Skip to Content


باید منزلت مادران خانه دار افزایش یابد


علیرضا زاهدیان- رییس پژوهشکده آمار ایران

یزد بانو؛ اگر نرخ رشد جمعیت به همین منوال ادامه یابد ما در سال 1410 با کمبود نیروی کار در کشور روبرو می شویم و ممکن است نرخ رشد منفی را هم در کشور تجربه کنیم.

اصلی ترین مشکل در کاهش نرخ رشد جمعیت، دیر ازدواج کردن جوانان است. وقتی میزان ازدواج پایین باشد، بدیهی است که جمعیت مادران نیز رو به کاهش می رود.از دیگر دلایل کاهش نرخ باروری در کشور علاقه جوانان به تحصیل است.
تحصیل برای جوانان بر تشکیل خانواده اولویت دارد و اکنون 54درصد دانشجویان مقطع لیسانس ما دختران هستند. اشتغال در حال حاضر در کشور مولد نیست. اکنون با کاهش نرخ رشد جمعیت در کشور مواجه هستیم.
فرهنگ فرزند کمتر، زندگی بهتر در جامعه باید اصلاح شود زیرا رشد منفی جمعیت تاثیر گذار تر از رشد منفی اقتصادی است.
باید فرهنگ عوض شود و سیاست ها بر حمایت از مادران شاغل، پرداخت حق اولاد به  مادران، حمایت از مادران تحصیل کرده، تخصصی و کوتاه کردن رشته های دانشگاهی و افزایش منزلت مادران خانه دار باشد.
نیروی انسانی مهمتر از تکنولوژی است و باید عواقب تک فرزندی برای خانواده ها تشریح شود.

منبع: ماهنامه آشنا
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری