به پتانسیل فضای مجازی با دیده تردید نگاه می کنند بهتر است این چنین اطلاع رسانی های خودجوشی را هم مدنظر قرار بدهند و از پتانسیل این فضا غافل نشود.
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری